ผลงานที่เกิดกับนักเรียน

-: ผลงานดีเด่นที่เกิดกับนักเรียน :-

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลเหรียญทอง
แข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชั้น ม.1-3
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับ สพม.23 (หน่วยคัดเลือกที่ 2)
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
แข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชั้น ม.1-3
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับ สพม.23 (หน่วยคัดเลือกที่ 2)
รางวัลเหรียญทอง
เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.1-3


ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับ สพม.23 (หน่วยคัดเลือกที่ 2)
รางวัลเหรียญเงิน
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-3
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับ สพม.23 (หน่วยคัดเลือกที่ 2)
รางวัลเหรียญทอง
ประกวดมารยาทไทย ชั้น ม.1-3
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
รางวัลเหรียญทอง
เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.1-3


Comments