รายงานการอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T – 9)

โพสต์16 พ.ค. 2563 23:26โดยเสด็จ แก้วแสนเมือง   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2563 20:47 ]

    

https://drive.google.com/file/d/1wlfF223rW6pUGRG0-nZeOHXLOxzHxumx/view?usp=sharing

    รายงานการอบรม หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (CT) ภายใต้นโยบาย การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔ –  Coding Online for Grade ๑๐-๑๒ Teacher (CT – ๙)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  คลิกรูปภาพเพื่อเข้าดูรูปเล่มได้เลยครับ

Comments