รายงานผลการอบรมหลักสูตรออนไลน์ ช่วงปิดภาคเรียน (กิจกรรมพัฒนาตนเอง ในช่วงกักตัวอยู่บ้าน ยุค COVID-19)

โพสต์15 พ.ค. 2563 00:17โดยเสด็จ แก้วแสนเมือง   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2563 00:26 ]
https://drive.google.com/file/d/1VBmlpDiKuKp__L1zALKHt1DsM5NqfPTf/view?usp=sharing

การอบรมหลักสูตรออนไลน์ ช่วงปิดภาคเรียน (กิจกรรมพัฒนาตนเอง ในช่วงกักตัวอยู่บ้าน ยุค COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มเติมความรู้ แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นั้นสามารถนำมาช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานและองค์กรได้ ผ่านการเพิ่มเติมองค์ความรู้ โดยพัฒนาจากองค์ความรู้เดิมให้มีศักยภาพเพิ่มเติม ตลอดจนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้เพิ่มขึ้นได้ด้วย 

เข้าดูรูปเล่มรายงานคลิกที่รูปภาพได้เลยครับผม

Comments