รายงานการอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8)

โพสต์22 พ.ค. 2563 20:30โดยเสด็จ แก้วแสนเมือง   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2564 02:15 ]
https://drive.google.com/file/d/1hnbzmziuGGbzKoeRJ5ofEeLgXg_eXcwY/view?usp=sharing


รายงานการอบรม หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู
Coding for Teacher (CT) ภายใต้นโยบาย การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (CT – ๘)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าดูรูปเล่มครับผม
Comments