รายงานการอบรม หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C๔T) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

โพสต์16 พ.ค. 2563 20:30โดยเสด็จ แก้วแสนเมือง   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2563 20:32 ]
https://drive.google.com/file/d/1xzzgpSvI5nFINaLNzc3D5ceuZk5mhCPo/view?usp=sharing

    รายงานการอบรม หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (CT) ภายใต้นโยบาย การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (CT – ๖)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าดูรูปเล่มรายงาน

Comments