ติดต่อเรา


นายเสด็จ แก้วแสนเมือง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
Banngon Nongpanao Mittrapap 126 School
Amphoesawangdaendin Sakonnakhon 47110 | Tel : 042-721996 Fax : 042-721996
e-Mail : s3pservice@gmail.com
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 2  ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-721996 โทรสาร : 042-721996 | อีเมลล์ s3pservice@gmail.com
Comments