Rejonowe Koło Pszczelarskie w Gdyni


Rejonowe Koło Pszczelarzy w Gdyni jest jednym z 34 Kół zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Gdańsku posiadającego osobowość prawną i będącego członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego. WZP Gdańsk liczy obecnie około 1300 członków i jest jednym z największych związków pszczelarzy w Polsce. Rejonowe Koło Pszczelarzy w Gdyni zrzesza w chwili obecnej (maj 2013) 62 członków w których posiadaniu jest ok. 1200 rodzin pszczelich. Północne Kaszuby na których jest zlokalizowana zdecydowana większość naszych pasiek, jest jednym z najgorszych pod względem wielkości pożytków rejonem Polski. Trudne warunki klimatyczne oraz słabe klasowo ziemie sprawiają, że brak u nas dużych plantacji oraz upraw monokulturowych. Urbanizacja rejonu trójmiasta sprawia, że jest sporo nieużytków porośniętych roślinnością bardzo mało miododajną, a przydomowe ogródki to głównie wystrzyżone trawniczki i duża ilość mało kłopotliwych w uprawie iglaków. Dlatego przeciętna pasieka liczy od kilku do kilkunastu uli i brak jest wśród nas pszczelarzy towarowych, posiadających powyżej 80 rodzin pszczelich. Spora liczba naszych członków to działkowcy posiadający po kilka uli zlokalizowanych na wydzielonych pasieczyskach, którzy maja zapewniony stały lecz niewielki pożytek. Miody pozyskiwane w naszym rejonie charakteryzują się niepowtarzalnym smakiem, głównie dlatego, że pochodzą z bardzo wielu roślin. Może dlatego, że dla większości z nas jest to pasja i hobby koło działa prężnie, organizując wiele spotkań i imprez. Nasi członkowie chętnie korzystają z dotacji, odnawiając zarówno wyposażenie jak i pogłowie pszczół. Zachęcam wszystkich jeszcze do tej pory nie zrzeszonych pszczelarzy do wstąpienia w nasze szeregi i aktywnego włączenia się w propagowanie i rozwijanie tej pięknej dziedziny naszego życia jaką jest pszczelarstwo.

Ciekawostki o pszczołach:

Pszczoły produkują miód od co najmniej 150 mln lat.

Pszczoła robotnica może wyprodukować w swoim życiu miód w ilości 1/12 łyżeczki do herbaty

Do zebrania kilograma miodu pszczoły muszą odwiedzić od 2 do 8 milionów kwiatów i przelecieć średnio 80000 km

Rodzina pszczela w szczycie sezonu może liczyć nawet do 100 tys. osobników

Pszczoły miodne nigdy nie śpią

80% drzew i krzewów owocowych, warzyw i roślin nasiennych zapylanych jest przez pszczoły miodne

Pszczoła jest jedynym owadem na świecie produkującym żywność dla człowieka