VÝCHOVNÉ KONCERTY

 Naše  výchovné  koncerty ukazujú  mladým divákom  cestu  do  magického sveta andalúzskeho umenia.  Prevádzajú ich  sériou predstavení,  v ktorých  hlavným  jazykom sú  tóny, rytmus, tanec a step.  Počas  návštevy  vo  svete  flamenca,  kde  interpreti  dosahujú  stav  duende  (stav  očarenia),  diváci precítia 
 ako sa  flamencové  umenie v interakcii tvorí.  Na  pódiu  privítame  umelcov, ktorí  postupne  odhalia  tajomstvá flamencovej kuchyne, a jej interpretačného mystéria.  Vystriedajú  sa  tu všetky  flamencové 
 žánre a štýly.  Obsahom výchovných koncertov sú zároveň  praktické  ukážky s následným vysvetlením  témy. Cieľom je dopriať divákom  cestu  hľadania a nachádzania  vlastného sveta  flamencovej mágie. 


Výchovné koncerty obsahujú:

prednes rozprávača v  slovenskom / španielskom / anglickom / nemeckom jazyku
od 40 do 50 minút živej hudby s prezentovanou poéziou, prózou a spevom 
zameranie na detské publikum aj mládežnícke publikum 
sprievodné aktivity: škola tanca; poetický rýchlokurz hry na kastanety, kurz španielskeho jazyka
viac nez 30 % tanečnej choreografie. Počet umelcov: 3 až 5 ľudí 

 

1.  Don Qičote podľa Panča


Pôvodné  dielko  (n
ajslávnejší  rytiersky  román  všetkých  čias)  na  motívy slávnej  predlohy,  v nepôvodnej flamencovej verzii.  Koncepcia vychádza z klasického  románu Miguela de Cervantes Saavedry,  ale celý príbeh vtipne
a muzikálne  prerozpráva pánov sluha.  Na scéne  tu ožívajú postavy bossa Dona Qičota,  sluhu - pištolníka  Sanča Panča,  a  krásnej  tučnej  Dulčiney,
komediálne ladenom príbehu o pánovi,  sluhovi,  a  ich dobrodružstvách. 
Španielske rytmy,  strhujúca hudba, a vášnivé tance. 

V hlavnej úlohe: Remedios (SR)
Autori: Cyril Kubiš, Stanislav Kohútek, Matúš Kohútek 
Choreografia: Ramón Martinez (ESP), Remedios (SR)
Cena: 450 EUR   Technické požiadavky



2. Flamencová Carmen

Tanečné pohybové divadlo Carmen s prekrásnou,  detsky hravou hudbou,
podáva  formou  netradičného výchovného  koncertu  žiakom  základných 
a stredných škôl ucelený hudobno-divadelný útvar so zameraním čiastočne 
na  hudbu  Georgesa  Bizeta,  a čiastočne na flamencovú  autorskú  hudbu našich  interpretov.  Program,  v  ktorom  účinkujú profesionálni umelci je doplnený moderovaným slovom,  ako aj základnými faktami z dejín hudby 
a opery. Zaujme aj kostýmami, rekvizitami, kúzlami a vtipom.

V hlavnej úlohe: ToCaLo (SR)
Autori: Georges Bizet, ToCaLo. Choreografia: Mgr. art. Libuša Bachratá
Cena: 350 EUR   Technické požiadavky



3. Zázračná Gitara 

Sólový  edukatívny  program,   v ktorom  vám  gitarista  Stanislav Kohútek predstaví rôzne flamencové formy. Prevedie vás cez Paca de Luciu, Vicente Amiga, Tomatita,  Moraita,  až k vlastnému videniu flamencového vesmíru. Môžete zažiť cestu po horúcej,  jasmínom prevoňanej andalúzii bez letenky 
a letiskových poplatkov,  avšak zaručene  All Inclusive.  Hosťom programu býva vybraný džezový alebo flamencový umelec z Čiech, alebo Slovenska.

V hlavnej úlohe: Stanislav Kohútek, Daniel Godány
Autor: Stanislav Kohútek. 
Choreografia: Daniel Godány
Cena: 300 EUR   Technické požiadavky



 
4. Argentínske Tango 
  alebo ako sa z čističa topánok stala celebrita


Naši  tangom inšpirovaní  flamencoví umelci  mladým divákom  prezentujú hudobno-tanečný príbeh,  v ktorom sa flamencová  duša tuláka,  
a tangová grácia  jeho vtelenej  pouličnej múzy  spája do hravých  javiskových kreácií. Fúzia  dvoch  žánrov s príbuznou  energiou,  kde Argentínsky sen  sa stáva Slovenskou realitou. Príbeh víťazstva lásky k umeniu a k žene nad láskou k pouličnému výtržníctvu. Koncert v štýle klasických muzikálov. 

V hlavnej úlohe: Remedios, ToCaLo 
Autori: Stanislav Kohútek, Cyril Kubiš
Choreografia: Daniel Godány, Libuša Bachratá
Cena: 450 EUR   Technické požiadavky


---


Výchovné koncerty su k dispozícii v dvoch verziách: 1. pre základné školy 2. pre stredné školy. Remedios o.z. poskytuje v rámci koncertu ozvučenie sály, dopravu a honoráre pre účinkujúcich. Remedios o.z. zabezpečí realizáciu výchovného programu na základe  objednávky
 
Daniel Godany
0911 193382 






Flamenco bolo v roku 2010 UNESCOm vyhlásené za celosvetové nemateriálne dedičstvo ľudstva. Na území Česko-Slovenska začala za posledné roky posobiť nová stále početnejšia generácia flamencových umelcov, z ktorých Remedios dosiahli najvýznamnejšie umelecké prieniky v medzinárodných aj lokálnych flamencových aktivitách.  Naše  programy  vychádzajú z viacročných  skúseností a úspechov  na  poli  hudobno-výchovnej 
práce,  či  už  s  deťmi  alebo dospelými, doma aj  v zahraničí.  Obsahom a cieľom  výchovných koncertov je
hudobnou  a  tanečnou  ukážkou,  a  sprievodným  poetickým  slovom (Slov., Eng., Esp.)  predložiť  mladým  divákom  intenzívny  zážitok  z  čistej  interpretačnej  energie,  a na vlastnom príklade ukázať spoločenskú a duchovnú  hodnotu  umenia,  vychádzajúceho  pôvodne  zo  španielskeho  folklóru,  a  jeho komunikatívny 
potenciál  pre mladú generáciu v tradičnej aj modernej  forme,  smerujúcej  v  posledných rokoch do kedysi nepredstaviteľných  fúzií  žánrov a foriem, ako sú  džez, argentínske tango, opera, muzikál.  Programy  majú 
okrem edukačnej aj zábavnú funkciu, v sprievodnom slove  oboznamujú  poslucháča so zábavnými  faktami 
z dejín flamenca, a zo života jeho legiend. Výchovný  koncert  je  prezentovaný  hudobníkmi a tanečníkmi  
v scénicky vhodných kostýmoch, a v štýlovom prevedení, v trvaní do 50 minút.  

REMEDIOS o.z. - ICO: 42184151 - č.ú.: 2854658753/0200 - MVSR: VVS/1-900/90-36685 - remedios.sk@gmail.com https://sites.google.com/site/remedioszdruzenie

AKCEPTUJEME:
 
 
budúcnosti bude možné pre školy platiť aj kultúrnymi poukazmi. Keďže kultúrne poukazy z Ministerstva kultúry  Slovenskej  republiky  nie  sú  doručované  pravidelne,  ponúkaný  výchovný  koncert  je  možné 
uskutočniť  aj  bez nich,  na  základe  zmluvy  (objednávky)  tak,  že škola uhradí poukazy (respektíve ich 
hodnotu)  v  dohodnutom  termíne,  respektíve,  hneď ako  budú  dodané.  Momentálne  však  zatiaľ  KP neakceptujeme, akonáhle  to  bude  aktuálne,  budeme  Vás informovať. Pri platbe v hotovosti ponúkame výrazné zľavy dohodou. 

Comments