Projekty‎ > ‎

´

uverejnené 5. 12. 2011, 7:07 používateľom Daniel Godany   [ aktualizované 15. 11. 2015, 14:25 používateľom Daniel Godany ]


KONCERTNÉ  FLAMENCO  PREDSTAVENIE
termín realizácie: február 2016


      Podporte náš aktuálny  koncert,  a využite súvisiaciu reklamnú kampaň pre vlastnú propagáciu. Kampaň, ktorej rozsah
      a  hodnota  je  pre  našeho reklamného partnera definovaná v nasledujúcom pláne,  osloví  špecifickú  cieľovú skupinu 
      v objeme nad 300 000 potenciálnych zákazníkov.  Vstup partnera bude použitý na pokrytie nákladov podujatia.


FORMY  vstupu
 reklamného partnera na podujatie:  
darčeková nákupná poukážka partnera
nákup alebo predaj vstupeniek na náš koncert

  HODNOTA  vstupu reklamného partnera na podujatie:  
GENERÁLNY PARTNER - min. 500 EUR
PARTNER - min. 100 EUR

FORMALIZÁCIA  spolupráce  (ak je požadovaná):  

                                                 

   ROZSAH  KAMPANE  A  PONUKA  BENEFITOV  PRE  REKLAMNÉHO  PARTNERA

   ÚZEMIE - Všetky práva tejto ponuky sú definované bez územného obmedzenia, v závislosti od zamerania kampane.
   OZNAČENIE - Právo používať oficiálne označenie „Reklamný Partner“, podujatia v podporných materiáloch, 
   v reklame, na vlastných výrobkoch a pod. 
   ZNAČKA - Partner  má  právo  používať  názov,  značku,  či vizuál  plagátu podujatia v reklame, promotion, na vlastných
   výrobkoch, vždy však v spojitosti s partnerstvom k podujatiu.
   VÝSTAVA A PREDAJ - Partner  má  právo  vystavovať a predávať  svoje  výrobky alebo služby v priestoroch podujatia. 
   TLAČOVÉ KONFERENCIE - Partner má právo účasti na tlač. konferenciách k podujatiu, na ktorých môže uverejniť
   svoje  tlačové prehlásenia a šíriť  vlastné propagačné materiály.  Zároveň  ponúkame  rozhovor s aktérmi,  reportáž,  spot.. 
   MEDIÁLNA KAMPAŇ -  Realizujeme  propagáciu  partnera v podpornej mediálnej kampani k podujatiu formou inzercie 
   v tlačových a elektronických médiách (print, outdoor,  netmédiá,  internet.kampane,  PR články  na tematických weboch,)
   v dĺžke nasadenia minimálne 21 dní. Detailné plnenie bude spresnené v konkrétnych media-plánoch, v závislosti od typu 
   partnera (podporovateľ, partner, generálny partner).
   WEBOVÉ STRÁNKY - Názov, značka, alebo logo partnera (respektíve text. odkaz) budú zobrazené na web stránkach: 
      www.remedios.sk     www.remedios.infoblog.sk
      www.facebook.com/remedios.sk
      www.facebook.com/pontepardo
      ... (pln
ý zoznam adries bude k dispozicii)
   SPOLOČNÉ PANELY - Názov,  značka,  alebo  logo  partnera  budú  umiestnené  na  paneloch  v  priestoroch podujatia.
   TLAČOVINY -  Názov, značka, alebo logo partnera  budú umiestnené  na všetkých  vydaných  tlačovinách  k podujatiu. 
   VSTUPENKY - Partner obdrží adekvátny počet vstupeniek (permanentiek) na podujatie, a na sprievodné akcie. Zároveň
   voľný vstup pre press a foto reportéra.
   AFFILIATE PROGRAM - ponúkame provízny predaj (vstupeniek / služieb) cez kanály partnera: provízia do 25% 
   BENEFITY: 
   - súťaž o vstupenky na koncert (2+2 ks) / - súťaž o kurz flamencového tanca (pre 1 osobu - 3 hodiny)
   - rozhovor s umelcami, reportáž, spot, .. / - jednorazová 70% zľava na čokoľvek z produkcie Remedios o.z.
   ČLENSTVO V KLUBE PODPOROVATEĽOV (KP) -  Partnerovi zabezpečené členstvo v KP sa zakladá na myšlienke 
   ponúknuť balík benefitov každému,  kto podporí občianske združenie Remedios o.z. 
          
        Členstvo v KLUBE PODPOROVATEĽOV ‘KP‘ prináša nasledovné výhody: 
        • 20 % zľava na kompletnú Produkciu ponúkanú na našich aj partnerských web stránkach
 celoročne
        • 50 % zľava na vstupnom pre všetky verejne prístupné  spoločensko - umelecké  Aktivity  prezentované,  alebo 
           organizované občianskym združením Remedios celoročne
        • Darčeková poukážka alebo Reklamný predmet do hodnoty 10% vkladu reklamného partnera 
 
       • Možnosť prispievať blogmi na vybrané témy:  Blogy - Príspevky  budú  publikované  na  našich  web  stránkach  
          (platí len pre právnické osoby) 
        • Prioritné  informovanie o súčasných  aj  budúcich  aktivitách  a  ponuke  formou štvrťročnej správy - Newsletter
         
        Členom  KLUBU PODPOROVATEĽOV ’KP‘  sa automaticky stáva: 
        Každá fyzická osoba, ktorá poskytne príspevok v akejkoľvek hodnote na účet združenia  Remedios,  a pošle nám 
        e-mailom  potvrdenie  o  danej  transakcii.  Členom sa stáva od momentu,  kedy bol príspevok  pripísaný na účet 
        združenia. Takto získané členstvo má platnosť 365 dní. 
        Každá právnická osoba, ktorá poskytne príspevok v hodnote 100 EUR na účet združenia Remedios, a pošle nám 
        e-mailom  potvrdenie  o  danej  transakcii.  Členom sa stáva od momentu,  kedy bol príspevok  pripísaný na účet 
        združenia. Takto získané členstvo má platnosť 365 dní. ------------------------------------------


 
FLAMENCO - KULTÚRNY FENOMÉN
 (séria workshopov a prednášok - flamencový tanec, hudba a rytmika)
termín realizácie: máj 2016


OBSAH: 
výchovný koncert s prednáškou o flamencu
prednes rozprávača v slovenskom / španielskom / anglickom jazyku
od 40 do 50 minút živej hudby s prezentovanou poéziou, prózou a spevom
prezentácia hudobných nástrojov, prístupov a štýlov 
prezentácia z oblasti cestovného ruchu (Španielsko) 
výstava fotografií, španielskych produktov a služieb 
napĺňanie kutúrnych potrieb študentov cez flamencové umenie 
sprievodné aktivity: škola tanca, kurz španielskeho jazyka

  Naše výchovné koncerty ukazujú mladým divákom cestu do magického sveta andalúzskeho umenia. Prevádzajú ich 
sériou ukážok z predstavení, v ktorých hlavným jazykom sú tóny, rytmus, tanec a step. Počas návštevy vo svete flamenca, 
kde interpreti dosahujú stav duende (stav očarenia múzou), diváci precítia ako sa flamencové umenie v interakcii tvorí. 
Na pódiu privítame umelcov, ktorí postupne odhalia tajomstvá flamencovej kuchyne, a jej interpretačného mystéria. 
Vystrieda sa tu viacero flamencových žánrov a štýlov. Obsahom výchovných koncertov sú zároveň praktické ukážky 
s následným vysvetlením témy. 
Cieľom je dopriať divákom cestu hľadania a nachádzania vlastného sveta flamencovej mágie. 


Flamenco bolo v roku 2010 UNESCOm vyhlásené za celosvetové kultúrne dedičstvo ľudstva. Na území Česko-Slovenska 
začala za posledné roky posobiť nová stále početnejšia generácia flamencových umelcov, z ktorých Remedios dosiahli 
najvýznamnejšie umelecké prieniky v medzinárodných aj lokálnych flamencových aktivitách. Naše programy vychádzajú 
viacročných skúseností a úspechov na poli hudobno-výchovnej práce, či už s deťmi alebo dospelými doma aj v zahraničí.
Obsahom a cieľom výchovných koncertov je hudobnou a tanečnou ukážkou, a sprievodným poetickým slovom (Slov, Eng,
Esp.) predložiť mladým divákom intenzívny zážitok z čistej interpretačnej energie, a na príklade ukázať spoločenskú 
a duchovnú hodnotu umenia, vychádzajúceho pôvodne zo španielskeho folklóru, a jeho komunikatívny potenciál pre 
mladú generáciu v tradičnej aj modernej forme, smerujúcej v posledných rokoch do kedysi nepredstaviteľných fúzií 
žánrov a foriem, ako sú džez, argentínske tango, opera, muzikál. Programy majú okrem edukačnej aj zábavnú funkciu, 
v sprievodnom slove oboznamujú poslucháča so zábavnými faktami z dejín flamenca, a zo života jeho legiend. 
Výchovný koncert je prezentovaný hudobníkmi a tanečníkmi v scénicky vhodných kostýmoch, a v štýlovom prevedení, 
v trvaní do 50 minút.

   Cieľová skupina:
   
   Žiaci. Študenti. Pedagógovia. Verejnosť. 
   Remedios o.z. poskytuje v rámci koncertu ozvučenie sály, dopravu a honoráre pre účinkujúcich. 
   Remedios o.z. zabezpečí realizáciu programu na základe on-line  objednávky  tu (platí aj pre vystavovateľov) 
     
   Bežní návštevníci si vstupenky budú mocť zakúpiť tu   

   Uzavierka prihláśok: ... (pre vystavovateľov ...)
   Cena: 10 € (Žiakom a študentom základných a stredných škôl poskytujeme zľavu 60 %)  
   Špeciálna cena: 5 € (Dospelej verejnosti poskytujeme zľavu 50 % v prípade uhradenia vstupného do ...)
   Cena pre vystavovateľov: 50 € (V rámci partnerstva k podujatiu, je možné jednať o exkluzivite.) 
------------------------------------------
  NOVÝ  FLAMENCO  ALBUM 
(nový album slovenských flamencových umelcov)
plánovaný termín realizácie:  15.06.16 - 15.09.16


  Koncepciu multimediálneho - CD/DVD/EBOOK - albumu predstavuje fúzia viacerých žánrov: flamenco, rock, jazz. 
  
  Obsah produktu: 
  - nová hudba našich kapiel + live záznam z koncertu + video, foto, texty pesničiek, ..
  - reklamný obsah sponzorov (video, ppt/pdf prezentacie, e-book, linky ..)
  
  Produkt spropaguje:
  - slovenskú flamencovú kapelu Ponte Pardo a/alebo Remedios + hosťujúcich umelcov
  - konkrétneho sponzora / investora vďaka dizajnu a loga na mieru upraveným pre jasnú identifikáciu partnera
  - združenie Remedios o.z. 

  Vývojové etapy s predbežnými kalkuláciami, na ktorých môžete participovať: 
   - návrh názvu a grafického riešenia vizuálu (...)                                                                                                  100 eur   
   - sprostredkovanie hosťujúceho umelca (hanka krupková iridiani, peter luha, eddy portella, ...)             150 eur
   - produkcia: (hudba / foto / video (nahravanie, skusobna) / cd / dvd / ebook / web, ...)                             600 eur
   - post produkcia (efekty, strih, mixing, mastering, multimedia)                                                                      200 eur 
   - edícia (výroba 
1000 ks CD)                                                                                                                               1000 eur         
   - distribúcia - režijné náklady (predajcovia, obchodné kanály, i-tunes, eshopy ...)                                       50 eur
   - marketing (kampaň, fb, youtube, vimeo, slideshare, linkedin, weby, radiá, iné médiá ...)                      400 eur

  Sponzor/investor týmto získa:
   - 30% zhodnotenie investície do konca prvého roku od podpisu zmluvy
   - darčekové predmety  do hodnoty jeho obchodného podielu (pre svojich klientov alebo partnerov) 
   - elektronicky šíriteľný printový aj digitálny marketingový obsah pre špecifickú cieľovú skupinu
   - dizajn a logá produktu na mieru exkluzívne upravený pre jasnú identifikáciu sponzora/partnera
   - nové kanály pre budovanie značky + sprievodná kampaň   

  30%  zhodnotenie  investície,  kompletne  vyplatené  do 1 roka.  Projekt  plánujeme  financovať  kombináciou  vlastných
  a  externých zdrojov v pomere:  25% vlastné,  75% investor(i).  Celkové  náklady  zámeru:  2500,- EUR.  Pre  investora(ov) 
  to  predstavuje  sumu do  2000,- EUR.  Investorovi  bude umožnené  spolurozhodovať  o  etapách projektu,  a  bude  mu 
  ponúknutý podstatný majoritný  obchodný podiel,  s možnostou  spätného  odpredaja  (či odpredaja inému investorovi) 
  nie skôr než po zavŕšení prvého roku od vstupu do projektu.  Záujem  investora  aktívne sa  podieľať  na  marketingovej 
  stratégii a manažmente ako dodávateľ riešení bude vítaný a rešpektovaný.   

  Formalizácia spolupráce: Objednávka 

  V prípade záujmu podieľať sa na projekte ako investor, dodávateľ, či realizátor prosím neváhajte nás kontaktovať
  artbarter.co.uk  idopyty.sk  pracenadalku.cz  darujme.sk  ideamart.sk  looxee.com  kickstarter.com  lostangels.sk (commercialunknown)  metoo.sk  kzp.sk  icm.sk 

------------------------------------------NOVÉ  VÝUKOVÉ  CD
pre jazykovú školu  www.Go-Dany.sk 
plánovaný termín realizácie:  15.09.16 - 15.12.16


  Umelecko-náučný výukový materiál - CD/DVD/EBOOK - produkt originálnej, mierne bláznivej jazykovej výučby
  (Eng/Slov/Esp), v chutnej a šťavnatej umelecko - kreatívnej kombinácii.

  Obsah produktu: 
  - didaktický materiál, lekcie, konverzačné témy, blog, rozprávka pre deti s hudbou, poézia, video, foto, ..
  - reklamný obsah - ppt/pdf prezentacie, linky ..
  
  Produkt spropaguje:
  - konkrétnu jazykovku 
  - slovenských flamencových umelcov a ich životný štýl (Ponte Pardo, ToCalo)
  - konkrétneho sponzora / investora 

  Vývojové etapy procesu s predbežnými kalkuláciami, na ktorých môžete participovať: 
  
   - návrh názvu, grafického riešenia vizuálu, návrh pre aranžmán / scenár  (..)                                                100 eur  
   - sprostredkovanie hosťujúceho prezentátora (ludwig bagin, stanislav kohútek, ..)                                    150 eur
   - produkcia (hudba peter luha, stanislav kohútek / foto / video / cd / dvd / ebook / web ..)                      
 600 eur
   - post produkcia (efekty, strih, mixing, mastering, multimedia)                                                                      
 200 eur
   - edícia (výroba)                                                                                                                           
   1000 ks CD / 1000 eur   
   - distribúcia - režijné náklady (predajcovia, obchodné kanály, itunes, eshopy, ...)                                   
     50 eur
   - marketing
 (kampaň, newsletters, fb, youtube, vimeo, slideshare, linkedin, weby, radia, ...)                    400 eur

  Sponzor/investor, okrem priameho finančného zhodnotenia, týmto získa:
   - darčekové predmety  do hodnoty jeho obchodného podielu (pre svojich klientov alebo partnerov) 
   - elektronicky šíriteľný obsah  pre reklamnú kampaň oslovujúcu špecifickú cieľovú skupinu
   - nové kanály pre budovanie značky a sprievodná kampaň

  30%  zhodnotenie  investície,  kompletne  vyplatené  do 1 roka.  Projekt  plánujeme  financovať  kombináciou  vlastných
  a  externých zdrojov v pomere:  25% vlastné,  75% investor(i).  Celkové  náklady  zámeru:  2500,- EUR.  Pre  investora(ov) 
  to predstavuje sumu 2000,- EUR. Investorovi bude umožnené spolurozhodovať o všetkých etapách projektu, a bude mu 
  ponúknutý podstatný majoritný  obchodný podiel,  s možnostou  spätného  odpredaja  (či odpredaja inému investorovi) 
  nie skôr než po zavŕšení prvého roku od vstupu do projektu.  Záujem  investora  aktívne sa  podieľať  na  marketingovej 
  stratégii a manažmente ako dodávateľ riešení bude vítaný a rešpektovaný.  

  Formalizácia spolupráce: Objednávka 

   artbarter.co.uk  idopyty.sk  pracenadalku.cz  darujme.sk  ideamart.sk  looxee.com  kickstarter.com  lostangels.sk (commercialunknown)  metoo.sk  kzp.sk  icm.sk 
------------------------------------------
BILINGVÁLNY  WORKSHOP 
* Prezentačné Zručnosti  a  Pick UP Game* 

plánovaný termín realizácie:  2016


  Workshop prezentačných zručností vedený paralelne v cudzom a slovenskom jazyku. Súčasťou je praktický tréning
  a simulovanie reálnej situácie na vybrané témy.

  Témy a  obsah produktu:  
  a) info - materiály (didaktické materiály odborné aj v cudzom jazyku, reklamný obsah - ppt/pdf, linky)
  b) úlohy - príprava
  c) tréning - prednáška na témy: cestovný ruch, obchodné jednanie, pracovný pohovor  
  d) spatná vazba 
  
  Produkt spropaguje:
  - konkrétnu CK a jej prezentátora (cestovný ruch)
  - konkrétneho sponzora / investora a jeho prezentátora (obchodné jednanie)
  - občianske združenie Remedios o.z. a jeho prezentátora (pracovný pohovor)
  
  Vývojové etapy procesu s predbežnými kalkuláciami, na ktorých môžete participovať: 
  
   - návrh názvu, grafického riešenia vizuálu kampane, návrh pre scenár  (..)                                                   50 eur  
   - sprostredkovanie hosťujúcich prezentátorov  (..)                                                                                           150 eur
   - produkcia (hudba, materiály, foto, video, cd, dvd, ebook, web ..)                                         100 ks CD /
100 eur
   
- edícia (výroba net verzie a záznamu)                                                                                                                  50 eur   
   - distribúcia - režijné náklady (predajcovia, obchodné kanály, itunes, eshopy, ...)                                 
     50 eur
   - marketing
 (kampaň, newsletters, fb, youtube, vimeo, slideshare, linkedin, weby, radia, ...)                  200 eur

  Sponzor/investor, okrem priameho finančného zhodnotenia, týmto získa:

   - darčekové predmety - 50 ks CD, respektíve do hodnoty jeho obchodného podielu (pre svojich  klientov a  partnerov) 
   - elektronicky šíriteľný obsah  + web záznam workshopu pre reklamnú kampaň oslovujúcu špecifickú cieľovú skupinu
   - nové kanály pre budovanie značky a sprievodná kampaň

  30%  zhodnotenie investície, kompletne vyplatené do 3 mesiacov. Projekt plánujeme financovať kombináciou vlastných
  a  externých  zdrojov v pomere:  25% vlastné,  75% investor(i).  Celkové  náklady  zámeru:  500,- EUR.  Pre  investora (ov) 
  to predstavuje sumu  375,- EUR.  Investorovi bude umožnené spolurozhodovať o všetkých etapách projektu, a bude mu 
  ponúknutý podstatný majoritný  obchodný podiel,  s možnostou  spätného  odpredaja  (či odpredaja inému investorovi) 
  nie skôr než po zavŕšení prvého roku od vstupu do projektu.  Záujem  investora  aktívne sa  podieľať  na  marketingovej 
  stratégii a manažmente ako dodávateľ riešení bude vítaný a rešpektovaný.  

  Formalizácia spolupráce: Objednávka 

  V prípade záujmu podieľať sa na projekte ako investor, dodávateľ, či realizátor prosím neváhajte nás kontaktovať
   artbarter.co.uk  idopyty.sk  pracenadalku.cz  darujme.sk  ideamart.sk  looxee.com  kickstarter.com  lostangels.sk (commercialunknown)  metoo.sk  kzp.sk  icm.sk 
ad produktovej prezentacie:
http://www.akoprezentovat.sk
http://www.inspiredwomen2013.com 

Pro školení na dálku elearning, webináře nebo jejich ideální kombinaci. Existuje pro to celá řada řešení: http://www.worklinesluzby.cz/sluzby/vzdelavani-na-dalk
------------------------------------------
ŠKOLA VARENIA 
* Španielska Kuchyňa *

termín realizácie:  2016


------------------------------------------
Fundraisingové prostredie na Slovensku
Kultúrno-spoločenské prostredie, zmeny, trendy, výzvy.

Organizačné predpoklady pre rozvoj fundraisingu v MNO
Vízia, identita, rozpočet, organizačná štruktúra.

Strategické plánovanie fundraisingu
Zdroje financovania, fundraisingový cyklus, kroky strategického plánovania.

Budovanie a rozvíjanie vzťahov s darcami
Motívy darcovstva, fundraisingová pyramída, segmentácia, získavanie a kultivácia darcov, podporovateľský servis.

Komunikácia vo fundraisingu
Vzťah komunikácia-značka-fundraising, komunikačné kanály.

Zručnosti fundraisera/-ky
Sebariadenie, komunikačné a sociálne zručnosti.

Nástroje fundraisingu
Individuálne a firemné darcovstvo, asignácia dane, verejné zbierky, direct mail, direct dialogue, online a digitálny fundraising, podujatia, telemarketing, veľkí darcovia a závete, samofinancovanie.

Podporné nástroje fundraisingu
Databáza, prieskum, techniky evaluácie.

Efektívnosť fundraisingu
Investície do fundraisingu a ich návratnosť.

Transparentnosť a etika vo fundraisingu
Transparentnosť pri získavaní zdrojov a etika pri práci s darcami.

Právne aspekty a regulácia
Ochrana dát, právna regulácia zbierok a mimovládnych organizácií.

---     


REMEDIOS o.z. - ICO: 42184151 - č.ú.: 2854658753/0200 - MVSR: VVS/1-900/90-36685 - remedios.sk@gmail.com https://sites.google.com/site/remedioszdruzenieComments