Projekty
Projekty

uverejnené 8. 12. 2011, 17:54 používateľom Daniel Godany   [ aktualizované 11. 10. 2015, 2:40 používateľom Daniel Godany ]

Reprezentant a sprostredkovateľ

uverejnené 8. 12. 2011, 17:41 používateľom Daniel Godany   [ aktualizované 22. 9. 2014, 15:01 používateľom Daniel Godany ]


Reprezentant a sprostredkovateľ

  Pracovná náplň (čokoľvek z nasledovných činností): 
  - spoluorganizácia (eventov, koncertov, večierkov, degustácií, workshopov)   
  - realizácia základných marketingových aktivít, promotion, PR
  - sprostredkovanie, a/alebo predaj produkcie združenia Remedios o.z. 
  - príprava projektov uchádzajúcich sa o dotácie, hľadanie sponzorov, fundraising  

  Benefity: 
  - do 20% provízia z realizovaného obratu pri spoluorganizácii, predaji a sprostredkovaní  
     (pri cenách produkcie od 15 do 2000 EUR za objednávku)    
  - podiel na zisku pri spolu-investovani a koprodukcii  
  - pri čiastkových úkonoch (administratíva, marketing) hodinová sadzba 5 eur 
 - 50 % zľava na verejné akcie organizované a ponúkané združením

  Požiadavky: 
  - komunikatívnosť, dôslednosť, samostatnosť
  - organizačné a koordinačné schopnosti 
  - základné PC znalosti, prístup k internetu, marketingové vedomosti alebo prax 
  - ovládanie Anglického, alebo Nemeckého, alebo Maďarského, alebo Poľského jazyka podmienkou 

  Pracovný pomer (nejde o zamestnanie): 
živnosť; zmluvu o dielo; sprostredkovateľskú zmluvu, etc. 
  Pracovný čas: voľný, flexibilný. Prácu je možné vykonávať z domu, v teréne, aj on-line.
  
  Podrobnosti na vyžiadanie.
        
  Poslaním životopisu na adresu  remedios.sk@gmail.com  budete zaradený do výberového procesu. 
  Kontaktujeme len vybraných uchádzačov.


 
  

Barter transakcie

uverejnené 5. 12. 2011, 17:03 používateľom Daniel Godany   [ aktualizované 11. 3. 2014, 17:02 používateľom Daniel Godany ]


Zoznam pre nás akceptovateľných služieb a komodít v zmysle barter transakcie. Obchodovateľnou jednotkou je každá
ponuka  zo strany  dodávateľa   ktorejkoľvek  položky  zo zoznamu, v  hodnote ekvivalentnej dohodnutému  počtu,  či
kombináciám realizovaných nákupov z produkcie Remedios.  Pre potreby  barter  transakcií   je nutné  medzi partnermi
podpísať Zmluvu o vzájomnom zápočte  alebo je možné sa dohodnúť na platení pomocou konceptu  Minútky.  Barter 
je aplikovateľný do výšky max. 80% honoráru, ak nie je písomne dohodnuté inak.  1. DOPRAVNÉ, TRANSPORTNÉ SLUŽBY
      poskytnutie osobného vozidla, alebo šoférskych služieb na určitý čas, alebo účel 

  2. REKLAMNÉ, PROPAGAČNÉ, MEDIÁLNE, POLYGRAFICKÉ SLUŽBY
      reklama, inzercia, promo produkcia,
      polygrafická produkcia, repro-grafický dizajn, tlač, distribúcia 

  3. INÉ SLUŽBY 
      web dizajn, marketing, internet marketing, SEO optimalizácia webov
      ubytovacie služby, stravovacie služby, catering
      služby štylistu, kaderníka, módneho a kostýmového návrhára, krajčíra, fotografa 

  4. TECHNICKÉ, FINANČNÉ SLUŽBY, PORADENSTVO
      poskytnutie ozvučovacieho a osvetľovacieho servisu na určitý čas, alebo účel 
      poskytnutie hudobného nahrávacieho štúdia na určitý čas, alebo účel
      služby právnika, účtovnika, IT servis a údržba osobných počítačov 

  5. KOMODITY
      notebook,  netbook,  tablet,  desktop PC, monitor, printer, klimatizačná jednotka,
trvanlivé potraviny, vitamínové
      prípravky,  doplnky  výživy,  auto  GPS,  certifikovaná  registračná  pokladnica,  nábytok  a  zariadenie,  formálne
      business oblečenie (m/f) ..  
                                                                                                .ďalšie možnosti.

                                                 V prípade záujmu o barter transakciu prosím neváhajte nás kontaktovať

´

uverejnené 5. 12. 2011, 7:07 používateľom Daniel Godany   [ aktualizované 15. 11. 2015, 14:25 používateľom Daniel Godany ]KONCERTNÉ  FLAMENCO  PREDSTAVENIE
termín realizácie: február 2016


      Podporte náš aktuálny  koncert,  a využite súvisiaciu reklamnú kampaň pre vlastnú propagáciu. Kampaň, ktorej rozsah
      a  hodnota  je  pre  našeho reklamného partnera definovaná v nasledujúcom pláne,  osloví  špecifickú  cieľovú skupinu 
      v objeme nad 300 000 potenciálnych zákazníkov.  Vstup partnera bude použitý na pokrytie nákladov podujatia.


FORMY  vstupu
 reklamného partnera na podujatie:  
darčeková nákupná poukážka partnera
nákup alebo predaj vstupeniek na náš koncert

  HODNOTA  vstupu reklamného partnera na podujatie:  
GENERÁLNY PARTNER - min. 500 EUR
PARTNER - min. 100 EUR

FORMALIZÁCIA  spolupráce  (ak je požadovaná):  

                                                 

   ROZSAH  KAMPANE  A  PONUKA  BENEFITOV  PRE  REKLAMNÉHO  PARTNERA

   ÚZEMIE - Všetky práva tejto ponuky sú definované bez územného obmedzenia, v závislosti od zamerania kampane.
   OZNAČENIE - Právo používať oficiálne označenie „Reklamný Partner“, podujatia v podporných materiáloch, 
   v reklame, na vlastných výrobkoch a pod. 
   ZNAČKA - Partner  má  právo  používať  názov,  značku,  či vizuál  plagátu podujatia v reklame, promotion, na vlastných
   výrobkoch, vždy však v spojitosti s partnerstvom k podujatiu.
   VÝSTAVA A PREDAJ - Partner  má  právo  vystavovať a predávať  svoje  výrobky alebo služby v priestoroch podujatia. 
   TLAČOVÉ KONFERENCIE - Partner má právo účasti na tlač. konferenciách k podujatiu, na ktorých môže uverejniť
   svoje  tlačové prehlásenia a šíriť  vlastné propagačné materiály.  Zároveň  ponúkame  rozhovor s aktérmi,  reportáž,  spot.. 
   MEDIÁLNA KAMPAŇ -  Realizujeme  propagáciu  partnera v podpornej mediálnej kampani k podujatiu formou inzercie 
   v tlačových a elektronických médiách (print, outdoor,  netmédiá,  internet.kampane,  PR články  na tematických weboch,)
   v dĺžke nasadenia minimálne 21 dní. Detailné plnenie bude spresnené v konkrétnych media-plánoch, v závislosti od typu 
   partnera (podporovateľ, partner, generálny partner).
   WEBOVÉ STRÁNKY - Názov, značka, alebo logo partnera (respektíve text. odkaz) budú zobrazené na web stránkach: 
      www.remedios.sk     www.remedios.infoblog.sk
      www.facebook.com/remedios.sk
      www.facebook.com/pontepardo
      ... (pln
ý zoznam adries bude k dispozicii)
   SPOLOČNÉ PANELY - Názov,  značka,  alebo  logo  partnera  budú  umiestnené  na  paneloch  v  priestoroch podujatia.
   TLAČOVINY -  Názov, značka, alebo logo partnera  budú umiestnené  na všetkých  vydaných  tlačovinách  k podujatiu. 
   VSTUPENKY - Partner obdrží adekvátny počet vstupeniek (permanentiek) na podujatie, a na sprievodné akcie. Zároveň
   voľný vstup pre press a foto reportéra.
   AFFILIATE PROGRAM - ponúkame provízny predaj (vstupeniek / služieb) cez kanály partnera: provízia do 25% 
   BENEFITY: 
   - súťaž o vstupenky na koncert (2+2 ks) / - súťaž o kurz flamencového tanca (pre 1 osobu - 3 hodiny)
   - rozhovor s umelcami, reportáž, spot, .. / - jednorazová 70% zľava na čokoľvek z produkcie Remedios o.z.
   ČLENSTVO V KLUBE PODPOROVATEĽOV (KP) -  Partnerovi zabezpečené členstvo v KP sa zakladá na myšlienke 
   ponúknuť balík benefitov každému,  kto podporí občianske združenie Remedios o.z. 
          
        Členstvo v KLUBE PODPOROVATEĽOV ‘KP‘ prináša nasledovné výhody: 
        • 20 % zľava na kompletnú Produkciu ponúkanú na našich aj partnerských web stránkach
 celoročne
        • 50 % zľava na vstupnom pre všetky verejne prístupné  spoločensko - umelecké  Aktivity  prezentované,  alebo 
           organizované občianskym združením Remedios celoročne
        • Darčeková poukážka alebo Reklamný predmet do hodnoty 10% vkladu reklamného partnera 
 
       • Možnosť prispievať blogmi na vybrané témy:  Blogy - Príspevky  budú  publikované  na  našich  web  stránkach  
          (platí len pre právnické osoby) 
        • Prioritné  informovanie o súčasných  aj  budúcich  aktivitách  a  ponuke  formou štvrťročnej správy - Newsletter
         
        Členom  KLUBU PODPOROVATEĽOV ’KP‘  sa automaticky stáva: 
        Každá fyzická osoba, ktorá poskytne príspevok v akejkoľvek hodnote na účet združenia  Remedios,  a pošle nám 
        e-mailom  potvrdenie  o  danej  transakcii.  Členom sa stáva od momentu,  kedy bol príspevok  pripísaný na účet 
        združenia. Takto získané členstvo má platnosť 365 dní. 
        Každá právnická osoba, ktorá poskytne príspevok v hodnote 100 EUR na účet združenia Remedios, a pošle nám 
        e-mailom  potvrdenie  o  danej  transakcii.  Členom sa stáva od momentu,  kedy bol príspevok  pripísaný na účet 
        združenia. Takto získané členstvo má platnosť 365 dní. ------------------------------------------


 
FLAMENCO - KULTÚRNY FENOMÉN
 (séria workshopov a prednášok - flamencový tanec, hudba a rytmika)
termín realizácie: máj 2016


OBSAH: 
výchovný koncert s prednáškou o flamencu
prednes rozprávača v slovenskom / španielskom / anglickom jazyku
od 40 do 50 minút živej hudby s prezentovanou poéziou, prózou a spevom
prezentácia hudobných nástrojov, prístupov a štýlov 
prezentácia z oblasti cestovného ruchu (Španielsko) 
výstava fotografií, španielskych produktov a služieb 
napĺňanie kutúrnych potrieb študentov cez flamencové umenie 
sprievodné aktivity: škola tanca, kurz španielskeho jazyka

  Naše výchovné koncerty ukazujú mladým divákom cestu do magického sveta andalúzskeho umenia. Prevádzajú ich 
sériou ukážok z predstavení, v ktorých hlavným jazykom sú tóny, rytmus, tanec a step. Počas návštevy vo svete flamenca, 
kde interpreti dosahujú stav duende (stav očarenia múzou), diváci precítia ako sa flamencové umenie v interakcii tvorí. 
Na pódiu privítame umelcov, ktorí postupne odhalia tajomstvá flamencovej kuchyne, a jej interpretačného mystéria. 
Vystrieda sa tu viacero flamencových žánrov a štýlov. Obsahom výchovných koncertov sú zároveň praktické ukážky 
s následným vysvetlením témy. 
Cieľom je dopriať divákom cestu hľadania a nachádzania vlastného sveta flamencovej mágie. 


Flamenco bolo v roku 2010 UNESCOm vyhlásené za celosvetové kultúrne dedičstvo ľudstva. Na území Česko-Slovenska 
začala za posledné roky posobiť nová stále početnejšia generácia flamencových umelcov, z ktorých Remedios dosiahli 
najvýznamnejšie umelecké prieniky v medzinárodných aj lokálnych flamencových aktivitách. Naše programy vychádzajú 
viacročných skúseností a úspechov na poli hudobno-výchovnej práce, či už s deťmi alebo dospelými doma aj v zahraničí.
Obsahom a cieľom výchovných koncertov je hudobnou a tanečnou ukážkou, a sprievodným poetickým slovom (Slov, Eng,
Esp.) predložiť mladým divákom intenzívny zážitok z čistej interpretačnej energie, a na príklade ukázať spoločenskú 
a duchovnú hodnotu umenia, vychádzajúceho pôvodne zo španielskeho folklóru, a jeho komunikatívny potenciál pre 
mladú generáciu v tradičnej aj modernej forme, smerujúcej v posledných rokoch do kedysi nepredstaviteľných fúzií 
žánrov a foriem, ako sú džez, argentínske tango, opera, muzikál. Programy majú okrem edukačnej aj zábavnú funkciu, 
v sprievodnom slove oboznamujú poslucháča so zábavnými faktami z dejín flamenca, a zo života jeho legiend. 
Výchovný koncert je prezentovaný hudobníkmi a tanečníkmi v scénicky vhodných kostýmoch, a v štýlovom prevedení, 
v trvaní do 50 minút.

   Cieľová skupina:
   
   Žiaci. Študenti. Pedagógovia. Verejnosť. 
   Remedios o.z. poskytuje v rámci koncertu ozvučenie sály, dopravu a honoráre pre účinkujúcich. 
   Remedios o.z. zabezpečí realizáciu programu na základe on-line  objednávky  tu (platí aj pre vystavovateľov) 
     
   Bežní návštevníci si vstupenky budú mocť zakúpiť tu   

   Uzavierka prihláśok: ... (pre vystavovateľov ...)
   Cena: 10 € (Žiakom a študentom základných a stredných škôl poskytujeme zľavu 60 %)  
   Špeciálna cena: 5 € (Dospelej verejnosti poskytujeme zľavu 50 % v prípade uhradenia vstupného do ...)
   Cena pre vystavovateľov: 50 € (V rámci partnerstva k podujatiu, je možné jednať o exkluzivite.) 
------------------------------------------
  NOVÝ  FLAMENCO  ALBUM 
(nový album slovenských flamencových umelcov)
plánovaný termín realizácie:  15.06.16 - 15.09.16


  Koncepciu multimediálneho - CD/DVD/EBOOK - albumu predstavuje fúzia viacerých žánrov: flamenco, rock, jazz. 
  
  Obsah produktu: 
  - nová hudba našich kapiel + live záznam z koncertu + video, foto, texty pesničiek, ..
  - reklamný obsah sponzorov (video, ppt/pdf prezentacie, e-book, linky ..)
  
  Produkt spropaguje:
  - slovenskú flamencovú kapelu Ponte Pardo a/alebo Remedios + hosťujúcich umelcov
  - konkrétneho sponzora / investora vďaka dizajnu a loga na mieru upraveným pre jasnú identifikáciu partnera
  - združenie Remedios o.z. 

  Vývojové etapy s predbežnými kalkuláciami, na ktorých môžete participovať: 
   - návrh názvu a grafického riešenia vizuálu (...)                                                                                                  100 eur   
   - sprostredkovanie hosťujúceho umelca (hanka krupková iridiani, peter luha, eddy portella, ...)             150 eur
   - produkcia: (hudba / foto / video (nahravanie, skusobna) / cd / dvd / ebook / web, ...)                             600 eur
   - post produkcia (efekty, strih, mixing, mastering, multimedia)                                                                      200 eur 
   - edícia (výroba 
1000 ks CD)                                                                                                                               1000 eur         
   - distribúcia - režijné náklady (predajcovia, obchodné kanály, i-tunes, eshopy ...)                                       50 eur
   - marketing (kampaň, fb, youtube, vimeo, slideshare, linkedin, weby, radiá, iné médiá ...)                      400 eur

  Sponzor/investor týmto získa:
   - 30% zhodnotenie investície do konca prvého roku od podpisu zmluvy
   - darčekové predmety  do hodnoty jeho obchodného podielu (pre svojich klientov alebo partnerov) 
   - elektronicky šíriteľný printový aj digitálny marketingový obsah pre špecifickú cieľovú skupinu
   - dizajn a logá produktu na mieru exkluzívne upravený pre jasnú identifikáciu sponzora/partnera
   - nové kanály pre budovanie značky + sprievodná kampaň   

  30%  zhodnotenie  investície,  kompletne  vyplatené  do 1 roka.  Projekt  plánujeme  financovať  kombináciou  vlastných
  a  externých zdrojov v pomere:  25% vlastné,  75% investor(i).  Celkové  náklady  zámeru:  2500,- EUR.  Pre  investora(ov) 
  to  predstavuje  sumu do  2000,- EUR.  Investorovi  bude umožnené  spolurozhodovať  o  etapách projektu,  a  bude  mu 
  ponúknutý podstatný majoritný  obchodný podiel,  s možnostou  spätného  odpredaja  (či odpredaja inému investorovi) 
  nie skôr než po zavŕšení prvého roku od vstupu do projektu.  Záujem  investora  aktívne sa  podieľať  na  marketingovej 
  stratégii a manažmente ako dodávateľ riešení bude vítaný a rešpektovaný.   

  Formalizácia spolupráce: Objednávka 

  V prípade záujmu podieľať sa na projekte ako investor, dodávateľ, či realizátor prosím neváhajte nás kontaktovať
  artbarter.co.uk  idopyty.sk  pracenadalku.cz  darujme.sk  ideamart.sk  looxee.com  kickstarter.com  lostangels.sk (commercialunknown)  metoo.sk  kzp.sk  icm.sk 

------------------------------------------NOVÉ  VÝUKOVÉ  CD
pre jazykovú školu  www.Go-Dany.sk 
plánovaný termín realizácie:  15.09.16 - 15.12.16


  Umelecko-náučný výukový materiál - CD/DVD/EBOOK - produkt originálnej, mierne bláznivej jazykovej výučby
  (Eng/Slov/Esp), v chutnej a šťavnatej umelecko - kreatívnej kombinácii.

  Obsah produktu: 
  - didaktický materiál, lekcie, konverzačné témy, blog, rozprávka pre deti s hudbou, poézia, video, foto, ..
  - reklamný obsah - ppt/pdf prezentacie, linky ..
  
  Produkt spropaguje:
  - konkrétnu jazykovku 
  - slovenských flamencových umelcov a ich životný štýl (Ponte Pardo, ToCalo)
  - konkrétneho sponzora / investora 

  Vývojové etapy procesu s predbežnými kalkuláciami, na ktorých môžete participovať: 
  
   - návrh názvu, grafického riešenia vizuálu, návrh pre aranžmán / scenár  (..)                                                100 eur  
   - sprostredkovanie hosťujúceho prezentátora (ludwig bagin, stanislav kohútek, ..)                                    150 eur
   - produkcia (hudba peter luha, stanislav kohútek / foto / video / cd / dvd / ebook / web ..)                      
 600 eur
   - post produkcia (efekty, strih, mixing, mastering, multimedia)                                                                      
 200 eur
   - edícia (výroba)                                                                                                                           
   1000 ks CD / 1000 eur   
   - distribúcia - režijné náklady (predajcovia, obchodné kanály, itunes, eshopy, ...)                                   
     50 eur
   - marketing
 (kampaň, newsletters, fb, youtube, vimeo, slideshare, linkedin, weby, radia, ...)                    400 eur

  Sponzor/investor, okrem priameho finančného zhodnotenia, týmto získa:
   - darčekové predmety  do hodnoty jeho obchodného podielu (pre svojich klientov alebo partnerov) 
   - elektronicky šíriteľný obsah  pre reklamnú kampaň oslovujúcu špecifickú cieľovú skupinu
   - nové kanály pre budovanie značky a sprievodná kampaň

  30%  zhodnotenie  investície,  kompletne  vyplatené  do 1 roka.  Projekt  plánujeme  financovať  kombináciou  vlastných
  a  externých zdrojov v pomere:  25% vlastné,  75% investor(i).  Celkové  náklady  zámeru:  2500,- EUR.  Pre  investora(ov) 
  to predstavuje sumu 2000,- EUR. Investorovi bude umožnené spolurozhodovať o všetkých etapách projektu, a bude mu 
  ponúknutý podstatný majoritný  obchodný podiel,  s možnostou  spätného  odpredaja  (či odpredaja inému investorovi) 
  nie skôr než po zavŕšení prvého roku od vstupu do projektu.  Záujem  investora  aktívne sa  podieľať  na  marketingovej 
  stratégii a manažmente ako dodávateľ riešení bude vítaný a rešpektovaný.  

  Formalizácia spolupráce: Objednávka 

   artbarter.co.uk  idopyty.sk  pracenadalku.cz  darujme.sk  ideamart.sk  looxee.com  kickstarter.com  lostangels.sk (commercialunknown)  metoo.sk  kzp.sk  icm.sk 
------------------------------------------
BILINGVÁLNY  WORKSHOP 
* Prezentačné Zručnosti  a  Pick UP Game* 

plánovaný termín realizácie:  2016


  Workshop prezentačných zručností vedený paralelne v cudzom a slovenskom jazyku. Súčasťou je praktický tréning
  a simulovanie reálnej situácie na vybrané témy.

  Témy a  obsah produktu:  
  a) info - materiály (didaktické materiály odborné aj v cudzom jazyku, reklamný obsah - ppt/pdf, linky)
  b) úlohy - príprava
  c) tréning - prednáška na témy: cestovný ruch, obchodné jednanie, pracovný pohovor  
  d) spatná vazba 
  
  Produkt spropaguje:
  - konkrétnu CK a jej prezentátora (cestovný ruch)
  - konkrétneho sponzora / investora a jeho prezentátora (obchodné jednanie)
  - občianske združenie Remedios o.z. a jeho prezentátora (pracovný pohovor)
  
  Vývojové etapy procesu s predbežnými kalkuláciami, na ktorých môžete participovať: 
  
   - návrh názvu, grafického riešenia vizuálu kampane, návrh pre scenár  (..)                                                   50 eur  
   - sprostredkovanie hosťujúcich prezentátorov  (..)                                                                                           150 eur
   - produkcia (hudba, materiály, foto, video, cd, dvd, ebook, web ..)                                         100 ks CD /
100 eur
   
- edícia (výroba net verzie a záznamu)                                                                                                                  50 eur   
   - distribúcia - režijné náklady (predajcovia, obchodné kanály, itunes, eshopy, ...)                                 
     50 eur
   - marketing
 (kampaň, newsletters, fb, youtube, vimeo, slideshare, linkedin, weby, radia, ...)                  200 eur

  Sponzor/investor, okrem priameho finančného zhodnotenia, týmto získa:

   - darčekové predmety - 50 ks CD, respektíve do hodnoty jeho obchodného podielu (pre svojich  klientov a  partnerov) 
   - elektronicky šíriteľný obsah  + web záznam workshopu pre reklamnú kampaň oslovujúcu špecifickú cieľovú skupinu
   - nové kanály pre budovanie značky a sprievodná kampaň

  30%  zhodnotenie investície, kompletne vyplatené do 3 mesiacov. Projekt plánujeme financovať kombináciou vlastných
  a  externých  zdrojov v pomere:  25% vlastné,  75% investor(i).  Celkové  náklady  zámeru:  500,- EUR.  Pre  investora (ov) 
  to predstavuje sumu  375,- EUR.  Investorovi bude umožnené spolurozhodovať o všetkých etapách projektu, a bude mu 
  ponúknutý podstatný majoritný  obchodný podiel,  s možnostou  spätného  odpredaja  (či odpredaja inému investorovi) 
  nie skôr než po zavŕšení prvého roku od vstupu do projektu.  Záujem  investora  aktívne sa  podieľať  na  marketingovej 
  stratégii a manažmente ako dodávateľ riešení bude vítaný a rešpektovaný.  

  Formalizácia spolupráce: Objednávka 

  V prípade záujmu podieľať sa na projekte ako investor, dodávateľ, či realizátor prosím neváhajte nás kontaktovať
   artbarter.co.uk  idopyty.sk  pracenadalku.cz  darujme.sk  ideamart.sk  looxee.com  kickstarter.com  lostangels.sk (commercialunknown)  metoo.sk  kzp.sk  icm.sk 
ad produktovej prezentacie:
http://www.akoprezentovat.sk
http://www.inspiredwomen2013.com 

Pro školení na dálku elearning, webináře nebo jejich ideální kombinaci. Existuje pro to celá řada řešení: http://www.worklinesluzby.cz/sluzby/vzdelavani-na-dalk
------------------------------------------
ŠKOLA VARENIA 
* Španielska Kuchyňa *

termín realizácie:  2016


------------------------------------------
Fundraisingové prostredie na Slovensku
Kultúrno-spoločenské prostredie, zmeny, trendy, výzvy.

Organizačné predpoklady pre rozvoj fundraisingu v MNO
Vízia, identita, rozpočet, organizačná štruktúra.

Strategické plánovanie fundraisingu
Zdroje financovania, fundraisingový cyklus, kroky strategického plánovania.

Budovanie a rozvíjanie vzťahov s darcami
Motívy darcovstva, fundraisingová pyramída, segmentácia, získavanie a kultivácia darcov, podporovateľský servis.

Komunikácia vo fundraisingu
Vzťah komunikácia-značka-fundraising, komunikačné kanály.

Zručnosti fundraisera/-ky
Sebariadenie, komunikačné a sociálne zručnosti.

Nástroje fundraisingu
Individuálne a firemné darcovstvo, asignácia dane, verejné zbierky, direct mail, direct dialogue, online a digitálny fundraising, podujatia, telemarketing, veľkí darcovia a závete, samofinancovanie.

Podporné nástroje fundraisingu
Databáza, prieskum, techniky evaluácie.

Efektívnosť fundraisingu
Investície do fundraisingu a ich návratnosť.

Transparentnosť a etika vo fundraisingu
Transparentnosť pri získavaní zdrojov a etika pri práci s darcami.

Právne aspekty a regulácia
Ochrana dát, právna regulácia zbierok a mimovládnych organizácií.

---     


REMEDIOS o.z. - ICO: 42184151 - č.ú.: 2854658753/0200 - MVSR: VVS/1-900/90-36685 - remedios.sk@gmail.com https://sites.google.com/site/remedioszdruzenieuverejnené 5. 12. 2011, 7:01 používateľom Daniel Godany   [ aktualizované 23. 12. 2013, 4:43 používateľom Daniel Godany ]


 
KLUB  PODPOROVATEĽOV  (KP)

         

        Členstvo v KLUBE PODPOROVATEĽOV ‘KP‘ prináša nasledovné výhody: 

        • 20 % zľava na kompletnú Produkciu ponúkanú na našich aj partnerských web stránkach
celoročne
        • 50 % zľava na vstupnom pre všetky verejne prístupné  spoločensko - umelecké  Aktivity  prezentované,  alebo 
           organizované občianskym združením Remedios celoročne
        Darčeková poukážka alebo Reklamný predmet do hodnoty 10% vkladu reklamného partnera
 
      • Možnosť prispievať blogmi na vybrané témy:  Blogy - Príspevky  budú  publikované  na  našich  web  stránkach  
 
        • Prioritné  informovanie o súčasných  aj  budúcich  aktivitách  a  ponuke  formou  štvrťročnej správy - Newsletter
         
        Členom  KLUBU PODPOROVATEĽOV ’KP‘  sa automaticky stáva: 

        Každá fyzická osoba, ktorá poskytne príspevok v akejkoľvek hodnote na účet združenia  Remedios,  a  pošle nám 
        e-mailom  potvrdenie  o  danej  transakcii.  Členom sa stáva od momentu,  kedy bol príspevok  pripísaný  na účet 
        združenia. Takto získané členstvo má platnosť 365 dní. 
        Každá právnická osoba, ktorá poskytne príspevok v hodnote 100 EUR na účet združenia Remedios,  a pošle nám 
        e-mailom  potvrdenie  o  danej  transakcii.  Členom sa stáva od momentu,  kedy bol príspevok  pripísaný  na účet 
        združenia. Takto získané členstvo má platnosť 365 dní. 


                                                                                             .ďalšie možnosti.


                REMEDIOS o.z.  ICO: 42184151  č.ú.: 2854658753/0200  MVSR: VVS/1-900/90-36685  remedios.sk@gmail.com

1-5 of 5

Comments