Partnerstvo pre podujatie MISIA HOMEOPATIA

Podporte naše podujatie   MISIA HOMEOPATIA,  a ako protihodnotu využite priestor podujatia pre Vašu prezentáciu, a reklamnú kampan  pre vlastnú  propagáciu.  Kampaň,  ktorej rozsah a hodnota  je pre našeho reklamného partnera definovaná v nasledujúcom pláne,  osloví špecifickú cieľovú skupinu  v objeme nad 30 000 potenciálnych zákazníkov.  Vstup partnera bude použitý na pokrytie
nákladov organizácie  podujatia.


FORMY  vstupu
 reklamného partnera na podujatie:  
darčeková nákupná poukážka partnera
nákup alebo provízny predaj vstupeniek na podujatie


  HODNOTA  vstupu reklamného partnera na podujatie:  
GENERÁLNY PARTNER - 500 EUR
PARTNER - 100 EUR

FORMALIZÁCIA  spolupráce  (ak je požadovaná):  

                                                 

 ROZSAH  KAMPANE  A  PONUKA  BENEFITOV  PRE  REKLAMNÉHO  PARTNERA

 ÚZEMIE - Všetky práva tejto ponuky sú definované bez územného obmedzenia, v závislosti od zamerania kampane.
 OZNAČENIE - Právo používať oficiálne označenie „Reklamný Partner“, či „Partner“ podujatia v podporných materiáloch,  
 v reklame, na vlastných výrobkoch a pod. 
 ZNAČKA - Partner  má  právo  používať  názov,  značku,  či  vizuál  plagátu podujatia v reklame,  promotion, na vlastných
 výrobkoch, vždy však v spojitosti s partnerstvom k podujatiu.
 VÝSTAVA A PREDAJ - Partner má právo prezentovať, propagovať a predávať svoje výrobky a služby v priestoroch podujatia. 
 TLAČOVÉ KONFERENCIE -  Partner  má právo  účasti na tlačových konferenciách k podujatiu,  na ktorých môže uverejniť
 svoje  tlačové  prehlásenia  a  šíriť  vlastné  propagačné  materiály.  
 MEDIÁLNA KAMPAŇ -  Realizujeme  propagáciu  partnera  v  podpornej  mediálnej  kampani k podujatiu formou inzercie 
 v  tlačových  a  elektronických  médiách  (print, outdoor,  netmédiá,  internet.kampane,  PR články  na  tematických  weboch,)
 v dĺžke nasadenia minimálne 21 dní.  Detailné plnenie bude spresnené v konkrétnych media-plánoch, v závislosti od typu 
 partnera (podporovateľ, partner, generálny partner).
 WEBOVÉ STRÁNKY - Názov, značka, alebo logo partnera (respektíve textový odkaz) budú zobrazené na web stránkach: 
 www.tophomeopat.eu, www.flamenco.sk, www.go-dany.sk, www.facebook.com/.. (plný zoznam adries bude k dispozicii)
 SPOLOČNÉ PANELY - Názov, značka, alebo logo partnera môžu byť umiestnené  na paneloch v priestoroch podujatia.
 TLAČOVINY -  Názov, značka, alebo logo partnera  môžu byť umiestnené na vydaných tlačovinách k podujatiu. 
 VSTUPENKY - Partner obdrží adekvátny počet vstupeniek (permanentiek) na podujatie, a na sprievodné akcie. Zároveň
 voľný vstup pre press a foto reportéra.
 AFFILIATE PROGRAM - ponúkame provízny predaj (vstupeniek / služieb) cez kanály partnera: provízia do 25% 
 BENEFITY: 
 - súťaž o vstupenky na podujatie (2 ks) 
 - súťaž o darcekovy poukaz z produkcie organizatorov
 -  podiel na zisku z celeho podujatia pri spolu-organizacii 
 

Comments