Kurzy a workshopy   
   http://remediossk.wix.com/flamenco


Tanečný  kurz  (aj individuálne)  vedený  kvalifikovanými  lektormi  a  umelcami.  
Po absolvovaní, možnosť vystúpenia s vlastným  prejavom priamo počas koncertu skupiny Ponte Pardo. 
OBSAH: flamencový tanec + stepový tanec + body clapping + dychové cvičenia Technika dupov, choreografiakoordinácia tela a rúk. Rytmické a tanečné variácie. 


   V rytme klusu španielskeho plnokrvníka,  hrdo a s ľahkosťou  vytancujete  tajný,  doteraz  neobjavený  kúsok svojej duše. 
   Postupne odhalíte  všetky tajomstvá  flamencového interpretačného mystéria a dozviete  sa o silnom vplyve španielskych 
   cigánskych tradícií na súčasnú podobu  tohoto  nádherného umenia.  Budete potrebovať pevné topánky s 2-5 cm  pevným 
   opätkom  (nie ihličky),  dámy dlhšiu voľnú suknu,  prípadne  oblečenú na nohavice alebo tepláky. Choreografia v štýloch 
   (palos) por bulerías,  alegrías,  soleá,  guajiras,  farruca,  tango, sevillanas.  Všetky úrovne. Koľko hodín vezmete je na Vás, 
   môžete  jednu alebo aj viac .. BENEFITY:  kúpené  hodiny  je možné  venovať ako darček;  zlepšené  tanečné schopnosti; 
   voľný vstup na koncert, a tota zabava :)  

                                                                                                                           
   Cena:  od 5 Eur/75 min./1 osoba                                 00421 911 193382                                                      Vyjadrite záujem
   Miesto:  západoslovenský kraj                                remedios.sk@gmail.com                                                  Kúpte si hodinu                                                                                                                 www.flamenco.sk


Ponúknite našu produkciu ako  Zážitkový Benefit  pre zamestnancov alebo partnerov.

sdetmi.com /eduworld /education / najzazitky/   letacek.cz / databazakurzov / kde.sportujeme / inflet 
zariadim / naucmesa / 
          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   


Kurz  ŠPANIELSKEHO  alebo  ANGLICKÉHO  jazyka

   www.go-dany.sk
 
  Základná gramatika a humorné  konverzácie  vo  forme  individuálnych  hodín 
  (A1 až B2).  Konkrétne  témy sú určované vopred  konzultovanými  potrebami  
  klienta.  Mimické  a  posunkové  kultúrne  rozdiely.  Intonácia  a  melόdia  reči.
  Bonus: Al Andalu. Pre firemné akcie je v cene eventu tematický rýchlokurz. 


   Výučba  cudzieho  jazyka  so sebou   okrem úspory času   prináša aj potešenie a zábavu.  Že ste to doposiaľ nepoznali?  
   Cudzie  jazyky  je možné  naučiť sa efektívne a rýchlo, ak  máte pri sebe správneho lektora. Prijmite pozvanie do našej 
   jazykovej školy,  a užite si výučbu dokonca aj z pohodlia Vášho domova, či firmy. Výučba prebieha formou špecificky
   navrhnutého jazykového vzdelávania  určeného pre vybrané cieľové,  či  profesijné skupiny,  a to v priestoroch  klienta, 
   alebo v našich  kanceláriách.  Poskytujeme aj skupinové kurzy  zamerané na terminológiu v určitých oblastiach, ako aj
   výučbu vo firmách  navrhnutú na mieru  pre  konkrétne  pracovné  pozície.  Hodiny zabezpečujeme aj on - line. Našim 
   cieľom  je  interaktívne  a  zážitkovo  uspokojovať  potreby  študentov  každého veku.  S nami  získate  nové zručnosti, 
   nových priateľov,  nový pohľad na svet,  novú inšpiráciu.  Všetko je to o ľuďoch.  Takéto ste ešte nezažili.         Audio.


   Cena:  od 5 Eur/60 min./1 osoba                                 00421 911 193382                                                       Vyjadrite záujem
   Miesto:  západoslovenský kraj                                remedios.sk@gmail.com                                                  Kúpte si hodinu
                                                                  www.go-dany.sk          


Ponúknite našu produkciu ako  Zážitkový Benefit  pre zamestnancov alebo partnerov.


         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
http://remediossk.wix.com/jazykovka
Praktická neverbálna komunikácia. Čítajte, čo druhí skrývajú, a iní nevidia. 
Komunikujte presvedčivo, autenticky, nenásilne a s humoromInterpretujte emócie 
a  podvedomé obsahy.  Vytvorte  želaný  prvý dojem.  Prekonajte kultúrne rozdiely. Vytvorte a udržte očný kontakt.  Preniknite pod kožu.  Bavte sa bez slov :)  Trvanie
1 stretnutia: 120 min.  Pre firemné akcie je v cene eventu tematický rýchlokurz.


   Neverbálna komunikácia vysiela viac hodnoverných signálov než hovorené slovo. Pomáha  nám vytvárať  väčší vplyv na
   okolie. Podieľa sa na ovplyvňovaní príjemcu až 93 %. Robíme tak cez gestá, výraz tváre, hlas, pohyby, dotyky, zovňajšok. 
   Nabite svoje slová a myšlienky emóciami a prezentujte svoje nápady  dôraznejšie presvedčivejšie.  Naučte sa pôsobiť na 
   druhých priaznivým dojmom, zároveň zanechajte pozitívny prvý dojem v každej situácii. Prípadne odhaľte nesúlad medzi 
   slovami a telom ako dȏkaz zastierania skutočnosti. Všimnúť si nesúlad je dôležitejšie  než ho  interpretovať. Človek môže 
   prestať  hovoriť,  nemôže  však  prestať  vysielať.  Signály  nemajú  sami  osebe  takmer  žiadny  význam. Získavajú ho až 
   v konkrétnom kontexte.  Interpretácia neverbálneho aktu, vždy závisí od  kontextu, a tiež od samotného pozorovateľa. 

   
   Cena:    od 5 Eur/60 min./1 osoba                               00421 911 193382                                                      Vyjadrite záujem
   Miesto:  západoslovenský kraj                               remedios.sk@gmail.com                                                   Kúpte si hodinu
                                                                                                  www.go-dany.sk


Ponúknite našu produkciu ako  Zážitkový Benefit  pre zamestnancov alebo partnerov.


        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


   www.flamenco.sk 

Spojenie  jednoduchých  tanečných  pohybov  a  tantrických  meditačných techník
je zamerané na oslobodenie kreatívnych síl, schopností improvizácie, na uvoľnenie blokovaných  emócií,  a  navodenie  kontaktu  s  pôvodnými  mystickými  rozmermi. 
Jemná  cesta  do  priestoru,  kde  zviazané energie  čakajú  na vypustenie.  Spojenie 
boha-muža a bohyňe-ženy. Rituálne dýchanie. 1 stretnutie:  90 min. vrát. prestávok.
Pre firemné akcie je v cene eventu tematický rýchlokurz. 
  
   Tantrická meditácia je jedna z najkrajších meditácií. Človek prežíva človeka (seba) v zjednotení priodzenej energie, v objatí  
   lásky.  Meditačné  techniky  nás vedú  cez  rôzne stupne  zvedomenia sa v tejto energii.  Tak ako sa mení vedomie, očisťuje 
   sa  srdce aj telo od  kompenzačných  prejavov.  Odstraňujú sa závislosti  od vonkajších vplyvov,  autorít,  od potreby patriť 
   k spoločenstvu, či prijať rôzne ideológie. Bežne sme vedení našimi dominantnými myšlienkami alebo pocitmi, čo spôsobuje
   tendenciu  stotožňovať sa s nimi.  Meditácia  je stav jednoduchého bytia,  čistého prežívania,  bez zásahu, či prerušenia od 
   nášho  tela,  či  mysle.  Je to náš prirodzený stav,  na  ktorý sme  vplyvom  životného tempa a kultúry  zabudli.  Myseľ  je za  
   normálnych  okolností  v  neustálom pohybe. Tento stav nie je stav meditácie,  tá  je jeho opakom.  Nemožno ju  dosiahnuť 
   myslením.  Môžeme  ju dosiahnuť  tak,  že  myslenie  necháme  bokom,  zostaneme  nezúčastnení. Sledujeme ako myšlienky
   prichádzajú a odchádzajú,  neidentifikujeme sa s nimi,  nestaneme sa  tými  myšlienkami.  Objavíme okamihy  ticha,  čistého
   priestoru,  priezračnosti,  keď sa  v nás  nič nehýbe,  všetko je v pokoji.  Tam  pochopíme  tajomstvo.  A príde deň,  kedy sa
   meditácia znovu stane našim prirodzeným stavom. 

  V prípade záujmu:  FLAMENCOVÝ TANTRA WORKSHOP (FLAMENCO + TANTRICKÁ MEDITÁCIA) 

   Technika dupov, choreografická kresba, koordinácia tela a rúk. Rytmické a tanečné variácie. Tantrické rituálne dýchanie. 
   Práca s emóciami. Tajomstvo “duende“ postupne  odhalené.  Trvanie 1 stretnutia: 90 min. vrátane prestávok. Info  Audio


   Cena:   od 5 Eur/90 min./1 osoba                               00421 911 193382                                                       Vyjadrite záujem
   Miesto:  západoslovenský kraj                               remedios.sk@gmail.com                                                   Kúpte si hodinu 
                                                                                                www.flamenco.sk


Ponúknite našu produkciu ako  Zážitkový Benefit  pre zamestnancov alebo partnerov.


        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  


    
www.flamenco.sk 
 


Na spoločnom bubnovani sa naučíme niečo o spojení so skupinou,  o naladení 
sa na toho druhého, o empatii, aj asertivite. Odbúrame stres, vyladíme poruchy spánku, podporíme rovnováhu medzi ľavou a pravou hemisférou. Potrénujeme si vlastnú  koordináciu,  zapojenie sa  do kolektívu,  jeho prirodzené vedenie či presadenie  sa  vlastným  sólom.  Trvanie 1 stretnutia: 60 min. 
Pre firemné akcie je v cene eventu tematický rýchlokurz.


   
    Bubnovanie  blahodárne  pôsobí  na  nervovú sústavu.  Ako  pri športe sa  počas  neho  vyplavujú dopamíny a endorfíny. 
    Práve  preto  si  v niektorých firmách  pred poradami  zamestnanci najprv zabubnujú, aby si vyladili svoje vnútorné rytmy. 
    Po bubnovacej  rozcvičke sa vraj už  ťažšie pohádajú.  V skupine si v rámci cvičení  vyskúšajú,  že každý tón, či už hlasný, 
    alebo tichý,  má  svoj význam v rámci  celkovej harmónie.  Už  od  pradávna  naši  predchodcovia  poznali silu rytmického 
    bubnovania,  vďaka ktorému sa vedeli preniesť do ´inej´ reality, a komunikovať zo svetom duchov,  zvieracím a rastlinným
    svetom.  Bubon je jedným z najdôležitejších symbolov sily šamana.  Je jeho silný spojenec používaný na liečenie, veštenie 
    a privolávanie duchov, spojencov. Bubon  má zásadné  postavenie vo všetkých  šamanských kultúrach.  Je sprievodcom na 
    ceste do skrytých realít,  paralelných svetov,  jeho zvuk  nás nesie,  lieči a prináša silu.  Šaman má k svojmu  bubnu  veľmi 
    osobný  vzťah a jeho  nadobudnutiu  predchádzali v minulosti  dlhé rituály.  Šamanské  bubny  majú  tú zvláštnosť,  že  ich 
    zvuk  obsahuje  množstvo  spodných  tónov,  ktoré  dokážu  vyvolať zmenený  stav vedomia.  Zároveň sa zmení  aj rytmus 
    dýchania a tep. Účinok šamanského bubnovania je známy odpradávna.  Avšak bez konkrétneho zámeru je často nevyužitý.  


   Cena:    od 5 Eur/60 min./1 osoba                               00421 911 193382                                                      Vyjadrite záujem
   Miesto:  západoslovenský kraj                               remedios.sk@gmail.com                                                   Kúpte si hodinu 
                                                                                                 www.flamenco.sk
 

Ponúknite našu produkciu ako  Zážitkový Benefit  pre zamestnancov alebo partnerov.


        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   


remedios.eventbrite.co.uk


PRI PLATBE NA MIESTE AKCEPTUJEME aj
POUKÁŽKY, LOKÁLNU MENU a REMEDIOS VOUCHER:
tecm1.JPG?height=88&width=200 http://www.zivica.sk/1/sk/lokalna-mena/bratislavsky-zivec

REMEDIOS UNIVERSAL VOUCHER

Comments