Koncertné a eventové programy

 showportal.sk 
Koncertný program  CARDAMON AL ALBA
Vhodné pre festivaly, divadelné scény, výstavy, plesy, reštaurácie, špeciálne trhy, team-buildingové aktivity, svadby, autosalóny, obchodné stretnutia, iné oslavy a podujatia.
Foto - Video

- počet umelcov: 5 az 10 ľudí
- od 20 do 160 minút živej hudby 
- obsahuje podľa potreby 25 az 50 % tanečnej choreografie
- program môže byt rozdelený do viacero kratších vstupov
- možnosť reprodukovanej hudby ako súčasť post animácie
sprievodné aktivity v rámci teambuildingu: malá škola tanca; rýchlokurz  (špan./angl.) jazyka, workshop neverbálnej komunikácie, prednes vlastnej poézie,  bubnovačka s publikom,  šamanská meditácia ..
- pre firemné akcie je v rámci programu v cene eventu rýchlokurz podľa popisu vyššie 

  Ukážka z programu        Technické požiadavky        Začať jednanie        E-shop 
 Kabaretný program  PASIONAO
Vhodné pre kasína, výstavy, špeciálne trhy, plesy, team-buildingové aktivity, autosalóny, svadby, obchodné stretnutia, hotelové animácie, iné oslavy a podujatia.  
Foto - Video

- počet umelcov: 4 az 6 ľudí
- od 15 do 60 minút živej, prípadne reprodukovanej hudby
- obsahuje podľa potreby 40 az 70 % tanečnej choreografie
- program môţe byt rozdelený do viacero kratších vstupov
- možnosť reprodukovanej hudby ako súčasť post animácie
sprievodné aktivity v rámci teambuildingu: malá škola tanca; rýchlokurz  (špan./angl.) jazyka, workshop neverbálnej komunikácie, prednes vlastnej poézie,  bubnovačka s publikom,  šamanská meditácia ..
pre firemné akcie je v rámci programu v cene eventu rýchlokurz podľa popisu vyššie 

  Ukážka z programu        Technické požiadavky        Začať jednanie         E-shop 
 

 

Tradičný program  REMEDIOS
Vhodné pre reštaurácie, vernisáže, výstavy, plesy, team-buildingové aktivity, obchodné stretnutia, hotelové animácie, svadby, festivaly, iné oslavy a podujatia.
Foto - Video

- počet umelcov: 1 az 5 ľudí 
- obsahuje podľa potreby 10 az 40 % tanečnej choreografie 
- od 30 do 160 minút živej hudby vo folklórnejšom flamencovom prevedení 
- vrátane ponuky pre sόlovu gitarovú hru 
(s možným doprovodom 2.umelca) 
sprievodné aktivity v rámci teambuildingu: malá škola tanca; rýchlokurz  (špan./angl.) jazyka, workshop neverbálnej komunikácie, prednes vlastnej poézie,  bubnovačka s publikom,  šamanská meditácia ..
pre firemné akcie je v rámci programu v cene eventu rýchlokurz podľa popisu vyššie 

  

 

Sólový program  BAILAOR   
Vhodné pre reštaurácie, bary, vernisáže, výstavy, team-buildingové aktivity, obchodné stretnutia, hotelové animácie, svadby, iné oslavy a podujatia. 


- počet umelcov: 1 az 3 ľudia (cajon/tanec + gitara/tanec)
- od 5 do 45 minút (kombinácia živej a reprodukovanej flamenco hudby)  
- obsahuje podľa potreby 70 % choreografie tanečneho sóla alebo dua
sprievodné aktivity v rámci teambuildingu: malá škola tanca; rýchlokurz  (špan./angl.) jazyka, workshop neverbálnej komunikácie, prednes vlastnej poézie,  bubnovačka s publikom,  šamanská meditácia ..
pre firemné akcie je v rámci programu v cene eventu rýchlokurz podľa popisu vyššie    
 

   


Backgroundový program  PONTE PARDO 
Vhodné pre reštaurácie, bary, vernisáže, výstavy, plesy, team-buildingové aktivity, obchodné stretnutia, svadby, iné oslavy a podujatia. 


- počet umelcov: 1 az 5 ľudí 
- obsahuje podľa potreby 10 az 20 % tanečnej choreografie 
- od 20 do 160 minút živej hudby v ľahkom prevedení na počúvanie pri jedle a piti 
sprievodné aktivity v rámci teambuildingu: malá škola tanca; rýchlokurz  (špan./angl.) jazyka, workshop neverbálnej komunikácie, prednes vlastnej poézie,  bubnovačka s publikom,  šamanská meditácia ..
pre firemné akcie je v rámci programu v cene eventu rýchlokurz podľa popisu vyššie 
 

   


EDUKATÍVNE  koncertné programy   (prosím, kliknite na nadpis)
Vhodné ako výchovné koncerty pre školy, predškolské alebo edukatívne zariadenia, komunity a spoločenstvá,  divadlá,
festivaly, iné oslavy a podujatia. 

VÝCHOVNÉ KONCERTY

- zameranie na detské publikum aj mládežnícke publikum 
- viac nez 30 % tanečnej choreografie. Počet umelcov: 3 až 5 ľudí
- prednes rozprávača v slovenskom / španielskom / anglickom jazyku 
- od 40 do 60 minút živej hudby s prezentovanou poéziou, prózou a spevom 
sprievodné aktivity v rámci teambuildingu: malá škola tanca; rýchlokurz  (špan./angl.) jazyka, workshop neverbálnej komunikácie, prednes vlastnej poézie,  bubnovačka s publikom,  šamanská meditácia ..
v rámci programu je v cene eventu rýchlokurz podľa popisu vyššie 
---
00421 911 193382
remedios.sk@gmail.com
---
Tickets for the next concert:
remedios.eventbrite.co.ukInformačný obsah, či forma, prezentované na týchto stránkach nie sú absolútnym duševným vlastníctvom Remedios. 
           Údaje sú síce dôverné, a majú charakter obchodného tajomstva,  ale koho to trápi.  Akákoľvek reprodukcia obsahu 
           alebo jeho častí (v žiadnom prípade nie formy) tretím osobám  je bez predchádzajúceho súhlasu autora tolerovaná.
           REMEDIOS o.z.    +421 911 193382     remedios.sk@gmail.com     https://sites.google.com/site/remedioszdruzenie 

Comments