List na rok 2016

Drodzy Przyjaciele Karmelu!

W 2016 roku  będziemy przeżywali w Kościele Rok Święty Miłosierdzia. Zapraszamy Was do naszego Domu Rekolekcyjnego, aby przeżyć czas łaski, jakim są rekolekcje. Szereg rekolekcji w tym roku bezpośrednio nawiązuje do tematyki miłosierdzia. Jak co roku, kontynuujemy też cykl rekolekcyjno-formacyjny „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”, który poszerzony został o nowy etap: „Szkoła modlitwy karmelitańskiej (uzupełnienie). Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem”. Ma on pomóc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności, na jakie napotykamy w pielęgnowaniu modlitwy myślnej.

Zapraszamy Was do pogłębiania życia chrześcijańskiego, w tym życia modlitwy, w Gorzędzieju. Ufamy, że pobyt tutaj będzie dla Was czasem błogosławionym. Prosimy o to Miłosiernego Boga.

karmelici bosi z Gorzędzieja