program rekolekcji 2017

STYCZEŃ

19-22    Kobieta i mężczyzna w planie Bożym w nauczaniu Edyty Stein

Rekolekcje dla kobiet.

Dorota Dźwig – filia UKSW w Gdyni,
karmelici bosi z Gorzędzieja

LUTY

2-5       Św. Elżbieta od Trójcy Świętej – moje zranione człowieczeństwo miłująco zamieszkałe przez Trójjedynego

Od chwili chrztu wewnętrzna izdebka mojej duszy nie jest pusta. Ten, który mnie zna i miłosiernie miłuje, zamieszkał we mnie i nie chciałby trwać tu bezczynnie, ale obcować ze mną przyjacielsko jako ze swoim dzieckiem, przeobrażając mnie i uszczęśliwiając.

o. Serafin Maria Tyszko OCD

15-19    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
            Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)

o. Krzysztof Maria Jank OCD

MARZEC

3-5       Wprowadzenie w Wielki Post

Rekolekcje weekendowe.

o. Szymon Plewa OCD

22-26    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (uzupełnienie)
            Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły przynajmniej w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Rekolekcje ukażą, jak pielęgnować modlitwę myślną wśród różnych trudności związanych z jej praktykowaniem (nieumiejętność przeprowadzania medytacji, nieznajdowanie czasu na modlitwę, problemy ze skupieniem itd.). Rozwiązywanie ich nie obędzie się jednak bez podjęcia walki duchowej wspieranej mocą łaski. Dopiero porządkowanie naszego życia pomoże nam znajdować czas na modlitwę i unikać rozproszeń, a osłabienie wpływu namiętności i wad oraz walka o cnoty pozwolą naszemu duchowi owocnie trwać przed Panem.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).

o. Piotr Bajger OCD

30-2.04 Mała droga ufności i miłości św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Św. Teresa pragnęła podzielić się swym doświadczeniem „nieskończonego miłosierdzia Boga”. Prosiła Jezusa, aby wybrał legion małych dusz, którym będzie mógł „objawić” te same tajemnice miłości, które wyjawił Teresie. Podczas tych rekolekcji pragniemy do nich dołączyć.

o. Kamil Strójwąs OCD

KWIECIEŃ

28-2.05 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)

            Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 15–19 lutego.

o. Łukasz Piskulak OCD

MAJ

18-21    Życie przesłaniem Matki Bożej na przykładzie dzieci z Fatimy

o. Bertold Dąbkowski OCD

CZERWIEC

7-11      SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
            Życie z Jezusem w codzienności

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. i 2. etapie cyklu "Szkoła modlitwy karmelitańskiej".

Modlitwa myślna, stopniowo przemieniając serce, skłania nas, byśmy nigdy nie ustawali w poszukiwaniu Jezusa w świecie, ludziach i codziennych obowiązkach. Wraz ze św. Teresą spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: jak nieustannie trwać w obecności Bożej, aby przyjaźń z Jezusem mogła przeniknąć wszystkie czynności naszego dnia?

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)

o. Wojciech Ciak OCD

16-18    Świętość małżeństwa i rodziny na przykładzie rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Rekolekcje weekendowe.

„Jestem z nim ciągle szczęśliwa, dzięki niemu wiodę życie łagodne. Mój mąż to święty człowiek, życzyłabym takiego wszystkim żonom”. Tak po pięciu latach małżeństwa pisała Zelia o swoim mężu Ludwiku. W czasie rekolekcji zobaczymy, że źródłem tej harmonii wspólnego życia świętych Państwa Martin była harmonia życia z Bogiem.

o. Krzysztof Pawłowski OCD

21-25    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
            Rozwój przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański  oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy, tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).

o. Serafin Maria Tyszko OCD

28-2.07 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (4)
            
Perspektywy przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w trzech wcześniejszych etapach cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Osoba, która wiernie pielęgnuje przyjacielską modlitwę z Jezusem i praktykuje mocą łaski wymagania ewangeliczne w codzienności, jest przez Ducha Świętego prowadzona do przeobrażającego zjednoczenia z Trzema Osobami Najświętszej Trójcy. Nie dokona się to bez poddania się ciemnym, oczyszczającym nocom. To zjednoczenie z Jezusem upodabnia nas do Niego, czyni nas szczęśliwymi, spełnionymi i „płodnymi” w miłości.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).

o. Bertold Dąbkowski OCD

LIPIEC

4-8 Rekolekcje dla młodych

Góra Karmel. Doświadczenie żywego Boga w modlitwie, milczeniu, śpiewie, tańcu i we wspólnocie. (Rekolekcje dla osób w wieku 16-26 lat.)

o. Krzysztof Piskorz OCD

20-23    Wierność łasce

Problemy osób duchowo zaawansowanych.

o. Placyd Ogórek OCD

26-30    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
            Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 15-19 lutego.

o. Grzegorz Góra OCD

SIERPIEŃ

11-15    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
            Rozwój przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 21-25 czerwca.

o. Roman Hernoga OCD

24-27    Modlitwa w nauczaniu św. Jana od Krzyża

Jan od Krzyża, pisząc o modlitwie, porusza trzy zagadnienia: kondycję osób uczestniczących w modlitwie, tzn. Boga – z jednej – i człowieka – z drugiej strony, warunki dobrej modlitwy ze strony człowieka, oraz proporcje między udziałem Boga, a udziałem człowieka w akcie modlitwy. Powyższym zagadnieniom przyjrzymy się, analizując oryginalne teksty Świętego.

o. Antoni Rachmajda OCD

WRZESIEŃ

7-10      Niezdolni do małżeństwa, bo ludzie ich takimi uczynili

Rekolekcje dla mężczyzn.

Przyczyny niedojrzałości duchowo-emocjonalnej współczesnego mężczyzny.

o. Jacek Olszewski OCD

13-17    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (uzupełnienie)
            Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 22-26 marca.

o. Bertold Dąbkowski OCD

27-1.10 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
            Życie z Jezusem w codzienności

Patrz opis w terminie 7-11 czerwca.

o. Serafin Maria Tyszko OCD

PAŹDZIERNIK

4-8       SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
            Rozwój przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 21-25 czerwca.

o. Wojciech Ciak OCD

12-15    Jak wyzwolić Miłość?

Droga niedoskonałych – kroczenie  ku świętości wg św. Teresy od Jezusa.

o. Piotr Czapski OCD

18-22    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
            Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 15-19 lutego.

o. Roman Hernoga OCD

LISTOPAD

15-19    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (uzupełnienie)
            Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 22-26 marca.

o. Grzegorz Góra OCD

22-26    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
            Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 15-19 lutego.

o. Mateusz Filipowski OCD

30-3.12 Karmelitańskie wątki objawień fatimskich

o. Juliusz Wiewióra OCD

Ponadto odbędą się:

Rekolekcje dla kapłanów (21-23 sierpnia):

Na wzór Syna Człowieczego – służyć

o. Krzysztof Wesołowski OCD

Rekolekcje dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniami:

-         dla trzeźwiejących alkoholików:

      27-29 stycznia (o. Juliusz Wiewióra OCD)

      22-24 września (o. Tomasz Litwiejko OCD)

-         dla osób żyjących z uzależnionymi:

      2-4 czerwca (o. Krzysztof Maria Jank OCD)

-         dla młodszych dzieci z rodzin, w których były lub są uzależnienia:

      3-6 sierpnia (o. Krzysztof Maria Jank OCD)