Program rekolekcji 2016

STYCZEŃ

19-24    Św. Charbel Makhlouf czyli duchowość chrześcijańskiego Wschodu

Święty libański mnich, cieszący się szczególną popularnością na Bliskim Wschodzie, znany jest przede wszystkim jako obdarzony nadzwyczajnymi darami eremita-mistyk, cudotwórca, osoba przyciągająca wielu pielgrzymów szukających u niego wstawiennictwa w różnych trudnych sprawach. Ale w czym tkwi istota jego życia i zasadnicze przesłanie dla współczesnego Kościoła i świata?

o. Serafin Maria Tyszko OCD

LUTY

17-21    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
            Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).

o. Aleksander Szczukiecki OCD

25-28    Piękno zbawi świat, czyli od Ewy do Maryi. Powołanie i rola kobiety w Kościele wg św. Edyty Stein i św. Jana Pawła II

Rekolekcje dla kobiet.

Dorota Dźwig – filia UKSW w Gdyni,
karmelici bosi z Gorzędzieja

MARZEC

2-6    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (uzupełnienie)
         Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły przynajmniej w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Rekolekcje ukażą, jak pielęgnować modlitwę myślną wśród różnych trudności związanych z jej praktykowaniem (nieumiejętność przeprowadzania medytacji, nieznajdowanie czasu na modlitwę, problemy ze skupieniem itd.). Rozwiązywanie ich nie obędzie się jednak bez podjęcia walki duchowej wspieranej mocą łaski. Dopiero porządkowanie naszego życia pomoże nam znajdować czas na modlitwę i unikać rozproszeń, a osłabienie wpływu namiętności i wad oraz walka o cnoty pozwolą naszemu duchowi owocnie trwać przed Panem.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).

o. Bertold Dąbkowski OCD


10-13    Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest (...) miłosierny, nieskory do gniewu (...), a lituje się na widok niedoli (Jl 2,13).

Warunkiem dobrej spowiedzi jest nasza miłość do Chrystusa, która winna być większa niż potrzeba dobrego mniemania o sobie... Panie, Ty wiesz że Cię kocham (J 21,17). Kilka uwag na temat otwarcia się na Boże miłosierdzie w sakramencie pojednania.

o. Szymon Plewa OCD

KWIECIEŃ

13-17    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
            Rozwój przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański  oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy, tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).

o. Grzegorz Góra OCD

MAJ

29.04-3 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
            Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 17–21 lutego.

o. Roman Hernoga OCD

19-22    Świętość małżeństwa i rodziny na przykładzie świętych Ludwika i Zelii Martin

„Jestem z nim ciągle szczęśliwa, dzięki niemu wiodę życie łagodne. Mój mąż to święty człowiek, życzyłabym takiego wszystkim żonom”. Tak po pięciu latach małżeństwa pisała Zelia o swoim mężu Ludwiku. W czasie rekolekcji zobaczymy, że źródłem tej harmonii wspólnego życia świętych Państwa Martin była harmonia życia z Bogiem.

o. Krzysztof Pawłowski OCD

CZERWIEC

1-5       SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
            Życie z Jezusem w codzienności

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. i 2. etapie cyklu "Szkoła modlitwy karmelitańskiej".

Modlitwa myślna, stopniowo przemieniając serce, skłania nas, byśmy nigdy nie ustawali w poszukiwaniu Jezusa w świecie, ludziach i codziennych obowiązkach. Wraz ze św. Teresą od Jezusa spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak nieustannie trwać w obecności Bożej, aby przyjaźń z Jezusem mogła przeniknąć wszystkie czynności naszego dnia.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).

o. Bertold Dąbkowski OCD

9-12      „Duchu Święty natchnij mnie. Miłości Boża pochłoń mnie...”. Odnowa Charyzmatyczna a duchowość Karmelu

Uwaga: rekolekcje te zostały przeniesione na termin 25-28 sierpnia.

LIPIEC

29.06-3 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (4)
            Perspektywy przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w trzech wcześniejszych etapach cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Osoba, która wiernie pielęgnuje przyjacielską modlitwę z Jezusem i praktykuje mocą łaski wymagania ewangeliczne w codzienności, jest przez Ducha Świętego prowadzona do przeobrażającego zjednoczenia z Trzema Osobami Najświętszej Trójcy. Nie dokona się to bez poddania się ciemnym, oczyszczającym nocom. To zjednoczenie z Jezusem upodabnia nas do Niego, czyni nas szczęśliwymi, spełnionymi i „płodnymi” w miłości.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).

o. Wojciech Ciak OCD

5-9       SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
            Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 17–21 lutego.

o. Serafin Maria Tyszko OCD

21-24    Biblijno-teologiczne podstawy modlitwy w Karmelu

o. Placyd Ogórek OCD

SIERPIEŃ

10-14    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
            Rozwój przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 13-17 kwietnia.

o. Łukasz Piskulak OCD

18-21    ABC życia duchowego

Rekolekcje wskażą podstawowe elementy, które składają się na istotę życia chrześcijańskiego. Są nimi: życie sakramentalne, modlitwa oraz praktykowanie trzech cnót boskich – wiary, nadziei i miłości. Tylko na takiej drodze możemy mówić o rzeczywistym podtrzymywaniu i rozwijaniu przyjaźni z Jezusem Chrystusem.

o. Tadeusz Kujałowicz OCD

25-28      „Duchu Święty natchnij mnie. Miłości Boża pochłoń mnie...”. Odnowa Charyzmatyczna a duchowość Karmelu

Wraz ze św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego (Małą Arabką), w mocy Ducha Świętego, który w nas przebywa, chcemy popatrzeć na życie duchowe charyzmatyczne i mistyczne i odszukać ich wzajemne powiązania.

o. Krzysztof Piskorz OCD

WRZESIEŃ

14-18    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
            Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 17–21 lutego.

o. Bertold Dąbkowski OCD

28-2.10 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
            Życie z Jezusem w codzienności

Patrz opis w terminie 1–5 czerwca.

o. Serafin Maria Tyszko OCD

PAŹDZIERNIK

5-9       SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (uzupełnienie)
            Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 2–6 marca.

o. Piotr Bajger OCD

12-16    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
            Rozwój przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 13-17 kwietnia.

o. Roman Hernoga OCD

20-23    Zawierzenie Bożemu miłosierdziu wg „małej drogi" św. Teresy z Lisieux

Jak jednoczyć się z  Bogiem na różnych etapach "małej drogi"? Jak sprawić, by był On coraz  bardziej kochany i poznany przez wszystkich? Oto najistotniejsze pytania, na które otrzymujemy odpowiedzi, wnikając w sedno nauczania św. Teresy z Lisieux. Od niej również uczymy się zawierzenia, które nie ogranicza się do powierzchownych deklaracji, ale ma swoje przełożenie w mistyce codzienności.

o. Jan Malicki OCD

27-30    Cierpienia nocy ciemnej jako przejście od iluzji do prawdy wg św. Jana od Krzyża

Jesteś inny niż ci się wydaje.
Jesteś z Boga i dla Boga.

o. Jan Nepomucen Brzana OCD

LISTOPAD

16-20    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
            Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 17–21 lutego.

o. Krzysztof Maria Jank OCD

GRUDZIEŃ

1-4       „Powiedz ludziom, że jestem Panem Miłości”

Miłosierdzie Boże w życiu świętych.

o. Juliusz Wiewióra OCD

Ponadto odbędą się:

Rekolekcje dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniami:

-         dla trzeźwiejących alkoholików:

29-31 stycznia

23-25 września

-         dla osób żyjących z uzależnionymi:

13-15 maja

-         dla dorosłych dzieci z rodzin, w których były lub są uzależnienia:

29-31 lipca

-         dla młodszych dzieci z rodzin, w których były lub są uzależnienia:

31 lipca-3 sierpnia

o. Jan Nepomucen Brzana OCD