Program rekolekcji 2015

STYCZEŃ

14-18    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
            Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)

o. Krzysztof Maria Jank OCD

29-1.02 „Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy!” (Pnp 1,4). Miłość oblubieńcza z Pieśni nad Pieśniami jako obraz życia duchowego

Św. Teresa od Jezusa zainspirowana obrazem miłości oblubieńczej z Pieśni nad pieśniami, opisuje niezwykłe perspektywy zażyłej bliskości, do jakiej Bóg zaprasza wybrane dusze. Podczas rekolekcji razem ze św. Teresą będziemy wczytywać się w ten tekst biblijny, szukając inspiracji dla osobistego życia modlitwy.

o. Robert Marciniak OCD

LUTY

5-8       Jak zdobyć „Zamek wewnętrzny” na sposób kobiecy?

Rekolekcje dla kobiet.
Doświadczenie duchowe św. Teresy od Jezusa jest aktualne dla kobiet i mężczyzn wszystkich czasów. Kobieta silna to taka, która ma świadomość daru relacji z Bogiem i robi wszystko, by dar ten rozwijać na drodze modlitwy. Św. Teresa uczy również współczesne kobiety, jak w codzienności żyć obecnością Boga w swoim wnętrzu.

Dorota Dźwig – filia UKSW w Gdyni,

karmelici bosi z Gorzędzieja

11-15    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
            Życie z Jezusem w codzienności

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. i 2. etapie cyklu "Szkoła modlitwy karmelitańskiej".

Modlitwa myślna, stopniowo przemieniając serce, skłania nas, byśmy nigdy nie ustawali w poszukiwaniu Jezusa w świecie, ludziach i codziennych obowiązkach. Wraz ze św. Teresą spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: jak nieustannie trwać w obecności Bożej, aby przyjaźń z Jezusem mogła przeniknąć wszystkie czynności naszego dnia?

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)

o. Bertold Dąbkowski OCD

MARZEC

19-22    Poznanie siebie według św. Teresy od Jezusa

Jaka jest różnica pomiędzy „świadomością siebie” a „poznaniem siebie” w rozumieniu św. Teresy? Co oznaczało dla Świętej „życie w prawdzie”? Poznanie siebie jako wybudzenie przez Pana ze snu. Trochę o tęsknocie, pokorze i Bożej wolności.

o. Krzysztof Maria Jank OCD

 

26-29    Trudna codzienność a życie modlitwy w nauczaniu św. Teresy od Jezusa

Czy to, co przeszkadza w życiu, może służyć modlitwie? Rzecz o pięknie normalności.

o. Bertold Dąbkowski OCD

KWIECIEŃ

15-19    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
            Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 14–18 stycznia.

o. Łukasz Piskulak OCD

MAJ

30.04-3 Rozpoznawanie działania demona w naszym życiu duchowym na podstawie nauczania św. Teresy od Jezusa

W czasach, w których bardzo skupiamy się na zewnętrznych manifestacjach działania złego ducha, warto przypomnieć sobie, że działa on jako „bezszelestny pilnik”, który niezauważalnie niszczy życie wewnętrzne osoby. W nauczaniu św. Teresy znajdziemy wiele opisów demaskujących działanie demona, począwszy od podstawowych pokus i kłamstw aż po niezrozumiałe lęki, ułudy wyobraźni, niepokoje i obawy dotyczące przyszłości.

o. Piotr Bajger OCD

21-24    Jak nie stać w miejscu, a poddawać się działaniu Ducha Świętego? – w nauczaniu św. Teresy od Jezusa

Życie duchowe jest drogą. Przebywając tę drogę, należy być stale otwartym na poruszenia Ducha Świętego, który prowadzi. Św. Teresa od Jezusa zachęca, aby wytrwale tą drogą kroczyć i wymienia znaki ukazujące, czy rzeczywiście nią podążamy.

o. Wojciech Ciak OCD

27-31    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
            Rozwój przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański  oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy, tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)

o. Roman Hernoga OCD

CZERWIEC

10-14    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
            Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 14–18 stycznia.

o. Grzegorz Góra OCD

LIPIEC

1-5       SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
            Życie z Jezusem w codzienności

Patrz opis w terminie 11-15 luty.

o. Wojciech Ciak OCD

23-26    Bogactwo i przemieniająca moc Eucharystii

Eucharystia jako Ofiara, Eucharystia jako Komunia i Eucharystia jako Obecność (Adoracja).

o. Placyd Ogórek OCD

SIERPIEŃ

6-9       Współczesne manowce w kroczeniu drogą  modlitwy a trzymanie się Osoby Pana Jezusa

Czego pragnie współczesny człowiek? W czym poszukuje dobra dla siebie? Czym wypełniona jest jego codzienność? Jakie jest pragnienie doznań duchowych? Co czyni Pan Bóg, który jest Miłością? Szukając ze św. Teresą od Jezusa odpowiedzi na te i inne pytania, odkrywamy prawdę Ewangelii: Ojciec daje swego Syna i zaprasza do pójścia za Nim.

o. Tadeusz Kujałowicz OCD

12-16    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
            Rozwój przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 27-31 maja.

o. Grzegorz Góra OCD

25-30    Zamek wewnętrzny św. Teresy od Jezusa
    
        7 mieszkań - 7 nawróceń i przeobrażeń

Jakie działania Boga i współdziałania człowieka są konieczne, by przejść z jednego mieszkania do drugiego, czyli co się dzieje na „styku” kolejnych mieszkań? Dlaczego według św. Teresy niektórzy przechodzą z mieszkania do mieszkania, a inni nie przechodzą albo wręcz się cofają?

o. Sergiusz Niziński OCD

WRZESIEŃ

9-13      SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (4)
            Perspektywy przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w trzech wcześniejszych etapach cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Osoba, która wiernie pielęgnuje przyjacielską modlitwę z Jezusem i praktykuje mocą łaski wymagania ewangeliczne w codzienności, jest przez Ducha Świętego prowadzona do przeobrażającego zjednoczenia z Trzema Osobami Najświętszej Trójcy. Nie dokona się to bez poddania się ciemnym, oczyszczającym nocom. To zjednoczenie z Jezusem upodabnia nas do Niego, czyni nas szczęśliwymi, spełnionymi i „płodnymi” w miłości.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)

o. Bertold Dąbkowski OCD

17-20    Dlaczego kobieta jest konieczna mężczyźnie?

Spotkania rekolekcyjne dla mężczyzn.
Refleksje na podstawie myśli Wladimira Sołowiowa.

o. Jacek Olszewski OCD

PAŹDZIERNIK

8-11      Szkaplerz święty na drodze życia duchowego

Rekolekcje ukażą rolę Maryi w drodze do Jezusa.

o. Bertold Dąbkowski OCD

21-25    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
            Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 14–18 stycznia.

o. Roman Hernoga OCD

LISTOPAD

19-22    Cierpienie i asceza jako istotne elementy nadprzyrodzonej cnoty Miłości w ujęciu św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża

Krzyż jako konsekwencja głoszonej i wypełnianej przez Jezusa nauki.

o. Jan Nepomucen Brzana OCD

25-29    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
            Rozwój przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 27-31 maja.

o. Serafin Maria Tyszko OCD

GRUDZIEŃ

3-6       Walka o pokorę, czyli o życie w prawdzie, w nauczaniu św. Teresy od Jezusa

Co czynić, aby nie ulegać w życiu modlitwy złudzeniom, aby nie przegrać z samym sobą? Pokora jest ciągłym staraniem, by trwać w prawdzie o samym sobie i by swoje wybory podejmować zgodnie z tą prawdą. Bez pokory nie ma trwania w prawdzie, a bez prawdy nie ma wyzwolenia z niewoli samego siebie.

o. Juliusz Wiewióra OCD

9-13     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
            Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Patrz opis w terminie 14–18 stycznia.

o. Piotr Bajger OCD

Ponadto odbędą się:

Rekolekcje dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniami:

-         dla trzeźwiejących alkoholików:

23-25 stycznia

25-27 września

-         dla osób żyjących z uzależnionymi:

15-17 maja

-         dla młodszych dzieci z rodzin, w których były lub są uzależnienia:

28-31 lipca

-         dla dorosłych dzieci z rodzin, w których były lub są uzależnienia:

31 lipca-2 sierpnia

o. Jan Nepomucen Brzana OCD