Zamawianie Mszy św.

Przy naszym klasztorze znajduje się sanktuarium św. Wojciecha, w którym codziennie sprawowana jest Eucharystia. Oprócz tego codziennie wspólnota zakonna sprawuje Eucharystię w kaplicy Domu Rekolekcyjnego. Dlatego stosunkowo łatwo można u nas zamówić odprawienie intencji mszalnej.

Msze Święte w naszym klasztorze można zamówić pisząc na adres rekolekcje-msze@karmelicibosi.pl (uwaga: jest to inny adres niż do zgłoszeń na rekolekcje).
Stypendium mszalne można przekazać osobiście, wpłacić na nasze konto (podane w danych kontaktowych) albo wysłać pocztą.