Rekolekcje w Karmelu

Pole tekstowe

Dom Rekolekcyjny w klasztorze w Gorzędzieju koło Tczewa został utworzony po to by dzielić się z Wami duchowością karmelitańską. Centrum tej duchowości stanowi życie modlitwą wewnętrzną, obecnością Bożą w życiu codziennym, wiarą, nadzieją i miłością. Jej filarami są święci Karmelu, którzy pomagają nam swą mądrością, doświadczeniem i przykładem życia. Z ich życia i pism czerpiemy tematy i zagadnienia, które omawiamy na rekolekcjach. Tematy na każdy kolejny rok są dobierane tak, by umożliwić osobom przybywającym na rekolekcje pogłębienie swej wiedzy o modlitwie, jej praktykowaniu, o życiu kontemplacyjnym i duchowym.
Jak co roku zapraszamy Was do spotkania z duchem Karmelu. Będziemy się cieszyć z kolejnego spotkania z tymi, którzy już korzystali z naszego Domu Rekolekcyjnego "Pod Opieką św. Józefa"; zapraszamy gorąco tych, dla których będzie to pierwsze spotkanie z duchowością Karmelu i jego Świętymi. Ufamy, że będzie to dla Was czas błogosławiony. Prosimy o to Miłosiernego Boga.

Karmelici Bosi z Gorzędzieja


film o Domu Rekolekcyjnym w Gorzędzieju