Projekt RPO

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2007-2013


Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach w celu poszerzenia i uzupełnienia oferty edukacyjnej Centrum

Nazwa Beneficjenta: Powiat Puławski
Numer i nazwa działania: Działanie 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa
Wartość ogółem: 1 098 105,30 zł
Wydatki kwalifikowane: 676 951,81 zł
Wnioskowane dofinansowania: 541 561,43 zł

Numer Projektu:  
Umowa o dofinansowanie: 

Projekt realizowany jest przez Powiat Puławski. 

Comments