Vademecum naucz

   VADEMECUM dla nauczycieli CKU

Przepisy dotyczące wypełniania dokumentacji obowiązkowej nauczyciela.

[w PDF]  [w Word]

Wskazówki dotyczące podstawowej dokumentacji nauczyciela / opiekuna semestru.
Ponadto wyjaśniamy różne wątpliwości związane z pracą nauczycieli w naszych szkołach.
Prosimy o zgłaszanie wątpliwości i błędnych zapisów - będziemy aktualizować na bieżąco.INNE DOKUMENTY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu [szczegóły] [tekst rozporz.]
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych [szczegóły] [tekst rozporz.]
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych [szczegóły] [tekst rozporz.]
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych [szczegóły] [tekst rozporz.]

Comments