Stare plany CKU

dla nauczycieli:

Poniżej zamieszczamy plany zajęć z poprzednich weekendów

(trzeba je wpisywać do dziennika zajęć na str. 4-7)

2020/2021 - semestr jesienny

Plany zajęć w semestrze jesiennym (dla nauczycieli)