MOS‎ > ‎

Szkoły MOS

Nadrzędnym celem w pracy nauczycieli i wychowawców jest cel terapeutyczny i wychowawczy.
  • szkoły przeznaczone dla wychowanków zamieszkujących na terenie ośrodka 
  • program realizowany w szkole pokrywa się z materiałem innych szkół publicznych 
  • mała liczebność w klasach po 10 – 16 osób
 Szkoła Podstawowa (od IX 2017)
dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym

klasa VII


 Gimnazjum nr 10 
dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym

klasa I, II i III gimnazjum

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 
dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym 

klasy wielozawodowe - profile według nowej podstawy programowej

Comments