MOS‎ > ‎

Zajęcia specjalistyczne

 Zajęcia specjalistyczne prowadzone w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii to m.in.:

Grupy socjoterapeutyczne - grupy zamknięte
Zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu nabycie umiejętności współżycia w grupie, zmniejszenie zaburzeń, umożliwienie lepszego poznania siebie, swoich potrzeb i celów, mocnych stron, zwracania uwagi na potrzeby innych, a tym samym polepszenie funkcjonowania w szerszym środowisku społecznym.

Tematyczne warsztaty klasowe

Zajęcia realizowane w planie zajęć lekcyjnych przez specjalistów: psychologa, pedagoga, socjoterapeutów mające charakter warsztatów.

Spotkania indywidualne dla wychowanków

Kontaktem indywidualny objęci są wszyscy wychowankowie ośrodka ma on charakter cyklicznych spotkań oraz oddziaływań interwencyjnych. Cykliczne spotkania prowadzone są przez psychologa oraz socjoterapeutę natomiast oddziaływania interwencyjne przeprowadzane są przez pedagoga.
Ważną rolę odgrywają również wychowawcy, którzy przez kontakt indywidualny nawiązują relacje
z podopiecznymi i staja się dla nich ważni – tzw. „pozytywny dorosły”

Praca z rodziną :

  • grupa dla rodziców
  • sesje terapeutyczne dla rodzin
  • konsultacje dla rodziców i opiekunów
Praca z rodziną jest bardzo ważnym elementem procesu socjoterapeutycznego. Rodzina jako złożony system ma bardzo silne oddziaływanie na każde dziecko.
Praca z rodziną bazuje na wykorzystaniu istniejących w niej zasobów co pozwala na uruchamianie stopniowych zmian w postawach rodziców lub opiekunów – co umożliwia zmianę jakości ich życia, a także konstruktywne oddziaływanie na swoje dzieci. Terapię rodzinną prowadzi
w ośrodku socjoterapeuta.
                  

Gabinet biofeedbacku
Szerokie spektrum wskazań do treningu obejmuje zarówno ludzi zdrowych chcących poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak i osób z różnymi schorzeniami OUN (Ośrodkowy Układ Nerwowy),zaburzeniami psychosomatycznym i problemami
emocjonalno-społecznymi (szczególnie u dzieci).

Terapia zajęciowa
m.in zajęcia plastyczne, teatralne, informatyczne, sportowe, fotograficzne, kącik redaktorski, kącik kulinarny itp.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, każdy z wychowanków może odnaleźć „coś dla siebie”.

Zapraszamy do naszej galerii z życia MOS:  [GALERIA]


EDUKACJA NIE TYLKO DLA RODZICÓW
    
  Warto przeczytać poniższe opracowania:
https://goo.gl/photos/qjrBS5KFMgYetCMPA

Ċ
Rcku Puławy,
11 lut 2017, 11:01
Ċ
Rcku Puławy,
11 lut 2017, 11:09
Comments