MOS‎ > ‎

Rekrutacja do MOS

  [więcej]

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach.

Wychowankowie przyjmowani są do ośrodka na tzw. prośbę rodzica w trybie art. 71 b ustawy o systemie oświaty.
Przyjęcie do MOS poprzedza rozmowa kwalifikacyjna, na którą kandydat przyjeżdża razem z rodzicami/opiekunami prawnymi.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać ze sobą:
 • świadectwo z ostatniej klasy 
 • opinie wydane przez poradnie pedagogiczno-psychologiczne (jeśli takie są) 
 • opinie od pedagoga szkolnego 
Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w wyznaczonym terminie po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym z pedagogiem ośrodka - ustalenie terminu spotkania.

WYMAGANE DOKUMENTY przy przyjęciu do ośrodka:
Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii obowiązuje następujący komplet dokumentów:
 1. świadectwo z ostatniej klasy 
 2. arkusz ocen (odpis - potwierdzony na każdej stronie "za zgodność z oryginałem ...") odzwierciedlający całą edukację w gimnazjum - dotyczy uczniów uczęszczających już do gimnazjum 
 3. orzeczenie, opinie wydane przez rejonową poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym 
 4. opinie od pedagoga szkolnego 
 5. odpis aktu urodzenia 
 6. PESEL 
 7. zdjęcia (3 sztuki) 
 8. podanie odręcznie napisane przez rodzica/opiekuna o przyjęcie dziecka do MOS 
 9. zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zamieszkania w internacie 
 10. zaświadczenie o meldunku stałym 
 11. skierowanie do MOS Puławy wystawione przez Starostę powiatu odpowiednio co do miejsca zamieszkania kandydata 
ponadto do Zasadniczej Szkoły Zawodowej MOS:
 1. świadectwo ukończenia III klasy gimnazjum;
 2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
 3. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do danego zawodu 
 4. podanie do ZSZ 
 5. zaświadczenie od opiekuna praktyk o posiadaniu uprawnień pedagogicznych wraz z xero ukończenia kursu pedagogicznego - w przypadku wychowanków odbywających praktyki poza RCKU i CKP w Puławach [poniżej w drukach do pobrania]
                           
DRUKI do pobrania
 • kwestionariusz do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii [w Word] [w PDF
 • podanie do zasadniczej szkoły zawodowej 
 • podanie do szkoły branżowej I stopnia [w Word] [w PDF]
 • podanie rodzica do Starosty o przyjęcie do MOS [w Word] [w PDF]
 • podanie rodzica spoza rejonu do Starosty o przyjęcie do MOS  [w Word] [w PDF]
 • podanie rodzica o przyjęcie do MOS [w Word] [w PDF]
 • zaświadczenie od opiekuna praktyk o posiadaniu uprawnień pedagogicznych wraz z xero ukończenia kursu pedagogicznego - w przypadku wychowanków odbywających praktyki poza RCKU i CKP w Puławach [w Word] [w PDF]
INFORMACJE o MOS i rekrutacji do MOS w plikach PDF do pobrania:
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Wyświetl Pobierz
  1476 KB wersja 1 5 lip 2017, 08:41 Rcku Puławy
Comments