MOS‎ > ‎

Opieka całodobowa

W ośrodku zamieszkuje młodzież w wieku 13-21 lat, uczęszczająca do gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej MOS.

Grupy wychowawcze liczą 8 - 12 osób.
                       
   

Wychowankowie korzystają z wielu możliwości spędzania czasu wolnego w sekcjach, rozwijając swoje zainteresowania, m.in.:
  • sekcja kulturalno-oświatowa (imprezy ogólnoośrodkowe, wycieczki itp.) 
  • sekcja sportowa, np. piłka nożna, tenis stołowy, koszykówka, wycieczki rowerowe, siłownia, wyjścia na basen 
  • sekcja naukowa 
  • sekcja estetyczno-porządkowa 
  • sekcja zdrowotna 
  • kółko informatyczne 
  • kółko plastyczne 
  • klub filmowy 
  • kącik kulinarny 
  • kącik redaktorski - gazeta MOS, fotografia 
Wychowankowie objęci są specjalistyczną opieką psychologiczną. Każdy wychowanek uczestniczy w spotkaniach grupy socjoterapeutycznej. Ma możliwość także uczestniczyć w spotkaniach indywidualnych, jak i w w terapii rodzinnej.

Funkcjonuje u nas ciekawy SYSTEM NAGRÓD - nasze motto "złapanie na dobrym".

Comments