MOS‎ > ‎

Informacje ogólne

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
   24-100 PUŁAWY, ul. KOŁŁĄTAJA 1 
   tel. (81) 887-44-93
   e-mail: mospulawy@onet.eu


Wykaz numerów telefonów:
    tel. 604-058-223 - sekretariat MOS
    tel. 604-051 275 - pokój wychowawców 
    tel. 604-058-361 - pokój kadry pedagogiczno-psychologicznej -  rozmowy kwalifikacyjne

[GALERIA - od 2010] <> [GALERIA - archiwum]


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii powstał w 2006 roku przy Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach jako odpowiedź na zgłaszane zapotrzebowanie na tego typu placówkę przez pedagogów szkolnych, wychowawców i nauczycieli oraz przez placówki pomocy rodzinie takie jak: Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, MOPS, PCPR, Komenda Policji, Sąd Rejonowy.

Ośrodek jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla młodzieży w wieku 13 - 21 lat, ujawniającej różnorodne zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, m.in. niepowodzenia szkolne i wagary, agresja werbalna i niewerbalna, reakcje gwałtowne - nieadekwatne do bodźców, dezorganizacja zajęć lekcyjnych, konflikty z nauczycielami i rodzicami, kontakty z używkami, powtarzanie klasy, zamknięcie w sobie - brak kontaktu z otoczeniem, udział w grupach negatywnych, pojawiające się kradzieże - wymienione zachowania nie muszą występować jednocześnie.
 
              
Do placówki przyjmowana jest młodzież, która:
 • ma trudności z motywacją do nauki szkolnej
 • wagaruje
 • wchodzi w częste konflikty z rówieśnikami oraz dorosłymi (rodzicami, nauczycielami)
 • powtarzają klasę
 • ma za sobą przedwczesne eksperymenty z używkami (papierosy, alkohol, narkotyki)
 • nie wierzy w to, że osiągnie sukces w życiu
 • prezentuje postawę buntowniczą i trudno jej z niej zrezygnować
 • unika wszelkich wyzwań oraz konfrontacji z trudnościami.
Przyjmując do placówki dziecko, obejmujemy oddziaływaniami także rodzinę, gdyż to rodzice mają największy wpływ na kształtowanie postaw i zachowań własnych dzieci. Zapraszamy rodziców do:
 • terapii rodzin
 • grupy wsparcia dla rodziców - w jaki sposób być wystarczająco dobrym rodzicem
 • pedagogizacji w ramach zebrań
 • konsultacji psychologicznych oraz pedagogicznych.
Również okres adolescencji niesie ze sobą wiele trudności w przystosowaniu się młodego człowieka do otaczającej go rzeczywistości, pojawiające się kryzysy w życiu rodziny jak np. rozwód, śmierć rodzica, prowadzą do powstawania zachowań nie aprobowanych społecznie u młodzieży - nie radzenie sobie z obecną sytuacją ...
Wychowankowie przyjmowani są do ośrodka na tzw. prośbę rodzica w trybie art. 71 b ustawy o systemie oświaty.

Bardzo ważnym elementem w pracy jest również praca z rodzicami m.in. terapia rodzinna, pedagogizacja rodziców, wsparcie w sytuacjach kryzysowych oraz częsty kontakt rodzica z ośrodkiem.
Ośrodek nie jest przystosowany do pracy z młodzieżą uzależnioną od środków odurzających, chorą psychicznie, upośledzoną umysłowo, z wyrokami sądowymi w sprawach karnych.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii stwarza młodym ludziom możliwość ukończenia szkoły jak i otrzymania pomocy w okresie dorastania, w którym wzrastają trudności i problemy młodych ludzi w przystosowaniu się do otoczenia.

Zadaniem Ośrodka jest wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizowanie w socjoterapii celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych, co prowadzi do modyfikacji ich dotychczasowego postępowania.


Lokalizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach, ul. Kołłątaja 1 (dawny Dom Nauczyciela)
Comments