MOS‎ > ‎

Dokumenty MOS


KALENDARIUM MOS w roku szkolnym 2016/2017 
[w PDF] [Word]

REGULAMIN Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
- aktualiz. VI'2014  [w PDF] [Word]

STATUT Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
- aktualiz. sierpień'2016 [w PDF] [Word]

STATUT Gimnazjum  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
- aktualiz. - sierpień'2015 [w PDF] [Word]

STATUT Zasadniczej Szkoły Zawodowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
- aktualiz. - sierpień'2015 [w PDF] [Word]

Wizja i misja MOS Puławy
[ PDF ] [ Word ]

 
ĉ
Rcku Puławy,
4 maj 2016, 16:00
Ċ
Rcku Puławy,
4 maj 2016, 16:00
Comments