MOS

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach

Od 1 września 2017 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest samodzielną placówką, 
niezależną od Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

zapraszamy na stronę MOS

Comments