Historia RCKU‎ > ‎

rok 2017- odwołanie i powrót dyrektora

24 marca 2017 - wręczenie Dyrektorowi decyzji Zarządu Powiatu dot. odwołania ze stanowiska
 
Protest pracowników RCKU przeciwko decyzji Zarządu Powiatu

26 marca 2017 - zebranie pracowników i przygotowanie listu otwartego
9 maja 2017 - oczekiwanie pracowników RCKU na uchylenie uchwały Zarządu Powiatu


9 maja 2017 - odpowiedź z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wysłali listy poparcia dla naszego dyrektora Wiesława Smyrgały:
  • mieszkańcy Bursy Szkolnej RCKU w Puławach [treść pisma], aktualnie 199 podpisów młodzieży
  • CIOFF (Stowarzyszenie Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) z Warszawy do Starosty [treść pisma], 
  • CIOFF do Wojewody [treść pisma]
  • Komenda Hufca OHP w Puławach [treść pisma]
  • Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie [treść pisma]
  • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy Dzierzgowo ARKA [treść pisma]
  • Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Rajsku [treść pisma]
7 czerwca 2017 - imieniny Dyrektora / uchylenie uchwały przez Zarząd Powiatu Puławskiego

 
Powrót  p. Wiesława Smyrgały na stanowisko dyrektora RCKU

9 czerwca 2017 (pt) - podczas jubileuszu 150-lecia Powiatu Puławskiego 
przemówienie pełnomocnika wojewody ds. organizacji pozarządowych - pana Romana Sikory, w tym dot. powrotu na stanowisko dyr. W.SmyrgałyComments