Historia RCKU

 01.09.1983utworzenie Bursy Szkolnictwa Zawodowego jako samodzielnej placówki opiekuńczo-wychowawczej na miejscu dawnego internatu w budynku z 1966 r.
 01.09.1983powołanie pierwszego dyrektora, którym został mgr Mieczysław Unifantowicz (zm. 12.02.2012r.)
 14.10.1989nadanie Bursie imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ufundowanie sztandaru
 01.01.1991zmiana na stanowisku dyrektora - nowym dyrektorem został mgr Wiesław Smyrgała
 10.10.1996zmiana nazwy placówki na "Bursa Szkolna im. K.K. Baczyńskiego"
 03.12.2001przekazanie Bursie w administrowanie na 11 lat budynku likwidowanego Internatu  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 przy ul. Czartoryskich 6
 19.03.2002przekazanie Bursie części budynku po warsztatach szkolnych Zespołu Szkół  Technicznych od strony Bursy
 01.01.2003 przekształcenie Bursy z jednostki budżetowej w zakład budżetowy
 01.09.2004utworzenie Filii Bursy przy ul. Czartoryskich 6
 01.07.2005włączenie Bursy Szkolnej oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego (szkoły dla dorosłych) w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego
 01.09.2006 utworzenie w ramach RCKU Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (z gimnazjum)
 01.09.2008przeniesienie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do budynku przy ul. Czartoryskich 6
 maj 2010oddanie do użytku nowego obiektu dydaktycznego, zagospodarowanie otoczenia
 grudzień 2010zakończenie remontu pawilonu A (wszystkie pokoje z łazienkami)
 styczeń 2012zakończenie remontu pawilonu C (pokoje z łazienkami lub 2 pokoje do wspólnej łazienki)
 1.01.2014przeniesienie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do budynku przy ul. Kołłątaja 1 
 1.09.2017oddzielenie MOS od RCKU: utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii od RCKU jako samodzielnej placówki, powołanie p. Joanny Gieleckiej na dyrektora