Erasmus+

W dniach 1.06.2015-31.05.2016 realizowaliśmy projekt "Różne aspekty andragogiki"
w akcji "Mobilność kadry edukacji dorosłych".
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Cele projektu:
 • poznanie dobrych praktyk w nauczaniu dorosłych 
 • poznanie programów nauczania w nauczaniu dorosłych i relacji między kształceniem teoretycznym i praktycznym 
 • poznanie systemu potwierdzania nabytych kwalifikacji w innych krajach 
 • przyjrzenie się metodom nauczania stosowanych w portugalskich placówkach edukacyjnych, obserwowanie zajęć, poznanie wyposażenia pracowni oraz wymiana doświadczeń i dyskusja w tym zakresie 
 • doskonalenie nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem angielskim 
 • wymiana doświadczeń z kadrą zarządzającą i nauczycielami placówek edukacyjnych w innych krajach na temat nauczania dorosłych i jego efektywności
Zrealizowano wszystkie działania przewidziane w projekcie, w tym: 
 1. Wybór organizacji przyjmującej – podpisanie umowy o współpracy 
 2. Rekrutacja uczestników projektu – podpisanie umów z uczestnikami 
 3. Przeprowadzenie kursów przygotowawczych 
 4. Wyjazd na kurs w terminie 14-21 luty 2016 r.
 5. Konferencja podsumowująca projekt
Upowszechnianie projektu miało charakter ustawiczny i obejmowało:
 • spotkanie podsumowujące projekt, na którym przedstawiono prezentację omawiającą odbytą mobilność i jej efekty – 24.02.2016
 • przedstawienie na Radzie Pedagogicznej RCKU prezentacji na temat odbytej mobilności – 29.02.2016
 • udostępnienie w/w prezentacji innym szkołom pracującym z osobami  dorosłymi z terenu województwa lubelskiego: CKZiU w Zamościu, CKU w Lublinie, CKU w Chełmie, CKP w Puławach, Zespół Szkół nr 1 w Dęblinie w dniu 11.03.2016 podczas spotkania szkoleniowego dyrektorów w Poroninie.
 • po powrocie z mobilności przygotowanie czasowej wystawy zdjęć wykonanych przez uczestników projektu
 • prezentacja informacji o projekcie na stronie internetowej RCKU w Puławach
 • przesłanie informacje o zrealizowanym projekcie do lokalnych mediów
 • przygotowanie i wysłanie informacji o projekcie, jego realizacji i osiągniętych rezultatach do Ambasady Portugalii w Polsce i do Ambasady Polski w Portugalii 
UWAGA!
W kwartalniku Powiatu Puławskiego „Tu jest moje miejsce”  Nr 27/2016– str. 58-61 zamieszczono publikację dotyczącą naszego projektu. 
U dołu  tej strony  udostępniono wybrane strony tego kwartalnika.


                 Szkolenie w Barcelos (Portugalia)
W dniach 15-20.02.2016 grupa 15 nauczycieli z naszej szkoły dla dorosłych uczestniczyła w 6-dniowym szkoleniu w Barcelos (Portugalia).
Szkolenie zostało przeprowadzone w formie cyklu wykładów pana António Boaventury, który w sposób interesujący i wyczerpujący omawiał tematykę kształcenia osób dorosłych w Portugalii na tle systemów kształcenia w Unii Europejskiej
Odbyły się również wizyty studyjne do:
 • Escola Secundária w Barcelos
    
 • Escola Secundária Henrique Medina - szkoła dla dorosłych w Esposende
    

 • Uniwersytet Barcelos Sénior prowadzony przez stowarzyszenie Associaçäo Educacional, Cultural, Social e Recreativa de Formaçäo Permanente
      
Organizatorem szkolenia w Portugalii był Intercultural Association Mobility Friends z siedzibą w Barcelos.

Podczas pobytu w Portugalii organizatorzy zapewnili też program kulturowy. Dzięki temu uczestnicy zwiedzili miasta portugalskie: Barcelos, Porto, Vila Nova de Gaia, Braga, Guimarães.
Ponadto  w drodze powrotnej do lotniska była okazja poznać sanktuarium maryjne w Fatimie oraz Lizbonę.

Relacja fotograficzna na      [ wejdź ]
oraz na Google+ĉ
Rcku Puławy,
12 cze 2016, 13:06
ċ
Rcku Puławy,
4 wrz 2016, 04:20
Comments