Vademecum słuchacza

STRONA W AKTUALIZACJI ...

     [w Word]     [w PDF]

Uwaga! Wkrótce zostanie umieszczona uaktualniona wersja.

Zachęcamy do nauki w naszych szkołach. Dla najlepszych słuchaczy przewidujemy nagrody.


 WYBRANE PRZEPISY O SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH >> czytaj ...

dodatkowo: obowiązuje 50% obecności na zajęciach, potwierdzone własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym

  przepisy obowiązujące od stycznia 2015 [w PDF]


   [w Word]

informacje o LO  >> czytaj ...


informacje o Szkole Policealnej >> czytaj ...


informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych >> czytaj ...

Comments