Vademecum słuchacza

STRONA W AKTUALIZACJI ...

     [w Word]     [w PDF]

Uwaga! Wkrótce zostanie umieszczona uaktualniona wersja.

Zachęcamy do nauki w naszych szkołach. Dla najlepszych słuchaczy przewidujemy nagrody.


 WYBRANE PRZEPISY O SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH >> czytaj ...

  • dodatkowo: obowiązuje 50% obecności na zajęciach, potwierdzone własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym
  • przepisy obowiązujące od stycznia 2015 [w PDF]

   [w Word]

  • informacje o LO  >> czytaj ...
  • informacje o Szkole Policealnej >> czytaj ...

Comments