Rekrutacja do szkół

Zapisy online :

zapisy do bezpłatnych szkół dla dorosłych:

Trwa rekrutacja do szkół dla dorosłych na semestr wiosenny (nauka od lutego 2021):

 • do liceum ogólnokształcącego - na semestr I i na wyższe semestry

 • do Szkoły Policealnej - w zawodzie:

  • florysta (od lutego 2021)

  • technik administracji (od lutego 2021)

  • technik bhp (od września 2021)

  • inne w razie dużego zainteresowania, np. asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej

 • kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)

  • w zawodzie technik turystyki wiejskiej (515203)
   - kwalifikacja T.08. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego)

Zapisy w formie tradycyjnej (papierowy kwestionariusz)

<< wypełnij, wydrukuj dwustronnie i przynieś do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami

Harmonogram rekrutacji do szkół dla dorosłych :

 • na rok szkolny 2020/2021 - nauka od lutego 2021 (tzn. od semestru wiosennego)

 • zgodny z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty Nr 27/2020 z dnia 25 maja 2020

plakat o rekrutacji do szkół dla dorosłych

Warto wiedzieć ...

NAUKA od semestru I

 • Rekrutacja do szkół dla dorosłych odbywa się 2 razy w roku w terminach podanych w harmonogramie ustalanym corocznie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

 • Nauka w szkole rozpoczyna się od września lub od lutego i trwa 4 lata w liceum lub 1-2 lata w szkole policealnej (ilość semestrów nauki uzależniona od kierunku kształcenia)

NAUKA od wyższych semestrów:

 • Na wyższe semestry możemy przyjmować osoby dorosłe, które chciałyby uzupełnić wykształcenie na poziomie liceum.

 • Absolwenci szkół branżowych I stopnia/szkół zawodowych są przyjmowani do liceum od drugiej klasy (w ich przypadku nauka trwa 3 lata).

 • LISTĘ przyjętych na wyższe semestry udostępniamy w sekretariacie szkoły.

 • Osoby przyjęte warunkowo, które nie zaliczą warunków przed sesją egzaminacyjną mogą być skreślone z listy słuchaczy.

 • Warunki prosimy zaliczyć możliwie jak najszybciej (terminy egzaminów klasyfikacyjnych uzgadniamy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów).

POWTARZANIE SEMESTRU

 • Przypominamy, że zgodnie z przepisami powtarzać semestr można nie więcej niż 1 raz w danej szkole.

 • Podanie do dyrekcji RCKU o zezwolenie na powtarzanie semestru wraz z uzasadnieniem należy złożyć w sekretariacie w ciągu tygodnia po zakończeniu semestru.

 • Warto zadbać o frekwencję - zgodnie z przepisami trzeba mieć co najmniej 50% obecności na zajęciach programowych z każdego przedmiotu.