Plany zajęć CKU

REKRUTACJA do szkół dla dorosłych
 • przyjmujemy podania na semestr I do LO dla Dorosłych po gimnazjum lub starej szkole podstawowej (początek zajęć od września) 
  oraz na semestr I na różne specjalności do Szkoły Policealnej (dla osób po szkole średniej, nie jest wymagana matura!)
Zajęcia lekcyjne (konsultacje) w szkołach dla dorosłych w RCKU:
 • w piątek od godz. 16:00 (maksymalnie 4 godz. lekcyjne), w sobotę i niedzielę od godz. 8:30 (maksymalnie 10 godz. lekcyjnych)
 • plany zajęć (konsultacji) umieszczamy u dołu strony  - zajęcia w nowym semestrze (jesiennym) rozpoczynają się od 15 września 2017
 • prosimy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w szkołach dla dorosłych
   [Vademecum słuchacza] (wkrótce uaktualnimy) [Informacje ogólne]
Zapraszamy na ...
Prosimy słuchaczy i nauczycieli o aktywność na naszym Facebooku: polubienia, udostępnianie swoim znajomym itd.
Ogłaszamy nabór do klasy I semestr I do LO i Szkoły Policealnej (technik bhp, florysta, administracja, informatyk i inne) oraz na wyższe semestry. 
Zajęcia już od lutego 2018. Prosimy informować swoich znajomych o takiej możliwości
     

TERMINY ZJAZDÓW:

2017/2018- semestr jesienny

aktualiz. 27.11.2017


Dodatkowy zjazd dla sem. I, III  i florysty
- 09.XII.2017 r.

PLANY ZAJĘĆ


Plany dla słuchaczy szkół dla dorosłych w RCKU Puławy umieszczamy w plikach u dołu strony.

Uwaga! 
Plany często ulegają zmianom, ponieważ nauczyciele są z różnych szkół. 
Przed sprawdzeniem planów wskazane odświeżenie obrazu zapisanego w swoim komputerze (komputer mógł zapamiętać poprzednią wersję planów). 


SESJA EGZAMINACYJNA - grudzień 2017


Terminy egzaminów dla semestru LO-6  w terminie 11-22 grudnia (szczegóły na dole strony) 


Dla semestrów: LO-3, LO-2, LO-1
 BIEŻĄCE KOMUNIKATY:
 • Godziny pracy sekretariatu [sprawdź
 • REKRUTACJA do szkoły od semestru jesiennego czyli od września 2017 - zapraszamy Rekrutacja do szkół
 • Nabór do szkół dla dorosłych odbywa się 2 razy w roku. Przyjmujemy od semestru I, ale jest możliwość kontynuowania nauki od wyższych semestrów.
 • Po zasadniczej szkole zawodowej możemy przyjmować od razu na semestr III (pod warunkiem, że przerwa w edukacji nie przekracza 3 lat)
 • Organizujemy kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu [więcej]
EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 
dla słuchaczy, którzy zostali warunkowo przyjęci na wyższe semestry:
 • terminy należy uzgodnić indywidualnie z wyznaczonymi nauczycielami wg wykazu
 • wykaz nauczycieli do przeprowadzenia egzaminów w poszczególnych klasach dostępny w sekretariacie szkoły
EGZAMINY POPRAWKOWE
 • Do egzaminów w sesji poprawkowej mogą przystąpić te osoby, które nie mogły przybyć na egzaminy w sesji w styczniu (jest to dla nich pierwszy termin, nie poprawkowy!) oraz słuchacze, którzy otrzymali ocenę niedostateczną na egzaminie z danego przedmiotu.  
 • Należy spełnić warunek: przed terminem sesji złożyć w sekretariacie szkoły podanie o dopuszczenie do egzaminu w terminie sesji poprawkowej. 

MATURA 2018

Informacje dla maturzystów:
 • absolwenci, którzy kolejny raz  podchodzą do egzaminów maturalnych, muszą dodatkowo regulować opłaty po 50 zł za każdy egzamin [ więcej ]
 • DEKLARACJE MATURALNE - wkrótce podamy termin składania deklaracji
pozostałe informacje:
 • podajemy w plikach u dołu strony
ĉ
Rcku Puławy,
13 gru 2017, 01:19
Ċ
Rcku Puławy,
13 gru 2017, 01:19
Ċ
Rcku Puławy,
1 wrz 2017, 08:32
ĉ
Rcku Puławy,
13 gru 2017, 01:19
Ċ
Rcku Puławy,
13 gru 2017, 01:20
ĉ
Rcku Puławy,
8 gru 2017, 07:00
Ċ
Rcku Puławy,
8 gru 2017, 07:01
ĉ
Rcku Puławy,
13 gru 2017, 01:20
Ċ
Rcku Puławy,
13 gru 2017, 01:20
ĉ
Rcku Puławy,
27 lis 2017, 00:26
Ċ
Rcku Puławy,
24 lis 2017, 07:17
Ċ
Rcku Puławy,
2 lis 2017, 00:41
ĉ
Rcku Puławy,
24 lis 2017, 00:58
Ċ
Rcku Puławy,
24 lis 2017, 00:59
Comments