Plany zajęć CKU

Sesja egzaminacyjna - 18-31.01.2021

Poniżej podajemy terminy egzaminów sesji zimowej (w styczniu 2021).
Opiekunowie semestrów uzgadniają z Państwem terminy zaliczenia egzaminów pisemnych, aby można je zaliczyć jednorazowo bez wielokrotnego przychodzenia do szkoły.

Prace zaliczeniowe z pozostałych przedmiotów (egzaminy ustne) można zostawiać w sekretariacie lub w pokoju nauczycielskim. Sekretariat czynny w godzinach 8:00-14:00.

Informujemy, że jeśli na planach zaznaczono "zdalne" to oznacza, że nauczyciele będą sukcesywnie zamieszczać materiały do nauki na platformie E-LEARNINGOWEJ (< można kliknąć tu na zielony link lub nieco niżej na kolorową ikonkę z napisem ZDALNA NAUKA).
Nauka w formie zdalnej będzie do odwołania.

PLATFORMY EDUKACYJNE dla słuchaczy i nauczycieli CKU (szkół dla dorosłych)

ZDALNA NAUKA - kliknij ikonkę z tym napisem i zaloguj się jako gość: masz dostęp do materiałów udostępnionych przez nauczycieli, są tam umieszczane sukcesywnie,. Daj znać, jeśli czegoś brakuje lub masz problem ze znalezieniem właściwych materiałów. Jesteśmy od tego, aby wspierać słuchaczy w zdobywaniu wiedzy i osiąganiu sukcesów życiowych.

[Office365]

 • loginy i hasła udostępniamy słuchaczom indywidualnie, wystarczy zgłosić do nas takie zapotrzebowanie [KONTAKT z NAMI]

 • dla naszych słuchaczy jest bezpłatny dostęp online do programów: Word, Excel, PowerPoint, Teams, szkolnej poczty elektronicznej i wiele innych

Puławy w strefie czerwonej (od 17X) - nauka zdalna obowiązuje od 19 października 2020 (na razie dotyczy wszystkich zajęć oprócz FLORYSTY). Floryści mają część zajęć stacjonarnie, co jest zaznaczone na planach zajęć.

W "czerwonej strefie" nauczanie odbywa się poprzez platformę edukacyjną. Sposoby logowania i więcej o możliwości tej formy kontaktu nauczycieli ze słuchaczami >> [więcej]

Informujemy, że nauczyciele mogą zamieszczać dodatkowe materiały dla słuchaczy na platformie dla zdalnej nauki lub wykorzystywać usługę Office365 niezależnie od formy nauczania - stacjonarnej w szkole czy w formie zdalnej.

TERMINY ZAJĘĆ 2020/2021 - semestr jesienny

Zajęcia w szkołach dla dorosłych (konsultacje) czyli w LO i w Szkole Policealnej odbywają się przeważnie co drugi weekend:

  • w piątki od godz. 16:00 (maksymalnie 4 godziny lekcyjne)

  • w soboty i niedziele od 8:30 (maksymalnie po 10 godzin lekcyjnych)

Prosimy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w szkołach dla dorosłych [Vademecum słuchacza] (wkrótce uaktualnimy) [Informacje ogólne]

uaktualnione terminy (aktualiz.2020-12-10):

UWAGA!

  • Plany zajęć/konsultacji często ulegają zmianom, ponieważ nauczyciele są z różnych szkół)

  • Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa i higieny -tzn. na twarzy maseczka ochronna lub przyłbica, dezynfekcja rąk, (ew. rękawiczki jednorazowe), własny długopis, zachowanie dystansu społecznego 1,5-2 m.

  • Prosimy o zapoznanie się z wymogami sanitarnymi, których należy przestrzegać. [szczegółowe wytyczne sanitarne dla RCKU], [ogólne wytyczne sanitarne]

ZAPRASZAMY NA ...

Prosimy słuchaczy i nauczycieli o aktywność na naszym Facebooku: polubienia, udostępnianie swoim znajomym itd.

REKRUTACJA do szkół dla dorosłych

  • Termin kolejnego naboru do szkoły dla dorosłych od semestru wiosennego 2020/2021 do klasy I semestr I do LO i Szkoły Policealnej (technik bhp, florysta, technik administracji i inne zawody) oraz na wyższe semestry

  • Szkoła Policealna przeznaczona jest dla osób po szkole średniej (nie jest wymagana matura!) [więcej]

Matura 2021

Egzaminy zawodowe 2021

EGZAMINY zawodowe

 • druki i informacje dostępne na stronie OKE Kraków - [link do druku deklaracji]

 • składanie deklaracji na egzaminy zawodowe z kwalifikacji - do 15 września 2020 (egzaminy w styczniu 2021)