Plany zajęć CKU

SESJA EGZAMINACYJNA - czerwiec 2022

2021/2022 - semestr wiosenny

Zakończenie szkoły i MATURA

 • Informacje dla maturzystów - w zakładce Matura 2022

 • Absolwenci, którzy nie odebrali świadectwa w wyznaczonym terminie proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w godzinach 7:00-15:00 od pn do pt.

EGZAMINY z KWALIFIKACJI

 • Kolejna próba techniczna dla semestru TA-4 odbędzie się 21 maja 2022 (so) godz.10:00 - sala 2

 • Informacje dla słuchaczy Szkoły Policealnej zdających egzaminy zawodowe są podawane w zakładce Egzaminy zawodowe 2022.

 • Uwaga! Świadectwa Szkoły Policealnej tylko dla tych, którzy spełnili wszystkie podane warunki: zaliczyli wszystkie egzaminy semestralne, praktyki zawodowe i przystąpili do egzaminu z kwalifikacji

KONSULTACJAE dla słuchaczy (= zajęcia lekcyjne)

 • Zajęcia w szkołach dla dorosłych (szkoły zaoczne) odbywają się tylko w soboty i niedziele.

 • Aktualnie nauka odbywa się w formie stacjonarnej dla wszystkich semestrów.

  • "stacjonarnie" - jeśli na planach jest podany nr sali to nauka jest w salach lekcyjnych w szkole - wejście główne czyli od strony hali sportowej ZST.

  • "zdalnie" - jeśli na planach zaznaczono "zdalne" to oznacza, że nauczyciele będą sukcesywnie zamieszczać materiały do nauki na platformie E-LEARNINGOWEJ (< można kliknąć na zielony napis linku lub nieco niżej na kolorową ikonkę z napisem ZDALNA NAUKA).

Terminarz zajęć na cały semestr - u dołu tej strony
Sekretariat szkoły czynny w dni robocze w godzinach 8:00-15:00, w soboty szkolne 8:00-12:00, tel. 81 886 37 05.

Plany zajęć dla słuchaczy

PLATFORMY EDUKACYJNE
dla słuchaczy i nauczycieli CKU (szkół dla dorosłych)

ZDALNA NAUKA - kliknij ikonkę z tym napisem i "zaloguj się jako gość" (napis na szarym prostokącie): masz dostęp do materiałów udostępnionych przez nauczycieli, które są tam umieszczane sukcesywnie. Daj znać, jeśli czegoś brakuje lub masz problem ze znalezieniem właściwych materiałów. Jesteśmy od tego, aby wspierać słuchaczy w zdobywaniu wiedzy i osiąganiu sukcesów życiowych.

 • loginy i hasła udostępniamy słuchaczom indywidualnie, wystarczy zgłosić do nas takie zapotrzebowanie [KONTAKT z NAMI]

 • dla naszych słuchaczy jest bezpłatny dostęp online do programów: Word, Excel, PowerPoint, Teams, szkolnej poczty elektronicznej i wiele innych

 • nauczyciele mogą zamieszczać dodatkowe materiały dla słuchaczy na platformie dla zdalnej nauki lub wykorzystywać usługę Office365 niezależnie od formy nauczania - stacjonarnej w szkole czy w formie zdalnej

TERMINY ZAJĘĆ 2021/2022 - semestr wiosenny

Zajęcia w szkołach dla dorosłych (konsultacje) czyli w LO i w Szkole Policealnej odbywają się co drugi weekend:

  • w soboty i niedziele od 8:30 (maksymalnie po 10 godzin lekcyjnych)

Prosimy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w szkołach dla dorosłych
[Vademecum słuchacza] (wkrótce uaktualnimy) [Informacje ogólne]

Terminy zajęć 2021/2022 - wiosna [w PDF] [w Word] - pliki do pobrania

Wyjaśnienia dotyczące zajęć

UWAGA!

  • Plany zajęć/konsultacji często ulegają zmianom, ponieważ nauczyciele są z różnych szkół.

  • Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa i higieny -tzn. na twarzy maseczka ochronna lub przyłbica, dezynfekcja rąk, (ew. rękawiczki jednorazowe), własny długopis, zachowanie dystansu społecznego 1,5-2 m.

  • Prosimy o zapoznanie się z wymogami sanitarnymi, których należy przestrzegać. [szczegółowe wytyczne sanitarne dla RCKU], [ogólne wytyczne sanitarne]

ZAPRASZAMY NA FACEBOOK

Prosimy słuchaczy i nauczycieli o aktywność na naszym Facebooku: polubienia, udostępnianie swoim znajomym itd.

REKRUTACJA do szkół dla dorosłych

  • Trwa nabór do szkoły dla dorosłych od semestru jesiennego 2022/2023 na semestr pierwszy LO i Szkoły Policealnej (technik bhp, florysta, technik administracji) oraz na wyższe semestry

  • Szkoła Policealna przeznaczona jest dla osób po szkole średniej (nie jest wymagana matura!) [więcej]

EGZAMINY zawodowe