Plany zajęć CKU

REKRUTACJA do szkół dla dorosłych
 • przyjmujemy podania na semestr I do LO dla Dorosłych po gimnazjum lub starej szkole podstawowej (początek zajęć od września) oraz na semestr I Florysta,Technik administracji  i Technik Bhp do Szkoły Policealnej (dla osób po szkole średniej, nie jest wymagana matura!)
Zajęcia lekcyjne (konsultacje) w szkołach dla dorosłych w RCKU:
 • w piątek od godz. 16:00 (maksymalnie 4 godz. lekcyjne), w sobotę i niedzielę od godz. 8:30 (maksymalnie 10 godz. lekcyjnych)
 • plany zajęć (konsultacji) umieszczamy u dołu strony  - zajęcia w semestrze wiosennym
 • prosimy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w szkołach dla dorosłych
   [Vademecum słuchacza] (wkrótce uaktualnimy) [Informacje ogólne]
Zapraszamy na ...
Prosimy słuchaczy i nauczycieli o aktywność na naszym Facebooku: polubienia, udostępnianie swoim znajomym itd.
Trwa jeszcze nabór do klasy I semestr I do LO i Szkoły Policealnej (florysta, technik administracji, technik bhp) oraz na wyższe semestry. Prosimy informować swoich znajomych o takiej możliwości.
     

TERMINY ZJAZDÓW:

aktualiz. 11.05.2018

PLANY ZAJĘĆ

Plany dla słuchaczy szkół dla dorosłych w RCKU Puławy umieszczamy w plikach u dołu strony.

Uwaga! 
Plany często ulegają zmianom, ponieważ nauczyciele są z różnych szkół. 
Przed sprawdzeniem planów wskazane odświeżenie obrazu zapisanego w swoim komputerze (komputer mógł zapamiętać poprzednią wersję planów). 


SESJA EGZAMINACYJNA
 - czerwiec 2018

Terminy egzaminów w sesji egzaminacyjnej
11-20 czerwca 2018 (w plikach u dołu strony)


WWW dla semestrów: LO-4, LO-2, LO-1:
 

BIEŻĄCE KOMUNIKATY:
 • Godziny pracy sekretariatu [sprawdź
 • REKRUTACJA do szkoły w semestrze jesiennym (zajęcia od września 2018) - zapraszamy Rekrutacja do szkół
 • Nabór do szkół dla dorosłych odbywa się 2 razy w roku. Przyjmujemy od semestru I, ale jest możliwość kontynuowania nauki od wyższych semestrów.
 • Po zasadniczej szkole zawodowej możemy przyjmować od razu na semestr III (pod warunkiem, że przerwa w edukacji nie przekracza 3 lat)
 • Organizujemy kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu [więcej]
EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 
dla słuchaczy, którzy zostali warunkowo przyjęci na wyższe semestry:
 • terminy należy uzgodnić indywidualnie z wyznaczonymi nauczycielami wg wykazu
 • wykaz nauczycieli do przeprowadzenia egzaminów w poszczególnych klasach dostępny w sekretariacie szkoły
EGZAMINY POPRAWKOWE
 • Do egzaminów w sesji poprawkowej mogą przystąpić te osoby, które nie mogły przybyć na egzaminy w sesji w styczniu (jest to dla nich pierwszy termin, nie poprawkowy!) oraz słuchacze, którzy otrzymali ocenę niedostateczną na egzaminie z danego przedmiotu.  
 • Należy spełnić warunek: przed terminem sesji złożyć w sekretariacie szkoły podanie o dopuszczenie do egzaminu w terminie sesji poprawkowej. 

MATURA 2018

Informacje dla maturzystów:
 • absolwenci, którzy kolejny raz  podchodzą do egzaminów maturalnych, muszą dodatkowo regulować opłaty po 50 zł za każdy egzamin [ więcej ]
 • DEKLARACJE MATURALNE - wkrótce podamy termin składania deklaracji
pozostałe informacje:
 • podajemy w plikach u dołu strony
Ċ
Rcku Puławy,
1 wrz 2017, 08:32
Comments