Plany zajęć CKU

TERMINY ZJAZDÓW:

Uwaga FLORYŚCI !!!
Na zajęcia, które odbędą się 19 – 21 października proszę o przygotowanie i przyniesienie materiałów potrzebnych do wykonania wiązanek na Święto Wszystkich Świętych.

Plany zajęć u dołu tej strony i na szkolnej tablicy ogłoszeń.

aktualiz. 6.09.2018

Zajęcia lekcyjne (konsultacje) w szkołach dla dorosłych w RCKU:
 • w piątek od godz. 16:00 (maksymalnie 4 godz. lekcyjne), w sobotę i niedzielę od godz. 8:30 (maksymalnie po 10 godz. lekcyjnych)
 • plany zajęć (konsultacji) umieszczamy u dołu strony  - zajęcia w semestrze wiosennym
 • prosimy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w szkołach dla dorosłych
   [Vademecum słuchacza] (wkrótce uaktualnimy) [Informacje ogólne]

PLANY ZAJĘĆ
Plany dla słuchaczy szkół dla dorosłych w RCKU Puławy umieszczamy w plikach u dołu strony.

Uwaga! Plany często ulegają zmianom, ponieważ nauczyciele są z różnych szkół. 

ZAPRASZAMY NA ...
Prosimy słuchaczy i nauczycieli o aktywność na naszym Facebooku: polubienia, udostępnianie swoim znajomym itd.


REKRUTACJA do szkół dla dorosłych
 • Trwa nabór do klasy I semestr I do LO i Szkoły Policealnej (technik bhp, florysta, technik administracji) oraz na wyższe semestry. Prosimy informować swoich znajomych o takiej możliwości.
  Warto pośpieszyć się, bo to już ostatnia okazja na zaliczenie 3-letniego liceum!!!
 • przyjmujemy podania na semestr I do LO dla Dorosłych po gimnazjum lub starej szkole podstawowej (początek zajęć od września) oraz na semestr I Technik Bhp Szkoły Policealnej (dla osób po szkole średniej, nie jest wymagana matura!)


SESJA EGZAMINACYJNA
 - styczeń 2019
Terminy egzaminów w sesji egzaminacyjnej podamy w terminie późniejszym.


BIEŻĄCE KOMUNIKATY:
 • Godziny pracy sekretariatu [sprawdź
 • REKRUTACJA do szkoły w semestrze jesiennym (zajęcia od września 2018) - zapraszamy Rekrutacja do szkół
 • Nabór do szkół dla dorosłych odbywa się 2 razy w roku. Przyjmujemy od semestru I, ale jest możliwość kontynuowania nauki od wyższych semestrów.
 • Po zasadniczej szkole zawodowej możemy przyjmować od razu na semestr III (pod warunkiem, że przerwa w edukacji nie przekracza 3 lat)
 • Organizujemy kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu [więcej]
EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 
dla słuchaczy, którzy zostali warunkowo przyjęci na wyższe semestry:
 • terminy należy uzgodnić indywidualnie z wyznaczonymi nauczycielami wg wykazu
 • wykaz nauczycieli do przeprowadzenia egzaminów w poszczególnych klasach dostępny w sekretariacie szkoły
EGZAMINY POPRAWKOWE
 • Do egzaminów w sesji poprawkowej mogą przystąpić te osoby, które nie mogły przybyć na egzaminy w sesji w styczniu (jest to dla nich pierwszy termin, nie poprawkowy!) oraz słuchacze, którzy otrzymali ocenę niedostateczną na egzaminie z danego przedmiotu.  
 • Należy spełnić warunek: przed terminem sesji złożyć w sekretariacie szkoły podanie o dopuszczenie do egzaminu w terminie sesji poprawkowej. 

MATURA 2018
Informacje dla maturzystów:
 • absolwenci, którzy kolejny raz  podchodzą do egzaminów maturalnych, muszą dodatkowo regulować opłaty po 50 zł za każdy egzamin [ więcej ]
 • WYNIKI MATURY POPRAWKOWEJ - 11.09.2018 r. 
 • pozostałe informacje podajemy w plikach u dołu strony

WWW dla semestrów: LO-5, LO-2, LO-1:
 Ċ
Rcku Puławy,
6 wrz 2018, 17:16
Ċ
Rcku Puławy,
6 wrz 2018, 17:12
Ċ
Rcku Puławy,
15 lis 2018, 00:20
Comments