Egzaminy/plany CKU

REKRUTACJA do szkół dla dorosłych
 • przyjmujemy podania na semestr I do LO dla Dorosłych po gimnazjum lub starej szkole podstawowej (początek zajęć od września) 
  oraz na semestr I na różne specjalności do Szkoły Policealnej (dla osób po szkole średniej, nie jest wymagana matura!)
Zajęcia lekcyjne (konsultacje) w szkołach dla dorosłych w RCKU:
 • w piątek od godz. 16:00 (maksymalnie 4 godz. lekcyjne), w sobotę i niedzielę od godz. 8:30 (maksymalnie 10 godz. lekcyjnych)
 • plany zajęć (konsultacji) umieszczamy u dołu strony  - zajęcia w nowym semestrze (wiosennym) rozpoczynają się od 10 lutego 2017
 • prosimy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w szkołach dla dorosłych

TERMINY ZJAZDÓW:

2016.2017- semestr wiosenny
(nowa wersja)PLANY ZAJĘĆ


Plany dla słuchaczy szkół dla dorosłych w RCKU Puławy umieszczamy w plikach u dołu strony.

Uwaga! 
Plany często ulegają zmianom, ponieważ nauczyciele są z różnych szkół. 
Przed sprawdzeniem planów wskazane odświeżenie obrazu zapisanego w swoim komputerze (komputer mógł zapamiętać poprzednią wersję planów). 
(w plikach u dołu tej strony)


SESJA EGZAMINACYJNA - czerwiec '2017


Terminy egzaminów podajemy u dołu stronyBIEŻĄCE KOMUNIKATY:
 • Godziny pracy sekretariatu [sprawdź
 • REKRUTACJA do szkoły od semestru jesiennego czyli od września 2017 - zapraszamy Rekrutacja do szkół
 • Nabór do szkół dla dorosłych odbywa się 2 razy w roku. Przyjmujemy od semestru I, ale jest możliwość kontynuowania nauki od wyższych semestrów.
 • Po zasadniczej szkole zawodowej możemy przyjmować od razu na semestr III (pod warunkiem, że przerwa w edukacji nie przekracza 3 lat)
 • Organizujemy kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu [więcej]
EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 
dla słuchaczy, którzy zostali warunkowo przyjęci na wyższe semestry:
 • terminy należy uzgodnić indywidualnie z wyznaczonymi nauczycielami wg wykazu
 • wykaz nauczycieli do przeprowadzenia egzaminów w poszczególnych klasach dostępny w sekretariacie szkoły
EGZAMINY POPRAWKOWE
 • Do egzaminów w sesji poprawkowej mogą przystąpić te osoby, które nie mogły przybyć na egzaminy w sesji w styczniu (jest to dla nich pierwszy termin, nie poprawkowy!) oraz słuchacze, którzy otrzymali ocenę niedostateczną na egzaminie z danego przedmiotu.  
 • Należy spełnić warunek: przed terminem sesji złożyć w sekretariacie szkoły podanie o dopuszczenie do egzaminu w terminie sesji poprawkowej. 

MATURA 2017

Informacje dla maturzystów:
 • Termin matury poprawkowej  w części pisemnej - 22 sierpnia 2017
  (termin składania deklaracji na egzamin -
  do 7.07.2017)
 • absolwenci, którzy kolejny raz  podchodzą do egzaminów maturalnych, muszą dodatkowo uregulować do 7 lutego  2017 opłaty po 50 zł za każdy egzamin [ więcej ]
 • DEKLARACJE MATURALNE - ostateczny termin składania był do 7 lutego 2017
pozostałe informacje:
 • podajemy w plikach u dołu strony
Ċ
Rcku Puławy,
6 paź 2016, 01:51
Comments