Plany zajęć CKU

2020/2021 - semestr wiosenny (od 5 lutego)

Informujemy, że rozpoczęły się zajęcia w semestrze wiosennym. Niestety nadal w formie zdalnej poprzez zamieszczanie materiałów na platformie e-learningowej . Jest możliwość spotykania się na terenie szkoły w małych grupach lub indywidualnie z nauczycielami. Wystarczy to zgłosić klikając w zieloną ikonkę z napisem "KONTAKT Z NAMI".

Plany zajęć na najbliższy weekend są poniżej (wystarczy kliknąć na zieloną ikonkę z napisem "Plany zajęć...")
Terminy zajęć na cały semestr podajemy u dołu strony,

Sekretariat szkoły czynny w dni robocze w godzinach 8:00-14:00, tel. 81 886 37 05.

Informujemy, że jeśli na planach zaznaczono "zdalne" to oznacza, że nauczyciele będą sukcesywnie zamieszczać materiały do nauki na platformie E-LEARNINGOWEJ (< można kliknąć tu na zielony napis linku lub nieco niżej na kolorową ikonkę z napisem ZDALNA NAUKA).
Nauka w formie zdalnej odbywa się do odwołania.

PLATFORMY EDUKACYJNE dla słuchaczy i nauczycieli CKU (szkół dla dorosłych)

ZDALNA NAUKA - kliknij ikonkę z tym napisem i "zaloguj się jako gość" (napis na szarym prostokącie): masz dostęp do materiałów udostępnionych przez nauczycieli, które są tam umieszczane sukcesywnie. Daj znać, jeśli czegoś brakuje lub masz problem ze znalezieniem właściwych materiałów. Jesteśmy od tego, aby wspierać słuchaczy w zdobywaniu wiedzy i osiąganiu sukcesów życiowych.

[Office365]

 • loginy i hasła udostępniamy słuchaczom indywidualnie, wystarczy zgłosić do nas takie zapotrzebowanie [KONTAKT z NAMI]

 • dla naszych słuchaczy jest bezpłatny dostęp online do programów: Word, Excel, PowerPoint, Teams, szkolnej poczty elektronicznej i wiele innych

Puławy w strefie czerwonej (od 17X) - nauka zdalna obowiązuje od 19 października 2020 (na razie dotyczy wszystkich zajęć oprócz FLORYSTY). Floryści mają część zajęć stacjonarnie, co jest zaznaczone na planach zajęć.

W "czerwonej strefie" nauczanie odbywa się poprzez platformę edukacyjną. Sposoby logowania i więcej o możliwości tej formy kontaktu nauczycieli ze słuchaczami >> [więcej]

Informujemy, że nauczyciele mogą zamieszczać dodatkowe materiały dla słuchaczy na platformie dla zdalnej nauki lub wykorzystywać usługę Office365 niezależnie od formy nauczania - stacjonarnej w szkole czy w formie zdalnej.

TERMINY ZAJĘĆ 2020/2021 - semestr wiosenny

Zajęcia w szkołach dla dorosłych (konsultacje) czyli w LO i w Szkole Policealnej odbywają się przeważnie co drugi weekend:

  • w piątki od godz. 16:00 (maksymalnie 4 godziny lekcyjne)

  • w soboty i niedziele od 8:30 (maksymalnie po 10 godzin lekcyjnych)

Prosimy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w szkołach dla dorosłych [Vademecum słuchacza] (wkrótce uaktualnimy) [Informacje ogólne]

aktualiz. 2021-02-05

UWAGA!

  • Plany zajęć/konsultacji często ulegają zmianom, ponieważ nauczyciele są z różnych szkół)

  • Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa i higieny -tzn. na twarzy maseczka ochronna lub przyłbica, dezynfekcja rąk, (ew. rękawiczki jednorazowe), własny długopis, zachowanie dystansu społecznego 1,5-2 m.

  • Prosimy o zapoznanie się z wymogami sanitarnymi, których należy przestrzegać. [szczegółowe wytyczne sanitarne dla RCKU], [ogólne wytyczne sanitarne]


ZAPRASZAMY NA ...

Prosimy słuchaczy i nauczycieli o aktywność na naszym Facebooku: polubienia, udostępnianie swoim znajomym itd.

REKRUTACJA do szkół dla dorosłych

  • Trwa nabór do szkoły dla dorosłych od semestru wiosennego 2020/2021 do klasy I semestr I LO i Szkoły Policealnej (technik bhp, florysta, technik administracji i inne zawody) oraz na wyższe semestry

  • Szkoła Policealna przeznaczona jest dla osób po szkole średniej (nie jest wymagana matura!) [więcej]

EGZAMINY zawodowe

 • druki i informacje dostępne na stronie OKE Kraków - [link do druku deklaracji]

 • składanie deklaracji na egzaminy zawodowe z kwalifikacji - do 7 lutego 2021 (egzaminy w czerwcu 2021)