Plany zajęć CKU

2020/2021 - semestr wiosenny

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów - semestr LO-6

Indywidualny odbiór świadectw ukończenia LO: w sekretariacie w godz. 10:00-14:00 w piątek 30 kwietnia lub w dniach egzaminów maturalnych .
Zachęcamy do korzystania z webinarów (filmików) dla maturzystów. Są one dostępne na stronach wydawnictw, np. Nowej Ery.
Więcej informacji w zakładce
MATURA 2021

Dla pozostałych semestrów:

Informujemy, że zajęcia niestety nadal w formie zdalnej poprzez zamieszczanie materiałów na platformie e-learningowej . Jest możliwość spotykania się na terenie szkoły w małych grupach lub indywidualnie z nauczycielami. Wystarczy to zgłosić klikając w zieloną ikonkę z napisem "KONTAKT Z NAMI".
Plany zajęć na najbliższy weekend są poniżej (wystarczy kliknąć na zieloną ikonkę z napisem "
Plany zajęć...")
Terminy zajęć na cały semestr podajemy u dołu strony,
Sekretariat szkoły czynny w dni robocze w godzinach
8:00-14:00, tel. 81 886 37 05.
Z uwagi na matury prosimy nie przychodzić do sekretariatu godzinę przed rozpoczęciem egzaminów.

Informujemy, że jeśli na planach zaznaczono "zdalne" to oznacza, że nauczyciele będą sukcesywnie zamieszczać materiały do nauki na platformie E-LEARNINGOWEJ (< można kliknąć tu na zielony napis linku lub nieco niżej na kolorową ikonkę z napisem ZDALNA NAUKA).
Nauka w formie zdalnej odbywa się do odwołania.

PLATFORMY EDUKACYJNE
dla słuchaczy i nauczycieli CKU (szkół dla dorosłych)

ZDALNA NAUKA - kliknij ikonkę z tym napisem i "zaloguj się jako gość" (napis na szarym prostokącie): masz dostęp do materiałów udostępnionych przez nauczycieli, które są tam umieszczane sukcesywnie. Daj znać, jeśli czegoś brakuje lub masz problem ze znalezieniem właściwych materiałów. Jesteśmy od tego, aby wspierać słuchaczy w zdobywaniu wiedzy i osiąganiu sukcesów życiowych.

[Office365]

 • loginy i hasła udostępniamy słuchaczom indywidualnie, wystarczy zgłosić do nas takie zapotrzebowanie [KONTAKT z NAMI]

 • dla naszych słuchaczy jest bezpłatny dostęp online do programów: Word, Excel, PowerPoint, Teams, szkolnej poczty elektronicznej i wiele innych

Puławy w strefie czerwonej (od 17X) - nauka zdalna obowiązuje od 19 października 2020 (na razie dotyczy wszystkich zajęć oprócz FLORYSTY). Floryści mają część zajęć stacjonarnie, co jest zaznaczone na planach zajęć.

W "czerwonej strefie" nauczanie odbywa się poprzez platformę edukacyjną. Sposoby logowania i więcej o możliwości tej formy kontaktu nauczycieli ze słuchaczami >> [więcej]

Informujemy, że nauczyciele mogą zamieszczać dodatkowe materiały dla słuchaczy na platformie dla zdalnej nauki lub wykorzystywać usługę Office365 niezależnie od formy nauczania - stacjonarnej w szkole czy w formie zdalnej.

TERMINY ZAJĘĆ 2020/2021 - semestr wiosenny

Zajęcia w szkołach dla dorosłych (konsultacje) czyli w LO i w Szkole Policealnej odbywają się przeważnie co drugi weekend:

  • w piątki od godz. 16:00 (maksymalnie 4 godziny lekcyjne)

  • w soboty i niedziele od 8:30 (maksymalnie po 10 godzin lekcyjnych)

Prosimy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w szkołach dla dorosłych [Vademecum słuchacza] (wkrótce uaktualnimy) [Informacje ogólne]

aktualiz. 2021-02-05

UWAGA!

  • Plany zajęć/konsultacji często ulegają zmianom, ponieważ nauczyciele są z różnych szkół)

  • Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa i higieny -tzn. na twarzy maseczka ochronna lub przyłbica, dezynfekcja rąk, (ew. rękawiczki jednorazowe), własny długopis, zachowanie dystansu społecznego 1,5-2 m.

  • Prosimy o zapoznanie się z wymogami sanitarnymi, których należy przestrzegać. [szczegółowe wytyczne sanitarne dla RCKU], [ogólne wytyczne sanitarne]


ZAPRASZAMY NA ...

Prosimy słuchaczy i nauczycieli o aktywność na naszym Facebooku: polubienia, udostępnianie swoim znajomym itd.

REKRUTACJA do szkół dla dorosłych

  • Trwa nabór do szkoły dla dorosłych od semestru wiosennego 2020/2021 do klasy I semestr I LO i Szkoły Policealnej (technik bhp, florysta, technik administracji i inne zawody) oraz na wyższe semestry

  • Szkoła Policealna przeznaczona jest dla osób po szkole średniej (nie jest wymagana matura!) [więcej]

EGZAMINY zawodowe

 • druki i informacje dostępne na stronie OKE Kraków - [link do druku deklaracji]

 • składanie deklaracji na egzaminy zawodowe z kwalifikacji - do 7 lutego 2021 (egzaminy w czerwcu 2021)