Plany zajęć CKU

>> 23-29 listopada 2020
(egzaminy prawdopodobnie będą w formie zdalnej)

_________________________________________________

Uwaga Floryści!
Floryści pod koniec listopada i w grudniu część zajęć mają stacjonarnie.
Prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu po dzienniczki praktyk.

<< kliknij i napisz do nas, jeśli masz pytanie, problem, potrzebujesz pomocy edukacyjnej itd.

Pozostałe semestry szkoły policealnej oraz LO nadal mają zajęcia w formie zdalnej.

Informujemy, że jeśli na planach zaznaczono "zdalnie" to oznacza, że nauczyciele będą sukcesywnie zamieszczać materiały do nauki na platformie E-LEARNINGOWEJ (< można kliknąć tu na zielony link lub nieco niżej na kolorową ikonkę z napisem ZDALNA NAUKA). Nauka w formie zdalnej będzie do odwołania.

Puławy w strefie czerwonej (od 17X) - nauka zdalna obowiązuje od 19 października 2020 (na razie dotyczy wszystkich zajęć)

Zajęcia w szkołach dla dorosłych (LO, Szkoła Policealna) odbywają się przeważnie co drugi weekend:

  • w piątki od godz. 16:00 (maksymalnie 4 godziny)

  • w soboty i niedziele od 8:30 (maksymalnie po 10 godzin)

PLATFORMY EDUKACYJNE dla słuchaczy i nauczycieli CKU

<< kliknij - logowanie jako goście

<< logowanie do usługi [Office365]

W "czerwonej strefie" nauczanie odbywa się poprzez platformę edukacyjną. Sposoby logowania i więcej o możliwości tej formy kontaktu nauczycieli ze słuchaczami >> [więcej]

Informujemy, że nauczyciele mogą zamieszczać dodatkowe materiały dla słuchaczy na platformie dla zdalnej nauki lub wykorzystywać usługę Office365 niezależnie od formy nauczania - w szkole czy w formie zdalnej.

TERMINY ZAJĘĆ 2020/2021 - semestr jesienny

AKTUALNE PLANY ZAJĘĆ/KONSULTACJI dla słuchaczy CKU:

UWAGA!

  • Plany zajęć/konsultacji często ulegają zmianom, ponieważ nauczyciele są z różnych szkół)

  • Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa i higieny -tzn. na twarzy maseczka ochronna lub przyłbica, dezynfekcja rąk, (ew. rękawiczki jednorazowe), własny długopis, zachowanie dystansu społecznego 1,5-2 m.

  • Prosimy o zapoznanie się z wymogami sanitarnymi, których należy przestrzegać. [szczegółowe wytyczne sanitarne dla RCKU], [ogólne wytyczne sanitarne]

PLANY ZAJĘĆ

Zajęcia lekcyjne (konsultacje) w szkołach dla dorosłych w RCKU:

  • w piątek od godz. 16:00 (maksymalnie 4 godz. lekcyjne), w sobotę i niedzielę od godz. 8:30 (maksymalnie po 10 godz. lekcyjnych)

  • prosimy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w szkołach dla dorosłych [Vademecum słuchacza] (wkrótce uaktualnimy) [Informacje ogólne]

ZAPRASZAMY NA ...

Prosimy słuchaczy i nauczycieli o aktywność na naszym Facebooku: polubienia, udostępnianie swoim znajomym itd.

REKRUTACJA do szkół dla dorosłych

  • Termin kolejnego naboru do szkoły dla dorosłych od semestru wiosennego 2020/2021 do klasy I semestr I do LO i Szkoły Policealnej (technik bhp, florysta, technik administracji i inne zawody) oraz na wyższe semestry

  • Szkoła Policealna przeznaczona jest dla osób po szkole średniej (nie jest wymagana matura!) [więcej]

MATURA 2021

Kontakt z sekretariatem w godzinach pracy od pn do pt, tj. 8:00-15:00: tel. (81) 886 37 05, e-mail: szkola@rcku.pulawy.pl

EGZAMINY zawodowe

 • druki i informacje dostępne na stronie OKE Kraków - [link do druku deklaracji]

 • składanie deklaracji na egzaminy zawodowe z kwalifikacji - do 15 września 2020 (egzaminy w styczniu 2021)