Plany zajęć CKU

REKRUTACJA do szkół dla dorosłych
 • przyjmujemy podania na semestr I do LO dla Dorosłych (początek zajęć od lutego) oraz na semestr I w specjalności florysta do Szkoły Policealnej (dla osób po szkole średniej, nie jest wymagana matura!)
Zajęcia lekcyjne (konsultacje) w szkołach dla dorosłych w RCKU:
 • w piątek od godz. 16:00 (maksymalnie 4 godz. lekcyjne), w sobotę i niedzielę od godz. 8:30 (maksymalnie 10 godz. lekcyjnych)
 • plany zajęć (konsultacji) umieszczamy u dołu strony  - zajęcia w nowym semestrze (wiosennym) rozpoczynają się od 10 lutego 2017
 • prosimy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w szkołach dla dorosłych
   [Vademecum słuchacza] [Informacje ogólne]

TERMINY ZJAZDÓW:

2016.2017- semestr wiosenny
(nowa wersja)


PLANY ZAJĘĆ


Plany dla słuchaczy szkół dla dorosłych w RCKU Puławy umieszczamy poniżej.

Uwaga! 
Plany często ulegają zmianom, ponieważ nauczyciele są z różnych szkół. 
Przed sprawdzeniem planów wskazane odświeżenie obrazu zapisanego w swoim komputerze  (komputer mógł zapamiętać poprzednią wersję planów). 

Wkrótce zamieścimy plany na weekend  
(w plikach u dołu tej strony)

BIEŻĄCE KOMUNIKATY:

 • Zakończenie roku szkolnego dla sem. VI - 28.04.2017 r. o godz. 15:30 w świetlicy
 • Rada Pedagogiczna - 26.04.2017 r. godz. 15:30
 • FLORYŚCI - Wyniki z egzaminu z kwalifikacji R.26  do odebrania w sekretariacie CKU
  od 31 marca br
 • Godziny pracy sekretariatu od 24 stycznia [sprawdź]
 • REKRUTACJA do szkoły od semestru wiosennego czyli od lutego 2017 - zapraszamy Rekrutacja do szkół
 • Nabór do szkół dla dorosłych odbywa się 2 razy w roku. Przyjmujemy od semestru I, ale jest możliwość kontynuowania nauki od wyższych semestrów.
 • Po zasadniczej szkole zawodowej możemy przyjmować od razu na semestr III (pod warunkiem, że przerwa w edukacji nie przekracza 3 lat)
 • Organizujemy kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu [więcej]
EGZAMINY KLASYFIKACYJNE
dla słuchaczy, którzy zostali warunkowo przyjęci na wyższe semestry:
 • terminy należy uzgodnić indywidualnie z wyznaczonymi nauczycielami wg wykazu
 • wykaz nauczycieli do przeprowadzenia egzaminów w poszczególnych klasach dostępny w sekretariacie szkoły
EGZAMINY POPRAWKOWE
 • Do egzaminów w sesji poprawkowej mogą przystąpić te osoby, które nie mogły przybyć na egzaminy w sesji w styczniu (jest to dla nich pierwszy termin, nie poprawkowy!) oraz słuchacze, którzy otrzymali ocenę niedostateczną na egzaminie z danego przedmiotu.  
 • Należy spełnić warunek: przed terminem sesji złożyć w sekretariacie szkoły podanie o dopuszczenie do egzaminu w terminie sesji poprawkowej. 

MATURA 2017

Informacje dla maturzystów:
 • DEKLARACJE MATURALNE - ostateczny termin składania do 7 lutego 2017
  - dotyczy wszystkich słuchaczy semestrów V, VI oraz wcześniejszych absolwentów, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2017
 • absolwenci, którzy kolejny raz  podchodzą do egzaminów maturalnych, muszą dodatkowo uregulować do 7 lutego  2017 opłaty po 50 zł za każdy egzamin [ więcej ]
pozostałe informacje:
 • podajemy w plikach u dołu strony
Ċ
Rcku Puławy,
6 paź 2016, 01:51
Ċ
Rcku Puławy,
6 paź 2016, 01:51
ĉ
Rcku Puławy,
21 kwi 2017, 00:00
Ċ
Rcku Puławy,
21 kwi 2017, 00:01
Ċ
Rcku Puławy,
6 paź 2016, 01:49
ĉ
Rcku Puławy,
21 kwi 2017, 00:06
ĉ
Rcku Puławy,
28 mar 2017, 00:04
Ċ
Rcku Puławy,
28 mar 2017, 00:04
ĉ
Rcku Puławy,
21 kwi 2017, 00:07
Comments