Oferta dla dorosłych

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby dorosłe bez górnej granicy wiekowej.

W szkołach dla dorosłych można ubiegać się o 300+ w ramach rządowego programu DOBRY START (dotyczy słuchaczy spełniających warunki ustawowe - sprawdź, czy Ci przysługuje). Składanie wniosków tylko do 30 listopada.

aktualny adres: ul. Norwida 8A

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr VIII

 • na podbudowie programowej gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej
 • na podbudowie ZSZ - rozpoczynają LO od klasy drugiej
 • nauka w systemie zaocznym (weekendy) w cyklu 3-letnim (6 semestrów)
 • profile z przedmiotami rozszerzonymi:
 • - geografia/WOS
 • - biologia/WOS
 • - inne w zależności od zapotrzebowania

więcej o LO >> czytaj ...

Szkoła Policealna Nr 5

dla osób ze średnim wykształceniem, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji zawodowych

 • nauka w systemie zaocznym (weekendy) w cyklu 2-letnim (4 semestry) lub rocznym w zależności od profilu
 • dyplom w danym zawodzie uzyskuje się po zdaniu egzaminów z zakresu wymaganych kwalifikacji
 • aktualne profile:

planowane profile:

- technik bhp - 3 semestry

- technik administracji - 4 semestry

- technik turystyki na obszarach wiejskich -4 semestry (KKZ)

- florysta -2 semestry (rekrutacja do listopada, zajęcia od lutego 2021)

- asystent osoby niepełnosprawnej - za mało chętnych

- opiekun osoby starszej - za mało chętnych

więcej o Szkole Policealnej >> czytaj ... [więcej]

Informacje dotyczące kształcenia w zawodach:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)

 • forma kształcenia przygotowująca do uzyskania określonych kwalifikacji w zawodzie - więcej o KKZ
 • ulotka informacyjna o KKZ [ ulotka ]

Prace słuchaczy z naszej Szkoły Policealnej w zawodzie FLORYSTA: