Oferta dla dorosłych

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby dorosłe bez górnej granicy wiekowej.
W szkołach dla dorosłych można ubiegać się o 300+ w ramach rządowego programu DOBRY START (dotyczy słuchaczy spełniających warunki ustawowe -  sprawdźczy Ci przysługuje). Składanie wniosków tylko do 30 listopada.
aktualny adres: ul. Norwida 8A

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr VIII 
 • na podbudowie programowej gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej 
 • na podbudowie ZSZ - rozpoczynają LO od klasy drugiej 
 • nauka w systemie zaocznym (weekendy) w cyklu 3-letnim (6 semestrów) 
 • profile z przedmiotami rozszerzonymi:
      - geografia/WOS
      - biologia/WOS
      - inne w zależności od zapotrzebowania
więcej o LO >> czytaj ...


Szkoła Policealna Nr 5 
dla osób ze średnim wykształceniem, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji zawodowych 
 • nauka w systemie zaocznym (weekendy) w cyklu 2-letnim (4 semestry) lub rocznym w zależności od profilu 
 • dyplom w danym zawodzie uzyskuje się po zdaniu egzaminów z zakresu wymaganych kwalifikacji 
 • aktualne profile: 
- technik bhp (3 semestry)
- technik administracji (4 semestry)
- florysta (2 semestry)
- technik turystyki wiejskiej (4 semestry)

planowane nowe profile:
 • technik administracji (4 semestry) 
 • technik informatyk (4 semestry) 
 • technik obsługi portów i terminali - 4 semestry 
 • technik rachunkowości - 4 semestry
 • archiwista - 3 semestry
 • florysta - 2 semestry
 • inne w zależności od zgłoszeń osób zainteresowanych nauką w naszej szkole
więcej o Szkole Policealnej >> czytaj ... [więcej] 

Informacje dotyczące kształcenia w zawodach:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) 
 • forma kształcenia przygotowująca do uzyskania określonych kwalifikacji w zawodzie - 
  więcej o KKZ
 • ulotka informacyjna o KKZ [ ulotka ]

Prace słuchaczy z naszej Szkoły Policealnej w zawodzie FLORYSTA:
   

  
  
  

Podstrony (1): KKZ
ą
Rcku Puławy,
4 maj 2016, 15:27
Ċ
Rcku Puławy,
4 maj 2016, 15:27
Comments