Oferta dla dorosłych


aktualny adres: ul. Norwida 8A

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr VIII 
 • na podbudowie programowej gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej 
 • na podbudowie ZSZ - rozpoczynają LO od klasy drugiej 
 • nauka w systemie zaocznym (weekendy) w cyklu 3-letnim (6 semestrów) 
 • profile z przedmiotami rozszerzonymi:
      - geografia/WOS
      - biologia/WOS
      - inne w zależności od zapotrzebowania
więcej o LO >> czytaj ...
Szkoła Policealna Nr 5 
dla osób ze średnim wykształceniem, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji zawodowych 
 • nauka w systemie zaocznym (weekendy) w cyklu 2-letnim (4 semestry) lub rocznym w zależności od profilu 
 • dyplom w danym zawodzie uzyskuje się po zdaniu egzaminów z zakresu wymaganych kwalifikacji 
 • aktualne profile: 
- technik informatyk (4 semestry) [info]
- technik bhp (3 semestry) [info]
- technik administracji (4 semestry) [info]
- florysta (2 semestry)

planowane nowe profile od września 2016:
 • technik obsługi portów i terminali - 4 semestry [info]
 • technik rachunkowości - 4 semestry[info]
 • archiwista - 3 semestry [info]
 • florysta - 2 semestry [info]

więcej o Szkole Policealnej >> czytaj ... [więcej] 

Oferujemy kształcenie w zawodach:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) 
- forma kształcenia przygotowująca do uzyskania określonych kwalifikacji w zawodzie [ czytaj ], 
więcej o KKZ

Podstrony (1): KKZ
ą
Rcku Puławy,
4 maj 2016, 15:27
Ċ
Rcku Puławy,
4 maj 2016, 15:27
Comments