Matura 2021

Wyniki egzaminów maturalnych

Maturzyści!

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym odbędzie się
we wtorek 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 9:00.


Informujemy, że świadectwa maturalne można odbierać w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 - 14:30.
Deklaracje dotyczące przystąpienia do egzaminu poprawkowego były przyjmowane w sekretariacie do 12 lipca do godz. 14:30.

Więcej o egzaminach poprawkowych:

Zwykle maturzyści potykają się na obowiązkowej maturze z matematyki i j. polskiego, jednak tak naprawdę każdy przedmiot da się oblać lub uzyskać mało satysfakcjonujący wynik. Powtórne zdawanie matury nie jest tak potworne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.

Niezdana matura z jednego przedmiotu

Do matury poprawkowej, która odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. mogą przystąpić absolwenci, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu pisemnego pod warunkiem, że przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony (najczęściej z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadania).

Niezdana matura z dwóch lub więcej przedmiotów

Osoby, które nie zdały matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub egzamin został im unieważniony będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Czyli najwcześniej w maju 2022 r.

Poprawa wyniku egzaminu maturalnego

Osoby, które zdały maturę w 2021 r. (uzyskały minimum 30% z możliwych punktów), ale chciałyby poprawić uzyskany na egzaminie wynik z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych będą mogły to zrobić w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Oznacza to, że pierwsza kolejna szansa będzie możliwa w maju 2022 r.

Termin poprawkowy matury 2021

Absolwent, który spełnia wymagania do przystąpienia do egzaminu poprawkowego (nie zdał tylko jednego egzaminu pisemnego oraz przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony) w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników matury, czyli nie później niż do 12 lipca 2021 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (zwykle przewodniczącym jest po prostu dyrektor szkoły) pisemne oświadczenie o chęci do przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Tuż przed maturą ...

Pamiętaj!
Zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, czarne długopisy i inne przyrządy, które są dozwolone na egzamin z danego przedmiotu.


Prosimy zgłaszać się na ok. 30 min. przed terminem rozpoczęcia egzaminu.
Egzaminy odbywają się w budynku RCKU przy ul. C.K.Norwida 8A (wejście główne do budynku)

Życzenia dla maturzystów od Lubelskiego Kuratora Oświaty

Wskazówki do matury 2021 (webinary dla uczniów do obejrzenia)

Zmiany w organizacji matury 2021

Informacje dla maturzystów

Na stronie OKE Kraków (okręgowa komisja egzaminacyjna) dostępne są informacje o organizacji i przebiegu egzaminów maturalnych:

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2021 r.

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r. – AKTUALIZACJA z 22 grudnia 2020 r.

TERMIN PODSTAWOWY - część pisemna:

 • 4 maja (wt) - 9:00 - jęz. polski -pp

 • 5 maja (śr) - 9:00 - matematyka -pp

 • 6 maja (cz) - 9:00 - jęz. angielski -pp

 • 7 maja (pt) - 9:00 - jęz. angielski -pr

 • 10 maja (pn) - 9:00 - jęz. polski - pr

 • 11 maja (wt) - 9:00 - matematyka - pr // 14:00 - wiedza o społeczeństwie -pr

 • 12 maja (śr) - 9:00 - biologia - pr

 • 13 maja (cz) - 9:00 - geografia- pr

 • 17 maja (pn) - 9:00 - historia - pr

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony

Pozostałe informacje, w tym terminy >> na stronie OKE Kraków

 • dla ucznia/słuchacza LO, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego

 • dla absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie

 • Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

KONTAKT ze szkołą

Kontakt z sekretariatem szkoły w dni robocze w godzinach 8:00-14:00

 • tel. (81) 886 37 05

 • e-mail: szkola@rcku.pulawy.pl