Aktualne klasy

Szkoły dla dorosłych - 2021/2022 semestr jesienny

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (LO)

3-letnie, na podbudowie gimnazjum, dawnej szkoły podstawowej lub ZSZ

 • semestry: LO-4, LO-5, LO-6 (po ukończeniu szkoły zawodowej lub branżowej 1-go stopnia możemy przyjmować na semestr III)

4-letnie LO na podbudowie szkoły podstawowej

 • semestr: LO-2, LO-3a, LO-3b (semestr LO-1 planowany od lutego 2022)

SZKOŁA POLICEALNA (2-letnia lub roczna)

 • TECHNIK ADMINISTRACJI (4 semestry) - semestry TA-2, TA-3, TA-4 (semestr TA-1 planowany od lutego 2022)

 • TECHNIK BHP (3 semestry) - semestry TBhp-3 (semestr TBhp-1 planowany od lutego 2022)

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

 • kursy zawodowe, dające kwalifikacje do pracy w określonych zawodach - w bieżącym roku szkolnym nie planujemy

Opiekunowie semestrów

LO dla Dorosłych nr VIII

 • LO-2 - Teresa Stefaniak

 • LO-3 a- Halina Wojtysiak

 • LO-3b- Grażyna Stasiak

 • LO-4 - Henryka Białas

 • LO-5 - Wojciech Wiejak

 • LO-6 - Monika Rozenkiewicz

Szkoła Policealna nr 5

 • TA-2 - Piotr Lewtak

 • TA-3 - Eliza Gudek

 • TA-4 - Renata Nurzyńska

 • TBhp-3 - Lidia Nogowska