Aktualne klasy

Szkoły dla dorosłych - 2020/2021 semestr wiosenny

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (LO)

3-letnie, na podbudowie gimnazjum, dawnej szkoły podstawowej lub ZSZ

  • semestry: LO-3, LO-4, LO-5, LO-6 (po ukończeniu szkoły zawodowej lub branżowej 1-go stopnia możemy przyjmować na semestr III)

4-letnie LO na podbudowie szkoły podstawowej

  • semestr: LO-1, LO-2

SZKOŁA POLICEALNA (2-letnia lub roczna)

  • TECHNIK ADMINISTRACJI (4 semestry) - semestry TA-1, TA-2 i TA-3

  • TECHNIK BHP (3 semestry) - semestry TBhp-2 i TBhp-3 (semestr TBhp-1 planowany od września 2021)

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

  • kursy zawodowe, dające kwalifikacje do pracy w określonych zawodach - w bieżącym roku szkolnym nie planujemy

Opiekunowie semestrów