Aktualne klasy

Szkoły dla dorosłych - 2021/2022 semestr wiosenny

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (LO)

3-letnie, na podbudowie gimnazjum, dawnej szkoły podstawowej lub ZSZ

 • semestry: LO-5, LO-6 (po ukończeniu szkoły zawodowej lub branżowej 1-go stopnia możemy przyjmować na semestr III)

4-letnie LO na podbudowie szkoły podstawowej

 • semestr: LO-1, LO-3, LO-4a, LO-4b ((po ukończeniu szkoły zawodowej lub branżowej 1-go stopnia możemy przyjmować na semestr III)

SZKOŁA POLICEALNA (2-letnia lub roczna)

 • TECHNIK ADMINISTRACJI (4 semestry) - semestry TA-1, TA-3, TA-4

 • TECHNIK BHP (3 semestry) - semestr TBhp-1 (planowany od września 2022)

Opiekunowie semestrów

LO dla Dorosłych nr VIII

 • LO-1 -Monika Rozenkiewicz

 • LO-3 - Teresa Stefaniak

 • LO-4a- Halina Wojtysiak

 • LO-4b- Grażyna Stasiak

 • LO-5 - Henryka Białas

 • LO-6 - Wojciech Wiejak

Szkoła Policealna nr 5

 • TA-1 - Renata Nurzyńska

 • TA-3 - Piotr Lewtak

 • TA-4 - Eliza Gudek