Aktualne klasy

SEMESTR WIOSENNY- rok szkolny 2019/2020
(szkoły dla dorosłych) 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (LO)
3-letnie, na podbudowie gimnazjum, dawnej szkoły podstawowej lub ZSZ
  • semestry: II, III, IV, V, VI
    (po ukończeniu szkoły zawodowej możemy przyjmować na semestr III) 

SZKOŁA POLICEALNA (2-letnia lub roczna)
  • FLORYSTA (2 semestry) - semestr I (F-2
  • TECHNIK ADMINISTRACJI (4 semestry) - semestr III (TA-4)
  • TECHNIK BHP (3 semestry) - semestr II (TBhp-3)

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ
  • kursy zawodowe, dające kwalifikacje do pracy w określonych zawodach
OPIEKUNOWIE SEMESTRÓW

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr VIII
 LO-2 Monika Rozenkiewicz
 LO-3 Grażyna Stasiak
 LO-4 Teresa Stefaniak
 LO-5 Halina Wojtysiak
 LO-6 Wojciech Wiejak

Szkoła Policealna Nr 5
 F-2 Ewa Jeżyna
TBhp-3 Urszula Kociuba
 TA-4 Renata NurzyńskaComments