Aktualne klasy

SEMESTR JESIENNY- rok szkolny 2018/2019
(szkoły dla dorosłych) 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (LO)
3-letnie, na podbudowie gimnazjum, dawnej szkoły podstawowej lub ZSZ
  • semestry: I, II, III, IV, V, VI
    (po ukończeniu ZSZ możemy przyjmować na semestr III) 

SZKOŁA POLICEALNA (2-letnia lub roczna)
  • FLORYSTA (2 semestry) - semestr II (F-2
  • TECHNIK ADMINISTRACJI (4 semestry) - semestr II (TA-2)
  • TECHNIK BHP (3 semestry) - semestr I (TBhp-1) - trwa nabór

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ
  • kursy zawodowe, dające kwalifikacje do pracy w określonych zawodach
OPIEKUNOWIE SEMESTRÓW

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr VIII
 LO-1 Grażyna Stasiak
 LO-2 Teresa Stefaniak
 LO-3 Halina Wojtysiak
 LO-4 Wojciech Wiejak
 LO-5 Anna Matej
 LO-6 xxx

Szkoła Policealna Nr 5
 TBhp-1 Urszula Kociuba
 F-2 Ewa Jeżyna
 TA-2 Lidia NogowskaComments