Aktualne klasy

SEMESTR WIOSENNY- rok szkolny 2019/2020
(szkoły dla dorosłych) 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (LO)
3-letnie, na podbudowie gimnazjum, dawnej szkoły podstawowej lub ZSZ
  • semestry: I, III, IV, V, VI
    (po ukończeniu szkoły zawodowej możemy przyjmować na semestr III) 

SZKOŁA POLICEALNA (2-letnia lub roczna)
  • FLORYSTA (2 semestry) - semestr I (F-1
  • TECHNIK ADMINISTRACJI (4 semestry) - semestr I (TA-1)
  • TECHNIK BHP (3 semestry) - semestr I (TBhp-1)

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ
  • kursy zawodowe, dające kwalifikacje do pracy w określonych zawodach (aktualnie nie mamy)
OPIEKUNOWIE SEMESTRÓW

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr VIII
 LO-1 Henryka Białas
 LO-2 ----------
 LO-3 Monika Rozenkiewicz
 LO-4 Grażyna Stasiak
 LO-5 Teresa Stefaniak
 LO-6 Halina Wojtysiak

Szkoła Policealna Nr 5
 F-1 Ewa Jeżyna
TBhp-1 Urszula Kociuba
 TA-1 Renata NurzyńskaComments