Aktualne klasy

Szkoły dla dorosłych - SEMESTR JESIENNY- rok szkolny 2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (LO)

3-letnie, na podbudowie gimnazjum, dawnej szkoły podstawowej lub ZSZ

  • semestry: LO-2, LO-3, LO-4, LO-5, LO-6 (po ukończeniu szkoły zawodowej lub branżowej 1-go stopnia możemy przyjmować na semestr III)

4-letnie LO na podbudowie szkoły podstawowej

  • semestr: LO-1

SZKOŁA POLICEALNA (2-letnia lub roczna)

  • FLORYSTA (2 semestry) - semestr II (F-2)

  • TECHNIK ADMINISTRACJI (4 semestry) - semestr I (TA-1) i semestr II (TA-2)

  • TECHNIK BHP (3 semestry) - semestr I (TBhp-1) i semestr II (TBhp-2)

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

  • kursy zawodowe, dające kwalifikacje do pracy w określonych zawodach

    • w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich - planowane od lutego 2021

OPIEKUNOWIE SEMESTRÓW

2020.2021-opiekunowie CKU