Aktualne klasy

SEMESTR WIOSENNY- rok szkolny 2017/2018
(szkoły dla dorosłych) 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (LO)
3-letnie, na podbudowie gimnazjum, dawnej szkoły podstawowej lub ZSZ
  • semestry: I, II, III, IV, VI
    (po ukończeniu ZSZ możemy przyjmować na semestr III) 

SZKOŁA POLICEALNA (2-letnia lub roczna)
  • FLORYSTA (2 semestry) - semestr I (F-1
  • TECHNIK ADMINISTRACJI (4 semestry) - semestr I (TA-1)
  • TECHNIK BHP (3 semestry) - semestr I (TBhp-1) - trwa nabór

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ
  • kursy zawodowe, dające kwalifikacje do pracy w określonych zawodach
OPIEKUNOWIE SEMESTRÓW

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr VIII
 LO-1 Teresa Stefaniak
 LO-2 Halina Wojtysiak
 LO-3 Wojciech Wiejak
 LO-4 Anna Matej
 LO-6 Justyna Pasieczna

Szkoła Policealna Nr 5
 F-1 Ewa Jeżyna
 TA-1 Comments