Aktualne klasy

SEMESTR JESIENNY- rok szkolny 2020/2021
(szkoły dla dorosłych) 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (LO)
3-letnie, na podbudowie gimnazjum, dawnej szkoły podstawowej lub ZSZ
  • semestry: I, II, III, IV, V, VI
    (po ukończeniu szkoły zawodowej lub branżowej 1-go stopnia możemy przyjmować na semestr III) 

SZKOŁA POLICEALNA (2-letnia lub roczna)
  • FLORYSTA (2 semestry) - semestr II (F-2
  • TECHNIK ADMINISTRACJI (4 semestry) - semestr I (TA-1) i semestr II (TA-2)
  • TECHNIK BHP (3 semestry) - semestr I (TBhp-1) i semestr II (TBhp-2)

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ
  • kursy zawodowe, dające kwalifikacje do pracy w określonych zawodach 
    • w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich - planowane od lutego 2021
OPIEKUNOWIE SEMESTRÓW

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr VIII
 LO-1 Halina Wojtysiak
 LO-2 Henryka Białas
 LO-3 Wojciech Wiejak
 LO-4 Monika Rozenkiewicz
 LO-5 Grażyna Stasiak
 LO-6 Teresa Stefaniak

Szkoła Policealna Nr 5
 F-2 Ewa Jeżyna
 TBhp-1 Lidia Nogowska
 TBhp-2 Urszula Kociuba
 TA-1 Eliza Gudek
 TA-2 Renata NurzyńskaComments