Aktualne klasy

Szkoły dla dorosłych - 2022/2023 semestr jesienny

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (LO)

3-letnie, na podbudowie gimnazjum, dawnej szkoły podstawowej lub ZSZ

 • semestr: LO-6 (ostatni w 3-letnim LO)

4-letnie LO na podbudowie szkoły podstawowej

 • semestr: LO-2, LO-3a, LO-3b, LO-4, LO-5a, LO-5b ((po ukończeniu szkoły zawodowej lub branżowej 1-go stopnia możemy przyjmować na semestr III)

SZKOŁA POLICEALNA (2-letnia lub roczna)

 • TECHNIK ADMINISTRACJI (4 semestry) - semestry TA-2, TA-4

 • TECHNIK BHP (3 semestry) - semestr TBhp-1

Opiekunowie semestrów:

LO dla Dorosłych nr VIII

 • LO-2 -Monika Rozenkiewicz

 • LO-3a - Wojciech Wiejak

 • LO-3b - Justyna Wiśniewska

 • LO-4 - Teresa Stefaniak

 • LO-5a- Halina Wojtysiak

 • LO-5b- Grażyna Stasiak

 • LO-6 - Henryka Białas

Szkoła Policealna nr 5

 • TA-2 - Renata Nurzyńska

 • TA-4 - Piotr Lewtak

 • TBhp-1 - Urszula Kociuba