Przyjęci do bursy

na rok szkolny 2018/2019
Lista przyjętych na podstawie rekwalifikacji 
(mieszkający w poprzednim roku szkolnym):


Przyjęci warunkowo:


     Nie przyjęci do bursy:

Lista przyjętych do zamieszkania w bursie
po raz pierwszy:


                                                                                                                            Comments