2021/2022 - semestr 1

Najważniejsze wydarzenia w tym semestrze

31.08.2021 - kwaterowanie w bursie

31 sierpnia 2021 (wtorek) - godz. 16 czyli w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego:

  • uczniowie klas pierwszych - godz. 16:00 - 17:30

  • pozostali - od godz. 17:30

Zebranie z rodzicami wychowanków:

  • 31 VIII (wt) - godz. 17:00 w świetlicy

Uwaga! W zakładce Rekrutacja do bursy była zamieszczona lista przyjętych oraz lista rezerwowa.

  • Nowe stawki opłat za bursę podamy wkrótce. Czekamy na decyzję organu prowadzącego.

  • Prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami, obowiązującymi w bursie od 1.09.2021:

Wystawa "Czytanie? Polecam..." (IX/X 2021)

Dzięki uprzejmości Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie - pani Grażyny Piotrowskiej oraz nauczyciela bibliotekarza z tej bursy - p. Teresy Rzepniewskiej, przez najbliższy miesiąc, w holu budynku RCKU w Puławach można podziwiać retrospektywną wystawę plakatów promujących czytanie. Plakaty te są owocem kilku edycji wojewódzkiego konkursu „Czytanie polecam”, organizowanego przez Bursę Szkolną Nr 1 w Lublinie.

Warto przyjrzeć się uważnie prezentowanym pracom, gdyż ukazują nie tylko świeże spojrzenie na problematykę popularyzowania czytania, ale również mogą inspirować do własnych działań plastycznych.

Czytanie rozwija, także pod względem kreatywnym. Pomaga patrzeć na świat wieloaspektowo. Ubarwia życie.

Jeśli po obejrzeniu wystawy – zechcesz podjąć wyzwanie i „wziąć kurs na czytanie” – zapraszamy do biblioteki (w każdy poniedziałek od 14.00 do 15.00 oraz we środy od 8.00 do 9.00). [FOTO z wystawy na holu bursy]


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Wrzesień miesiącem Pamięci Narodowej.

W związku z upamiętnieniem i uczczeniem pamięci ofiar II Wojny Światowej, młodzież z naszej bursy zorganizowała wyjście pod pomnik

POLEGŁYM I POMORDOWANYM W DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ 1939-1945

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

5 X 2021 Rajd

Z wielką przyjemnością informujemy, że 5X 2021 mieszkańcy bursy spędzili czas na pieszej wycieczce w stronę Parchatki. Głównym celem rajdu, była integracja pierwszoklasistów, wycieczka zakończyła się pieczeniem kiełbasek w ognisku.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

12 X 2021

WYCIECZKA DO LUBLINA

Chociaż przez chwilę móc obcować z kulturą, to wielkie szczęście. Wycieczka do Lublina, to zawsze dobry pomysł. 12 X 21 wychowankowie bursy mieli okazję odwiedzić Muzeum Narodowe, Kaplicę Trójcy Św., Stare Miasto. Przyjemne chwile niestety mijają za szybko.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

19 X 2021

Obchody dnia KEN w naszej bursie

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

19 X 2021

Wręczenie nagród z okazji rozstrzygnięcia testu podczas obchodów

XI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

24 X 2021 odbył się mecz piłki nożnej. Walczyła

drużyna Bursy kontra drużyna Filii.

Obu drużynom dziękujemy za dobrą zabawę i niezapomniane doznania sportowe. Mecz wygrała drużyna Bursy. Gratulujemy!👍

ZE WZGLĘDU NA WYSOKIE ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE,

ZABRANIA SIĘ PRZYJAZDU I PRZEBYWANIA NA TERENIE BURSY OSÓB Z OBJAWAMI PRZEZIĘBIENIA

(KATAR, KASZEL, PODWYŻSZONA TEMPERATURA)


KONKURS

Serdecznie zapraszam do udziału w

MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY O HIV I AIDS

„CZY WIESZ, ŻE… - PIGUŁKA WIEDZY O HIV I AIDS”

Konkurs z zakresu wiedzy o HIV i AIDS w kategoriach do wyboru:

• praca literacka (e-mail do znajomego, dialog)

• praca plastyczna (plakat, ulotka)

• prezentacja multimedialna

• test wiedzy

O szczegóły proszę pytać wychowawczynię Justynę Woźną

SERDECZNIE ZAPRASZAM!


KONKURS „ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ?”

Zapraszam poszczególne grupy wychowawcze wraz z wychowawcami do udziału w konkursie

„ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ?”

Konkurs polega na przygotowaniu skarbonki grupowej, do której następnie zbieramy monety

1, 2, 5 groszy (można do tego również zaangażować rodziców i rodzeństwo).

Opisane (numer grupy) skarbonki grupowe składamy do pokoju wychowawców do 22 XI 2021 włącznie.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

Zapraszamy!


SERDECZNIE GRATULUJEMY„Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”


20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku ten dzień wypada w sobotę, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby świętować Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wcześniej, np. 19. listopada. Zapraszamy serdecznie do wspólnego obchodzenia rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Dołączcie do UNICEF i świętujmy ten dzień razem!


Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Związku OSP RP

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie ogłasza

edycję 2021-2022 Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych

tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich.

Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu jest dosyć

szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach

ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę

historii pożarnictwa. Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki,

tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

SZCZEGÓŁY U WYCHOWAWCÓW GRUP. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Zaproszenie do udziału w I Wojewódzkim Konkursie Literacko – Plastycznym „Niezwykli, godni pamięci”.

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie !

Pamięć o przeszłości kształtuje przyszłość. Pragniemy zaprosić Młodzież wraz z Nauczycielami do intelektualnej i artystycznej przygody – Konkursu o Niezwykłych postaciach, szerzej nieznanych a godnych pamięci. Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Lubelszczyzny historią najnowszą zapisaną w życiu i osiągnięciach osób związanych z naszym regionem. Osoby te znane są w małych środowiskach lokalnych, rodzinnych i zawodowych. Pragniemy poprzez konkurs przybliżyć szerszej publiczności wybitne, niezwykłe osoby godne pamięci. W tym roku przedstawiamy następujące osoby:

p. Halinę Szalkiewicz „Sylwię” społeczniczkę, pedagog, żołnierza AK, współpracowniczkę sztabu Inspektoratu AK Puławy, w okresie powojennym związaną z KUL,

p. Genowefę Baran „Grażynę” łączniczkę ściśle współpracującą z mjr Franciszkiem Jaskulskim „Zagończykiem, represjonowaną w okresie powojennym,

p. dr Waldemara Bednarskiego wybitnego historyka, pedagoga, społecznika, promotora historii lokalnej,

p. Bogusława Mierzejewskiego sportowca, trenera, promotora lekkiej atletyki, wychowawcy rzeszy utalentowanej sportowo młodzieży,

p. Zbigniewa Kosowskiego artystę malarza, pedagoga, promotora strzelectwa sportowego, znawcę historii lokalnej, twórcę lokalnego środowiska artystycznego,

p. Zenona Benickiego działacza NSZZ „Solidarność” , aresztowanego za organizację strajku w ZA Puławy w stanie wojennym, kolportera prasy podziemnej, zaangażowanego w emisję podziemnych audycji radiowych w stanie wojennym

p. Pawła Gembala poetę, tłumacza literatury węgierskiej, promotora młodego pokolenia artystów, twórcę kultury lokalnej,

p. Sławomira Pacia historyka pedagoga, promotora historii, społecznika, autora wielu publikacji z zakresu historii najnowszej.

Pamięć o przeszłości żyje, kiedy jest przekazywana. Przekazywana, kształtuje przyszłość. Mamy nadzieję, że poprzez literackie i artystyczne działania umożliwimy dzieciom i młodzieży kontakt z osobami niezwykłymi, godnymi pamięci

SZCZEGÓŁY U WYCHOWAWCÓW GRUP. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!Pismo Wojewody Lubelskiego dot. Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

21 Międzyinternacki

Konkurs wiedzy o AIDS i HIV rozstrzygnięty.

Serdecznie gratulujemy

Polinie Shalaijevie

za otrzymane wyróżnienie!