Procedura przyjęcia do bursy

na rok szkolny 2020/2021

PROCEDURY PRZY KWATEROWANIU

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią procedury:

  1. Do bursy przyjęty zostanie wychowanek zdrowy, którego rodzina jest zdrowa i nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie oraz nie miał kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie, w obecności tylko jednego rodzica.
  2. Oświadczenie o stanie zdrowia wychowanka jest wymagane w dniu przyjazdu do bursy. Brak oświadczenia skutkuje nie przyjęciem wychowanka do bursy.
  3. Wzór oświadczenia znajduje się na tej stronie u dołu [plik w WORD lub w PDF].
  4. Kwaterowanie wychowanka do pokoju odbywać się będzie w reżimie sanitarnym (ochrona ust i nosa, rękawiczki).
  5. Przy wejściu głównym do budynku bursy obowiązuje dezynfekcja rąk oraz dopuszczamy możliwość mierzenia temperatury.
  6. Wychowanek do bursy może przywieźć ograniczoną, minimalną ilość rzeczy (na 5 dni pobytu).
  7. Kwaterowanie wychowanków odbywać się będzie wg poniższego planu:

KWATEROWANIE w dniu 31.08.2020

Wychowankowie klas pierwszych:

  • 15:00 -16:00 – według kolejności alfabetycznej A - L
  • 16:00 - 17:00 - według kolejności alfabetycznej Ł – Ż

O godz. 17.30spotkanie rodziców klas pierwszych z dyrekcją i wychowawcami

Warunkiem zakwaterowania do bursy jest przywiezienie ze sobą oświadczenia podpisanego przez rodziców.

Wzór oświadczenia dostępny u dołu strony.

Pozostali wychowankowie:

  • 18.00 -18.30 - według kolejności alfabetycznej A – K
  • 18.30 – 19.00 - według kolejności alfabetycznej L – Ż

Warunkiem zakwaterowania do bursy jest przywiezienie ze sobą oświadczenia podpisanego przez rodziców.

Wzór oświadczenia dostępny u dołu strony.

Uwaga!

Procedury obowiązujące w trakcie pobytu w bursie są w trakcie opracowywania. Umieścimy je w zakładce "Aktualności bursowe".

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA