УЧИЛИШНИ НОВОСТИ

  • Регионален натпревар по англиски јазик    На 13. IV 2019 година во просториите на FON University, се одржа регионален натпревар по англиски јазик за учениците од V до IX одделение.    Повеќе...
    Posted Apr 14, 2019, 11:19 PM by Nikola Stankovic
  • ПОСЕТА НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА   Според календарот за планирани посети за учебната 2018/2019 година, активот на четврто одделение имаше предвидена посета на општината Кисела Вода. Повеќе...
    Posted Apr 11, 2019, 11:30 PM by Nikola Stankovic
  • ОТВОРЕН ЧАС   На 8.4.2019 г. согласно годишното планирање на Активот за одделенска настава, во IV-а одд. беше реализиран отворен час по македонски јазик, наставна содржина: Граматички вежби, со цел ...
    Posted Apr 9, 2019, 1:30 AM by Nikola Stankovic
Showing posts 1 - 3 of 116. View more »

ДОБРЕДОЈДОВТЕ  на веб сајтот на ООУ „Рајко Жинзифов“, Кисела Вода, Скопје

Изработка на веб сајтот:  Маја Лошанска Тодоровска - наставник по Информатика во ООУ Рајко ”Жинзифов, К.Вода, Скопје
copyright © ООУ Рајко Жинзифов, Кисела Вода, Скопје