Chuyen Vui Buoi Sang_Linh Tinh

counter free hit unique web

  CHUYỆN VUI BUỔI SÁNG

Trở Lại 

 


Kính thưa qúi bạn, khác với những webpage khác, Quán Ven Đường bao giờ cũng mở rộng cửa, hoàn toàn miễn phí.
Các bạn thích món nào trong đây xin click vào. Thưởng thức tại chỗ hay lấy về dễ dàng cho tới khi nào no bụng hay khiêng về hết nổi thì thôi.

 

 


Thực đơn 

Nội Dung Của  Quán Ven Đường Nằm Trong Thực Đơn
Trang Nầy Chỉ Là một phần nhỏ Mà Thôi.

 

Kính mời quí bạn vào kho chứa dưới đây, nếu Mediafire mất link

CHUYỆN VUI | <click

Hàn Huyên Cùng Các Bạn MTC.doc Lời phân trần của HCĐ về chuyện vui và một chút tâm sự cùng các bạn.

Chuyen vui buoi sang ngay 19-Nov-09_ Coi chung bi gat mat tien.doc

chuyen vui buoi sang ngay 20-Nov-09 va slide show vui cung chuyen luong….doc

chuyen vui buoi sang ngay 21-Nov-09 va mot thoang tam tinh.docMới thêm 28-Dec-08

chuyen vui buoi sang ngay 31-Mar-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/ivhyyouzint

chuyen vui buoi sang ngay 3-Apr-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/nmwyzhbwa0k

chuyen vui buoi sang ngay 7-Apr-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/ky4tretijmm

chuyen vui buoi sang ngay 10-Apr-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/iimw4jyty3t

chuyen vui buoi sang ngay 18-Apr-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/thhewnyzmkz

chuyen vui buoi sang ngay 29-Apr-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/gigqrzgzdmm

chuyen vui buoi sang ngay 3-May-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/gmyunmt03we

chuyen vui buoi sang ngay 4-may-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/ywyozoyqmmy

chuyen vui buoi sang ngay 10-may-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/yme5my1yzfg

chuyen vui buoi sang ngay 25-May-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/wtmjzukgom0

Chuyen vui buoi sang ngay 4-Jul-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/2zmm5edjt5e

Chuyen vui buoi sang ngay 5-Jul-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/znc2ommdnnm

Chuyen vui buoi sang ngay 7-Jul-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/jgzdlzfydud

Chuyen vui buoi sang ngay 8-Jul-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/0zqzjoziawm

Chuyen vui buoi sang ngay 9-Jul-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/znjwmdi3zjm

Chuyen vui buoi sang ngay 16-Jul-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/5dzhjjyyjmw

Chuyen vui buoi sang ngay 20-Jul-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/gn0zmjjdm2m

chuyen vui buoi sang ngay 28-Jul-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/zmmintn2zy2

Chuyen vui buoi sang ngay 29-Jul-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/amlthamgkwt

chuyen vui buoi sang ngay 31-Jul-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/qetmmhujomd

chuyen vui buoi sang ngay 2-Aug-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/ngtuumngzvm

chuyen vui buoi sang ngay 5-Aug-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/5mzmyjz5oud

chuyen vui buoi sang ngay 8-Aug-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/2ct1jzmd1ow

chuyen vui buoi sang ngay 13-Aug-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/1g3mgkm3b3y

chuyen vui buoi sang ngay 1-Sep-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/kztitmloeem

chuyen vui buoi sang ngay 26-Nov-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/kzoyoyjmxqz

chuyen vui buoi sang ngay 17-Dec-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/ymtvntmo21o

chuyen vui buoi sang ngay 20-Dec-08.doc ==> http://www.mediafire.com/file/wnyy5mtyiio

---------------------------------


Chuyen vui buoi sang ngay 4-Oct-07.doc  --> http://www.mediafire.com/?22xnn4y4js0

Chuyen vui buoi sang ngay 5-Oct-07.doc  --> http://www.mediafire.com/?8s9wbhfmcgc

chuyen vui buoi sang ngay 9-Oct-07.doc  --> http://www.mediafire.com/?cw2nabotdt9

chuyen vui buoi sang ngay 15-Oct-07.doc  --> http://www.mediafire.com/?1ltog1ms9vd

chuyen vui buoi sang ngay 16-Oct-07.doc  --> http://www.mediafire.com/?a2xh2rmm2jm

chuyen vui buoi sang ngay 19-Oct-07.doc  --> http://www.mediafire.com/?4xmwinmzwdm

chuyen vui buoi sang ngay 21-Oct-07.doc  --> http://www.mediafire.com/?70jml2jh1m9

chuyen vui buoi sang ngay 24-Oct-07.doc  --> http://www.mediafire.com/?dytctml0yyj

chuyen vui buoi sang ngay 27-Oct-07.doc  --> http://www.mediafire.com/?34dmizl24ce

chuyen vui buoi sang ngay 8-Jan-08.doc  --> http://www.mediafire.com/?c2xcilzlbt3

chuyen vui buoi sang ngay 11-Jan-08.doc  --> http://www.mediafire.com/?1bryx2m0mbg

chuyen vui buoi sang ngay 12-Jan-08.doc  --> http://www.mediafire.com/?01yg1w4twrd

chuyen vui buoi sang ngay 16-Jan-08.doc  --> http://www.mediafire.com/?32gbtv1gcut

chuyen vui buoi sang ngay 17-Jan-08.doc  --> http://www.mediafire.com/?8ydmhtijmfk

chuyen vui buoi sang ngay 10-Dec-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?0lkcxkj45xj

chuyen vui buoi sang ngay 13-Dec-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?8yxmadi4zmz

chuyen vui buoi sang ngay 13-Nov-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?72mfz10nypy

chuyen vui buoi sang ngay 14-Dec-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?fte0zfi1qmi

chuyen vui buoi sang ngay 14-Nov-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?4xzuwm5a4pe

chuyen vui buoi sang ngay 18-Dec-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?fx1iuo42ye1

chuyen vui buoi sang ngay 19-Nov-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?2zyhrvu1dyb

chuyen vui buoi sang ngay 2-Jan-08.doc   --> http://www.mediafire.com/?30daibnnzbr

chuyen vui buoi sang ngay 24-Nov-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?9f1gqmmwtsn

chuyen vui buoi sang ngay 26-Dec-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?9znczzgbsgj

chuyen vui buoi sang ngay 26-Nov-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?cti9lxtt1cm

chuyen vui buoi sang ngay 27-Dec-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?9xgsh2ctjmy

chuyen vui buoi sang ngay 28-Dec-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?0fayz0dslha

chuyen vui buoi sang ngay 28-Nov-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?9wccwpqlxxm

chuyen vui buoi sang ngay 29-Dec-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?ew11iyldnmh

chuyen vui buoi sang ngay 3-Dec-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?0vgdyxnxtam

chuyen vui buoi sang ngay 3-Jan-08.doc   --> http://www.mediafire.com/?3y0dmaeeytw

chuyen vui buoi sang ngay 4-Nov-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?72djejjnwrb

chuyen vui buoi sang ngay 7-Nov-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?1nlxzjb9utb

chuyen vui buoi sang ngay 9-Nov-07.doc   --> http://www.mediafire.com/?cj2mv3hb5wrChuyen vui buoi sang ngay 26-Dec-07
Chuyen vui buoi sang ngay 27-Dec-07

Chuyen vui buoi sang ngay 28-Dec-07
Chuyen vui buoi sang ngay 31-Dec-07

Chuyen vui buoi sang ngay 29-Dec-07

Chuyen vui buoi sang ngay 30-Dec-07

Chuyen vui buoi sang ngay 3-Dec-07 
Chuyen vui buoi sang ngay 10-Dec-07 
Chuyen vui buoi sang ngay 13-Dec-07 
Chuyen vui buoi sang ngay 14-Dec-07    
Chuyen vui buoi sang ngay 26-Nov-07
   
chuyen vui buoi sang ngay 24-Nov-07

chuyenvuibuoisangngay19-Nov-07.doc
chuyenvuibuoisangngay14-Nov-07.doc
chuyenvuibuoisangngay13-Nov-07.doc
chuyenvuibuoisangngay9-Nov-07.doc
chuyenvuibuoisangngay7-Nov-07.doc
chuyenvuibuoisangngay4-Nov-07.doc
chuyenvuibuoisangngay4-Nov-07.doc
Chuyenvuibuoisangngay10-Sep-07.doc

chuyenvuibuoisangngay30-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay26-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay16-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay25-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay13-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay10-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay09-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay06-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay05-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay04-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay02-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay30-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay28-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay22-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay19-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay18-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay14-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay13-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay11-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay4-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay3-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay2-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay11-Aug-07.doc
chuyenvuibuoisangngay14-Aug-07.doc
Chuyenvuibuoisangngay5-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay2-Aug-07.doc
chuyenvuibuoisangngay3-Aug-07.doc
chuyenvuibuoisangngay6-Aug-07.doc
chuyenvuibuoisangngay8-Aug-07.doc
chuyenvuibuoisangngay10-Aug-07.doc
Chuyenvuibuoisangngay10-Sep-07.doc
chuyenvuibuoisangngay4-Aug-07.doc

chuyenvuibuoisangngay13-Sep-07.doc
chuyenvuibuoisangngay14-Sep-07.doc
chuyenvuibuoisangngay18-Sep-07.doc
chuyenvuibuoisangngay21-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay24-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay27-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay9-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay15-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay16-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay19-Oct-07.doc
Chuyenvuibuoisangngay2-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay25-Sept-07.doc
Chuyenvuibuoisangngay10-Sep-07.doc
chuyenvuibuoisangngay18-Sep-07.doc
chuyenvuibuoisangngay27-Sept-07.doc
Chuyenvuibuoisangngay4-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay12-Sep-07.doc
Chuyenvuibuoisangngay5-Oct-07.doc 

 

                                                                                                                                                      

Vọng Cổ Hài Hước

            Kính mời quí bạn nhìn lại xã hội Miền Nam Việt Nam khoảng 50 năm trước.

Còn nhiều nơi ở Quán Cổ Nhạc

OngThanNuiTaLon_VanHuong.wma

Tôi Làm Thầy Bói_VanHuong.wma

BaThangReQui_VanHuong.wma

Chê Chồng Nghệ Sĩ.wma (06-Nov-07)

Tề Thiên Đại Thánh.wma (06-Nov-07) 

Tư Ếch Hớt Tóc.wma (06-Nov-07) 

VanHuongCoiDaiNhacHoi.wma

Vợ Tôi Nói Tiếng Tây.wma (Vọng Cổ hài hước Văn Hường ca)

VoToiNoiTiengTay.wma 

Ba Ech Goi Tho Cho Con La Hai Nhai.wma

Vợ Tôi Lên Đồng_Văn Hường ca Vọng Cổ

Ong Mai.wma

Tư Ếch Tư Râu.wma  (06-Nov-07)

 

Chinese Proverb với lời bàn Mao Tôn Cương_.pps (12-Nov-07) Đáng lẽ tôi không post cái nầy lên đây, nhưng sáng nay được nhiều email góp ý vui vui của nhiều thân hữu nên nếu các bạn có thì giờ xem cười chút chơi. 

Van Huong 001_Cho Muc Dau Cao-.mp3http://www.mediafire.com/?9mjjbpgmj11

Van Huong 002_Doi So Ve Troi.mp3http://www.mediafire.com/?ebuzy3oljk4

Van Huong 003_Gap Ba Bong.mp3http://www.mediafire.com/?7ydt41fnzuh

Van Huong 004_La_thu_tran_the.mp3http://www.mediafire.com/?6n8nyxzqqmr

Van Huong 005_Ong Truong Tien Buu-.mp3http://www.mediafire.com/?d1bjxbbpxyj

Van Huong 006_Quan Cong Tha Tao_.wmahttp://www.mediafire.com/?eb1llznncy5

Van Huong 007_Rapo Tao Quan-.mp3http://www.mediafire.com/?5bzxjwrbxoa

Van Huong 008_SaiGon-Twist.mp3http://www.mediafire.com/?5zcs2gk5zzn

Van Huong 009_Tai Nan Honda_.wmahttp://www.mediafire.com/?0oibzptzzrn

Van Huong 010_Tam Tang Thinh Kinh_.wmahttp://www.mediafire.com/?fnlsms9uzau

Van Huong 011_Tao Thao Chay Rau.mp3http://www.mediafire.com/?1edh2imkuwv

Van Huong 012_Thay Cai Hao Ngot.mp3http://www.mediafire.com/?9n4izyplzo5

Van Huong 013_Thuong Vo Nho.mp3http://www.mediafire.com/?031od1injon

Van Huong 014_Tien Bac Bac Tien-.mp3http://www.mediafire.com/?bc7ez3121be

Van Huong 015_Toi Thua So Duoi-.mp3http://www.mediafire.com/?3h58b22zto9

Van Huong 016_Tu Ech Dai Chien .mp3http://www.mediafire.com/?9ym05iethxr

Van Huong 017_Tu Ech Di Cho Tet.mp3http://www.mediafire.com/?60zwuqjuzcp

Van Huong 018_ De Vo.mp3http://www.mediafire.com/?bzb21mnfzus

Van Huong 019_Vo Tui Dep Ac_.mp3http://www.mediafire.com/?8pxhox2ohzx

Van Huong 020_Vo.mp3http://www.mediafire.com/?daefwy4nasy

 

Trở Lại


Góp ý, đề nghị, phê bình, chỉ trích, rầy la, quở phạt hay khen thưởng xin click nơi đây.

 

Comments