Audio-Book Tieng Viet

free hit counters

AUDIOBOOK TIẾNG VIỆT
Và  Các Quyển Sách Chọn Lọc cùng chương radio
counter free hit unique web

Thực đơn 

Trở về Quán Ven Đường 1

Trở về Quán Ven Đường 2

                            
Nội Dung Của  Quán Ven Đường Nằm Trong Thực Đơn
Trang Nầy Chỉ Là một phần nhỏ Mà Thôi.

Kính thưa qúi bạn, khác với những webpage khác, Quán Ven Đường bao giờ cũng mở rộng cửa, hoàn toàn miễn phí. Các bạn thích món nào trong đây xin click vào. Thưởng thức tại chỗ hay lấy về dễ dàng cho tới khi nào no bụng hay khiêng về hết nổi thì thôi. Nên lưu ý rằng (thì là) qúi khách nên vào thực đơn mới tìm được món ưng ý, trong nầy chỉ chứa có chút xíu hương hoa quảng cáo thôi.

Nghe đọc hay download hàng trăm chuyện ngắn <-- click
8-Jul-10

Tam Quoc Dien Nghia-01.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/ynmvzmeevgm < -- click để download
Tam Quoc Dien Nghia-02.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/m44qkmymidi
Tam Quoc Dien Nghia-03.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/mnmwxdnuy05
Tam Quoc Dien Nghia-04.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/nktmvikz2qj
Tam Quoc Dien Nghia-05.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/c2j3ozyz5zy
Tam Quoc Dien Nghia-06.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/dktzmmzjwvg
Tam Quoc Dien Nghia-07.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/rmydyzmtymh
Tam Quoc Dien Nghia-08.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/yzbm2myydzn
Tam Quoc Dien Nghia-09.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/mytmyryonmj
Tam Quoc Dien Nghia-10.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/uu2j4w2njxm
Tam Quoc Dien Nghia-11.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/hdehm1radrz
Tam Quoc Dien Nghia-12.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/thmj2tdomnm
Tam Quoc Dien Nghia-13.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/lm2fkwjwxoz
Tam Quoc Dien Nghia-14.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/zlndz5wy1z4
Tam Quoc Dien Nghia-15.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/tz2mewwmvm4
Tam Quoc Dien Nghia-16.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/mhzontz1unm
Tam Quoc Dien Nghia-17.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/jznqmi2tmfu
Tam Quoc Dien Nghia-18.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/izn0jttjazf
Tam Quoc Dien Nghia-19.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/mh1hm5mxrky
Tam Quoc Dien Nghia-20.mp3  = >http://www.mediafire.com/file/qdw5nrngz0l
Tam Quoc Dien Nghia-21.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/yzeo55m2tnz
Tam Quoc Dien Nghia-22.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/zye5yym2tmq
Tam Quoc Dien Nghia-25.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/22anyddkjjo
Tam Quoc Dien Nghia-26.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/m4ziwgkjmzq
Tam Quoc Dien Nghia-27.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/zndeviybzjy
Tam Quoc Dien Nghia-28.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/zzg1iyng54m
Tam Quoc Dien Nghia-29.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/ywimnkmwwqm
Tam Quoc Dien Nghia-30.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/zmwinzjmmy2

Tam Quoc Dien Nghia-31.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/gjvokdlnnk4
Tam Quoc Dien Nghia-32.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/yewxoj5zdnn
Tam Quoc Dien Nghia-33.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/y2xntujum3i
Tam Quoc Dien Nghia-34.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/wzgkjlxn4qn
Tam Quoc Dien Nghia-35.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/yyelyllztnz
Tam Quoc Dien Nghia-36.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/jm02kmgnh5t
Tam Quoc Dien Nghia-37.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/zojlyqtzl1d
Tam Quoc Dien Nghia-38.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/nghttzlojm5
Tam Quoc Dien Nghia-39.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/q2ze3mngi2g
Tam Quoc Dien Nghia-40.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/mnmmmjjddid

Tam Quoc Dien Nghia-41.mp3 => http://www.mediafire.com/file/xzldzwy5yyy
Tam Quoc Dien Nghia-42.mp3 => http://www.mediafire.com/file/n20zwmgjz23
Tam Quoc Dien Nghia-43.mp3 => http://www.mediafire.com/file/jye0kkcwz4t
Tam Quoc Dien Nghia-44.mp3 => http://www.mediafire.com/file/rtzkiv4kmzn
Tam Quoc Dien Nghia-45.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ztg3llwdgzz
Tam Quoc Dien Nghia-46.mp3 => http://www.mediafire.com/file/it0jynymyzz
Tam Quoc Dien Nghia-47.mp3 => http://www.mediafire.com/file/wytlyfw4wwg
Tam Quoc Dien Nghia-48.mp3 => http://www.mediafire.com/file/f1joymy0aqk
Tam Quoc Dien Nghia-49.mp3 => http://www.mediafire.com/file/kmqmcnno5g4
Tam Quoc Dien Nghia-50.mp3 => http://www.mediafire.com/file/tu3winjkqjj
Tam Quoc Dien Nghia-51.mp3 => http://www.mediafire.com/file/zjtwy5zmxjn
Tam Quoc Dien Nghia-52.mp3 => http://www.mediafire.com/file/zdlh5kjzmre
Tam Quoc Dien Nghia-53.mp3 => http://www.mediafire.com/file/om2ggzonmli
Tam Quoc Dien Nghia-54.mp3 => http://www.mediafire.com/file/jmmmxoywln0
Tam Quoc Dien Nghia-55.mp3 => http://www.mediafire.com/file/gyyjmtfdgnv
Tam Quoc Dien Nghia-56.mp3 => http://www.mediafire.com/file/unqygohjnka
Tam Quoc Dien Nghia-57.mp3 => http://www.mediafire.com/file/wwmbzmbggdy
Tam Quoc Dien Nghia-58.mp3 => http://www.mediafire.com/file/dyjlxwtczt1
Tam Quoc Dien Nghia-59.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mjjyjnymtdt
Tam Quoc Dien Nghia-60.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mwktgdngjt2

Tam Quoc Dien Nghia-61.mp3 => http://www.mediafire.com/file/gjv3c243uzw
Tam Quoc Dien Nghia-62.mp3 => http://www.mediafire.com/file/wyx5zj2yozz
Tam Quoc Dien Nghia-63.mp3 => http://www.mediafire.com/file/zbyzz4tnmtj
Tam Quoc Dien Nghia-64.mp3 => http://www.mediafire.com/file/yzvdww1mbjn
Tam Quoc Dien Nghia-65.mp3 => http://www.mediafire.com/file/rnly0m4xniw
Tam Quoc Dien Nghia-66.mp3 => http://www.mediafire.com/file/wntinzz3jmm
Tam Quoc Dien Nghia-67.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ntmtcvotuao
Tam Quoc Dien Nghia-68.mp3 => http://www.mediafire.com/file/myaqjoawyyy
file 69 bi hu, se tim va upload len sau nay
Tam Quoc Dien Nghia-70.mp3 => http://www.mediafire.com/file/tmm5tzlfxwy
Tam Quoc Dien Nghia-71.mp3 => http://www.mediafire.com/file/yjznjwwczmz
Tam Quoc Dien Nghia-72.mp3 => http://www.mediafire.com/file/znqjoy3hgze
Tam Quoc Dien Nghia-73.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ejwwnfth5dm
Tam Quoc Dien Nghia-74.mp3 => http://www.mediafire.com/file/zdm2gyn13ne
Tam Quoc Dien Nghia-75.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mzwxnrlnzgm
Tam Quoc Dien Nghia-76.mp3 => http://www.mediafire.com/file/wuzoic2wy4z
Tam Quoc Dien Nghia-77.mp3 => http://www.mediafire.com/file/jhxyb0mzgmm
Tam Quoc Dien Nghia-78.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mzycw1h22yz
Tam Quoc Dien Nghia-79.mp3 => http://www.mediafire.com/file/iwmgrntytaj
Tam Quoc Dien Nghia-80.mp3 => http://www.mediafire.com/file/djimzgyzezz
Tam Quoc Dien Nghia-81.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mm2wtgtzziz
Tam Quoc Dien Nghia-82.mp3 => http://www.mediafire.com/file/dzjktdvjzyd
Tam Quoc Dien Nghia-83.mp3 => http://www.mediafire.com/file/wtmnzwjdwif
Tam Quoc Dien Nghia-84.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ou53elozutn
Tam Quoc Dien Nghia-85-End.mp3 => http://www.mediafire.com/file/qtwzxdztcww

7-Jul-10
09042002AT&NT - Pho Buon - Pham Duy.mp3 => http://www.mediafire.com/file/zty5aoogglz
08282002AT&NT - Nhat Ky Hue Khanh Vuong Phi.mp3 => http://www.mediafire.com/file/3qcmkmyiwzm
08212002AT&NT - 3 Bai Tho Ve Buom Va Hoa.mp3 => http://www.mediafire.com/file/nmyjnxmmg2o
08142002AT&NT - Tho Ve A Chuc Chang Nguu.mp3 => http://www.mediafire.com/file/xijmejhiynm
08072002AT&NT - Dai Ngan Ha Pt02 - Cau Chuyen Tinh Tren Ben Song Ngan.mp3 => http://www.mediafire.com/file/zh4m4ilnj0g
07312002AT&NT - Dai Ngan Ha Pt01 - Beyond The Blue Horizon.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ztzzwrmldzy
07242002AT&NT - Vuong Quyen Vs. Than Quyen.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mzznjjywyq3
07172002AT&NT - Nhi Thap Bat Tu - Pacing The Void.mp3 => http://www.mediafire.com/file/nj5jdyndzqb
07102002AT&NT - Tam Cam.mp3 => http://www.mediafire.com/file/vizmn2mmyzk
07032002AT&NT - Christoph Willibald Gluck Vs. Mozart.mp3 => http://www.mediafire.com/file/dmkm25yyjza
06262002AT&NT - CungTien 2.wma => http://www.mediafire.com/file/mtkgzmcyvhn
06192002AT&NT - CungTien 1.wma => http://www.mediafire.com/file/2mamwm1kqmo
10292003AT&NT - Tho Baudelaire.mp3 => http://www.mediafire.com/file/yvymoiwwmhy
08122004AT&NT - Phan tich 4 nhac sy - pt.06 - Dang Khanh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ku2zoyqgmkz
08042004AT&NT - Phan tich 4 nhac sy - pt.05 - TCP - Nhu Nhu chiec que diem.mp3 => http://www.mediafire.com/file/winnwjjhjyk
07282004AT&NT - Phan tich 4 nhac sy - pt.04 - TCP - Nhu ngon buon roi.mp3 => http://www.mediafire.com/file/nq3yazzunk4
07212004AT&NT - Phan tich 4 nhac sy - pt.03 - su tuong dong trong am nhac.mp3 => http://www.mediafire.com/file/zyqe4tmmdkk
07142004AT&NT - Phan tich 4 nhac sy - pt.02 - Thanh Trang 1.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ynlvymznmyz
07072004AT&NT - Phan tich 4 nhac sy - pt.01 - Ngo Thuy Mien.mp3 => http://www.mediafire.com/file/2z5izlmlgl4
06302004AT&NT - Ban giao huong so 1 - Mozart.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mm2n0ml2g4o
06232004AT&NT - Troy pt.05.mp3 => http://www.mediafire.com/file/3zvdz3nzew2
06162004AT&NT - Troy pt.04.mp3 => http://www.mediafire.com/file/y0zzzywj0kw
06092004AT&NT - Troy pt.03.mp3 => http://www.mediafire.com/file/yoewjjuqzmy
06022004AT&NT - Troy pt.02.mp3 => http://www.mediafire.com/file/nmzzjqihmek
04282004AT&NT - tu do ngon luan - Phillip Fan.mp3 => http://www.mediafire.com/file/jm3tmg4j0m0
04072004AT&NT - Leonardo Da Vinci pt.05.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mn5w3zyeyyt
03312004AT&NT - Leonardo Da Vinci pt.04.mp3 => http://www.mediafire.com/file/qukynmzhzwk
03102004AT&NT - Leonardo Da Vinci pt.01.mp3 => http://www.mediafire.com/file/5diblnnkzwc
03032004AT&NT - Xuan giang hoa nguyet da (Truong Nhuoc Hu).mp3 => http://www.mediafire.com/file/jm5qm5aut0n
02252004AT&NT - Cam sat (Ly Thuong An) - Kieu (Nguyen Du) va Nocturne Op.27 (Chopin).mp3 => http://www.mediafire.com/file/uoklkmymgxo
02182004AT&NT - Concerto no.2 - chuong 4 (Chopin).mp3 => http://www.mediafire.com/file/mwekminm2dr
02112004AT&NT - Concerto no.2 - chuong 2 - Nocturne (Chopin).mp3 => http://www.mediafire.com/file/ugttkjofeyx
10152003AT&NT - Mua thu trong thi ca Tay phuong.mp3 => http://www.mediafire.com/file/qyzzomilzyz
06252003AT&NT - Ave Maria (Sebatian Bach).mp3 => http://www.mediafire.com/file/fvd5xvdyyrn
06182003AT&NT - Nu Hon Dau (tho Tran Da Tu).mp3 => http://www.mediafire.com/file/kjlkmmlw3tm
05222003AT&NT - Nuoc Triet Khue va nang Chiet Que.mp3 => http://www.mediafire.com/file/elqomwf50n4
09112002AT&NT - 1 Nam Vu Khung Bo 11-09.mp3 => http://www.mediafire.com/file/tiozn5tmmtk

8-Jul-10
12292004at&nt - Tam Su Cuoi Nam 2004.mp3 => http://www.mediafire.com/file/z4mljzmmyby
12292004 Van Hoc - Nam Duong Lich Nam Am Lich.mp3 => http://www.mediafire.com/file/z4zgnm25ttm
12222004at&nt - Hinh Tuong Nguoi Me.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mdzktdj4gmz
12152004at&nt - Pometheus Trong Than Thoai Triet Khue.mp3 => http://www.mediafire.com/file/odj0gnmijvg
12082004at&nt - Alexander The Great Pt.02.mp3 => http://www.mediafire.com/file/wg2zlzxazn2
12012004at&nt - Alexander The Great Pt.01.mp3 => http://www.mediafire.com/file/iyn0dwwmnkz
11252004at&nt - Thach That Lasco O Phap Pt.02.mp3 => http://www.mediafire.com/file/wiuvjoigumo
11172004at&nt - Thach That Lasco O Phap Pt.01.mp3 => http://www.mediafire.com/file/3hl3qqimmj3
11032004at&nt - Truyen Ma Chiec Long Den Mau Don Pt.02.mp3 => http://www.mediafire.com/file/nowd2gnwhym
10202004at&nt - Truyen Phong Than Pt.02.mp3 => http://www.mediafire.com/file/gmimozdymhz
09292004at&nt - Film Bach Xa Thanh Xa Pt.02.mp3 => http://www.mediafire.com/file/tzjegmylmul
09222004at&nt - Film Bach Xa Thanh Xa Pt.01.mp3 => http://www.mediafire.com/file/lmnkzqveofx
09152004at&nt - Film Anh Hung Pt.02.mp3 => http://www.mediafire.com/file/d20mtjrnokw
09082004at&nt - Film Anh Hung Pt.01.mp3 => http://www.mediafire.com/file/otzikjuunlt
09012004at&nt - Ngu Cung.mp3 => http://www.mediafire.com/file/y2mztg2ifmg
08252004at&nt - Hien Ngon Am Nhac - Nhac Frank Schubert Va Tho Baudelaire.mp3 => http://www.mediafire.com/file/yoyyu1ylyzl
05112005AT&NT Hamlet của William Shakespeare và To Be Or Not To Be.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ddjgcgyonzm
05042005AT&NT Ai Đi Rồi Còn Gửi Lại Con Ngươi (thơ Du Tử Lê).mp3 => http://www.mediafire.com/file/zmz4njwbiq4
04272005AT&NT So sánh biến cố 30 tháng Tư năm 1975 (Ất Mão) bên Việt Nam với biến cố năm 975 (Ất Hợi) bên Trung Hoa.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ox2dojf50ui
04202005AT&NT Tản mạn về 30 tháng Tư.mp3 => http://www.mediafire.com/file/52gyztvkxyj
04132005AT&NT Thai Hien.mp3 => http://www.mediafire.com/file/j02yimcnmzg
03302005AT&NT Song tấu của hai nhạc sĩ tài danh thế giới.mp3 => http://www.mediafire.com/file/tmt2mnowmon
03142005AT&NT Mưa Hồng của Trịnh Công Sơn và Claude Debussy.mp3 => http://www.mediafire.com/file/tfnzywyzjmt
03122005 AT&NT Ba ca sĩ hát sai nhịp trong bài Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay của Đoàn Chuẩn Từ Linh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/n1mrjmtjzwj
03092005AT&NT Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ của Trịnh Công Sơn - phần 3.mp3 => http://www.mediafire.com/file/l5m3byztrry
03022005AT&NT Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ của Trịnh Công Sơn - phần 2.mp3 => http://www.mediafire.com/file/iitzyzttuze
02232005AT&NT Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ của Trịnh Công Sơn - phần 1.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mdymojmk42n
02092005AT&NT T ập Tục Cổ Truyền của Việt Nam Trong Ba Ngày Tết.mp3 => http://www.mediafire.com/file/3mwomjdkczy
01262005AT&NT Ôn Lại Những Thời Kỳ Bắc Thuộc.mp3 => http://www.mediafire.com/file/zznh4kdoomr
01192005AT&NT Phiếm Về Cái Ăn Và Lễ Đăng Quang của Tổng thống Mỹ.mp3 => http://www.mediafire.com/file/wzmi2n2ynvn
01052005AT&NT Những Hình Ảnh Trong Thơ Tô Đông Pha.mp3 => http://www.mediafire.com/file/dytwmukzljq

Con số dứng trước tên là ngày phát thanh. Còn nhiều nữa sẽ post tiếp sau. HCD

27-Jun-10
Đây là danh sách, link download nằm bên dưới danh sách nầy

20020619 Cung Tiến - phần 1
20020626 Cung Tiến - phần 2
20020703 Christoph Willibald Gluck vs Mozart
20020710 Truyện cổ tích Tấm Cám
20020717 Nhị thập bát tú (trích “Pacing the void”)
20020724 Vương quyền vs. Thần quyền
20020731 Dải Ngân Hà phần 1 (trích “Beyond the blue horizon”)
20020807 Dải Ngân Hà phần 2 (Câu chuyện tình trên bến sông Ngân)
20020814 Dải Ngân Hà phần 3 (Thơ về ả Chức chàng Ngưu)
20020821 Ba bài thơ về Bướm và Hoa
20020828 Nhật ký của Huệ Khánh Vương Phi
20020904 Phố buồn – Phạm Duy
20020911 Một năm sau vụ khủng bố 11/9 và Butterfly
*******
20030522 Nước Triết Khuê và nàng Chiết Quế
20031015 Hình tượng của mùa Thu trong thi ca phương Tây
20040211 Concerto No.2 – Chopin (chương 2 – Nocturne) – viết năm 18 tuổi
20040218 Concerto No.2 – Chopin (chương cuối: chương 4) – viết năm 17 tuổi
20040225 Cẩm Sắt (thơ Lý Thương Ẩn), Kiều (thơ Nguyễn Du) và bản Nocturne Op.27 (Chopin)
20040303 Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ (thơ Trương Nhược Hư)
20040310 Leonardo Da Vinci (Hổ Đầu – tự: Khải Chi) pt.01
20040317 **** thiếu
20040324 **** thiếu
20040331 Leonardo Da Vinci pt.04
20040407 Leonardo Da Vinci pt.05
20020428 Bài viết của Phillip Fan về Tự Do Ngôn Luận ở Trung Quốc

20040602 Thành Troy trong lịch sử cổ đại của Hy Lạp - phần 2
20040609 Thành Troy trong lịch sử cổ đại của Hy Lạp - phần 3
20040616 Thành Troy trong lịch sử cổ đại của Hy Lạp - phần 4
20040623 Thành Troy trong lịch sử cổ đại của Hy Lạp - phần 5
20040630 Bản giao hưởng số 1 – Mozart viết năm 7 tuổi
20040707 Phân tích về 4 Nhạc sĩ - phần 1 - Ngô Thụy Miên – Áo lụa Hà Đông
20040714 Phân tích về 4 Nhạc sĩ - phần 2 - Thanh Trang
20040721 Phân tích về 4 Nhạc sĩ - phần 3 - sự tương đồng trong âm nhạc
20040728 Phân tích về 4 Nhạc sĩ - phần 4 – Từ Công Phụng – Như ngọn buồn rơi
20040804 Phân tích về 4 Nhạc sĩ - phần 5 - Từ Công Phụng - Như Chiếc Que Diêm
20040810 Vì sao ta đi nghe nhạc - chương trình Đối Thoại với Đời Sống của Vĩnh Lạc
20040812 Phân tích về 4 Nhạc sĩ - phần 6 - Đăng Khánh
20040818 Mạn đàm về âm thanh
20040825 Hiến ngôn âm nhạc (Frank Schubert và thơ Baudelaire)
20040901 Ngũ cung
20040908 Phim "Anh Hùng" của Trương Nghệ Mưu - phần 1
20040915 Phim "Anh Hùng" của Trương Nghệ Mưu - phần 2
20040922 Phim "Bạch Xà, Thanh Xà" của HongKong - phần 1
20040929 Phim "Bạch Xà, Thanh Xà" của HongKong - phần 2
20041020 Truyện "Phong Thần" - phần 2
20041103 Truyện ma "Chiếc Lồng Đèn Mẫu Đơn" - phần 2
20041117 Thạch Thất Lasco của nước Pháp - phần 1
20041125 Thạch Thất Lasco của nước Pháp - phần 2
20041201 Phim Alexandra Đại Đế - phần 1
20041208 Phim Alexandra Đại Đế - phần 2
20041215 Vị Thần Prometheus trong thần thoại Triết Khuê
20041222 Hình Tượng Người Mẹ
20041229 Tâm sự cuối năm 2004
20050105 Những Hình Ảnh Trong Thơ Tô Đông Pha
20050119 Phiếm Về Cái Ăn Và Lễ Đăng Quang của Tổng thống Mỹ
20050126 Ôn Lại Những Thời Kỳ Bắc Thuộc
20050209 Tập Tục Cổ Truyền của Việt Nam Trong Ba Ngày Tết
20050223 Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ của Trịnh Công Sơn - phần 1
20050302 Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ của Trịnh Công Sơn - phần 2
20050309 Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ của Trịnh Công Sơn - phần 3
20050312 Ba ca sĩ hát sai nhịp trong bài Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay của Đoàn Chuẩn Từ Linh
20050314 Mưa Hồng của Trịnh Công Sơn và Claude Debussy
20050330 Song tấu của hai nhạc sĩ tài danh thế giới
20050413 Thái Hiền
20050420 Tản mạn về 30 tháng Tư
20050427 So sánh biến cố 30 tháng Tư năm 1975 (Ất Mão) bên Việt Nam với biến cố năm 975 (Ất Hợi) bên Trung Hoa
20050504 Ai Đi Rồi Còn Gửi Lại Con Ngươi (thơ Du Tử Lê)
20050511 Hamlet của William Shakespeare và To Be Or Not To Be
20050622 Tản mạn về thân phận người Việt Nam ở thế kỷ 20
20050629 Bà Mẹ Gio Linh (nhạc Phạm Duy)
20050706 Tình Ca (nhạc Phạm Duy) - phần 1
20050713 Tình Ca (nhạc Phạm Duy) - phần 2
20050720 Độc Tiểu Thanh ký (thơ Nguyễn Du)
20050727 Hai ca khúc Pháp lừng danh
20051005 con Rồng cháu Chim (Tiên)
20051012 Ba Bài Nhạc Trong Vở Kịch Thơ
20051019 Nước Iraq - phần 1
20051102 Nước Iraq - phần 3
20051116 Vietnam vs. China
********
20060503 Thơ Petraca - phần 1
20060621 Da Vinci Code
20060628 Thơ Petrarca - phần 2
20060705 Thơ Petrarca - phần 3
20060712 Ba bài thơ châm biếm cựu phó Tổng thống VNCH
20060719 Thơ Petrarca - phần 4
20060802 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 1 (Nghiêng bình phấn mốc mà nhồi má nheo)
20060809 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 2
20060816 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 3
20060823 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 4
20060830 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 5
20060906 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 6
20060913 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 7
20060920 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 8
20061018 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 12
20061025 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 13
20061101 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 14
20061108 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 15
20061115 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 16
20061122 Tản mạn trước ngày Thanksgiving
20061129 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 17
20061206 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 18
20070103 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 22
20070110 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 23
20070117 Cung Oán Ngâm Khúc - phần 24end
20070124 Hamlet của William Shakespeare - phần 01
20070131 Hamlet của William Shakespeare - phần 02
20070207 Hamlet của William Shakespeare - phần 03
20070221 Cây Chổi Ngày Tết
20070228 Hamlet của William Shakespeare - phần 05
20070321 Hamlet của William Shakespeare - phần 06
20070328 Hamlet của William Shakespeare - phần 07
20070404 Hamlet của William Shakespeare - phần 08
20070426 Hamlet của William Shakespeare - phần 11
20070502 Hamlet của William Shakespeare - phần 12
20070509 Hamlet của William Shakespeare - phần 13 *To be or not to be
20070516 Hamlet của William Shakespeare - phần 14
20070523 Hamlet của William Shakespeare - phần 15
20070530 Hamlet của William Shakespeare - phần 16
20070606 Hamlet của William Shakespeare - phần 17
20070613 Hamlet của William Shakespeare - phần 18
20070627 Hamlet 21
20070704 Tản mạn về ngày lễ Quốc Khánh Mỹ
20070711 Hamlet của William Shakespeare - phần 22
20070718 Hamlet của William Shakespeare - phần 23
20070725 Hamlet của William Shakespeare - phần 24
20070801 Hamlet của William Shakespeare - phần 25
20070808 Hamlet của William Shakespeare - phần 26
20070815 Hamlet của William Shakespeare - phần 27
20070822 Hamlet của William Shakespeare - phần 28
20070829 Hamlet của William Shakespeare - phần 29
20070905 Hamlet của William Shakespeare - phần 30
20070912 Hamlet của William Shakespeare - phần 31
20070919 Hamlet của William Shakespeare - phần 32
20070926 Hamlet của William Shakespeare - phần 33
20071003 Hamlet của William Shakespeare - phần 34
20071010 Ngày lễ Song Thập
20071017 Nhạc Đăng Khánh - phần 1
20071024 Nhạc Đăng Khánh - phần 2
20071107 Hamlet của William Shakespeare - phần 35
20071114 Hamlet của William Shakespeare - phần 36
20071121 Tản mạn nhân ngày lễ Tạ Ơn
20071128 Hamlet của William Shakespeare - phần 37
20071205 Hamlet của William Shakespeare - phần 38
20071212 Hamlet của William Shakespeare - phần 39end
20071219 Sự liên quan giữa Ông Già Noël và Chúa Hài Đồng qua thiên văn học và Hamlet (Shakespeare).
20071226 Năm Mậu Tý trong lịch sử và bài Hòn Vọng Phu II - phần 1
20080102 Năm Mậu Tý trong lịch sử và bài Hòn Vọng Phu II - phần 2
20080109 Năm Mậu Tý trong lịch sử và bài Hòn Vọng Phu II - phần 3
20090116 Ru Ta Ngậm Ngùi của Trịnh Công Sơn - phần 1
20080123 Ru Ta Ngậm Ngùi của Trịnh Công Sơn - phần 2
20080130 Bài Chia Tay của Đoàn Thế Ngữ với thính giả đài VOVN

???????? Độc thoại Juliette
200906901 Hồng Lâu Mộng - phần 1
200906908 Hồng Lâu Mộng - phần 2
200906915 Hồng Lâu Mộng - phần 4
20091221 Truyện Kiều 02 (Nguyễn Du)
20100106 “Habanera - L'amour est un oiseau rebelle” trích vở Carmen – George Bizet
20100107 Truyện Kiều 03 (Nguyễn Du)
Link download

2002: http://www.megaupload.com/?d=SVBG0TGX < -- click để download
2003: http://www.megaupload.com/?d=K9PQQ9FX
2004-1: http://www.megaupload.com/?d=NLLHZ9T9
2004-2: http://www.megaupload.com/?d=3Z2R9N9P
2005: http://www.megaupload.com/?d=VB7ZH2H1
2006: http://www.megaupload.com/?d=0WJF39QT
2007: http://www.megaupload.com/?d=66HC3RY1
2008: http://www.megaupload.com/?d=P5QHOWD7
2010: http://www.megaupload.com/?d=UH8MQOFF

Về cách download từ Megaupload xin vào trang computer của Quán Ven Đường xem hướng dẫn từng bước

27-Jun-10

Trọn bộ Audio-book Tiếu Ngạo Giang Hồ của đài phát thanh Úc Châu. Phần trên là nhữ audio file kế tiếp phần đã có sẳn trong Quán Ven Đường trước đây
HCD (23-Jun-2010).
Ghi Chú: Trong đây có những file cung tên có đến 2 link khac nhau, các bạn download một file đủ rồi. Lonk thứ hai chỉ để hờ link thứ nhất hư.


TieuNgaoGiangHo 001.mp3 => http://www.mediafire.com/file/50w29yyfn5j
TieuNgaoGiangHo 002.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ibhojrotvei
TieuNgaoGiangHo 003.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ozdonxrn43n
TieuNgaoGiangHo 004.mp3 => http://www.mediafire.com/file/vdbm3c2um2v
TieuNgaoGiangHo 005.mp3 => http://www.mediafire.com/file/g3vhmwytxxe
TieuNgaoGiangHo 006.mp3 => http://www.mediafire.com/file/whqwm1y9itt
TieuNgaoGiangHo 007.mp3 => http://www.mediafire.com/file/gxtif2moydg
TieuNgaoGiangHo 008.mp3 => http://www.mediafire.com/file/nwvk2ucmt4w
TieuNgaoGiangHo 009.mp3 => http://www.mediafire.com/file/yysregndngj
TieuNgaoGiangHo 010.mp3 => http://www.mediafire.com/file/7bxcj8weqgn
TieuNgaoGiangHo 011.mp3 => http://www.mediafire.com/file/znmmtcxsjoj
TieuNgaoGiangHo 011.wma => http://www.mediafire.com/file/b0iwtce9vwy
TieuNgaoGiangHo 012.mp3 => http://www.mediafire.com/file/pzaacgaaab3
TieuNgaoGiangHo 012.wma => http://www.mediafire.com/file/9wbvlmlbhtx
TieuNgaoGiangHo 013.mp3 => http://www.mediafire.com/file/tqzaidkq9ao
TieuNgaoGiangHo 013.wma => http://www.mediafire.com/file/azlwwxj1hsi
TieuNgaoGiangHo 014.mp3 => http://www.mediafire.com/file/rwawaggqmaq
TieuNgaoGiangHo 014.wma => http://www.mediafire.com/file/0yymu5julwx
TieuNgaoGiangHo 015.mp3 => http://www.mediafire.com/file/madadhaaxwa
TieuNgaoGiangHo 015.wma => http://www.mediafire.com/file/fxuqn1yjnmz
TieuNgaoGiangHo 016.mp3 => http://www.mediafire.com/file/aja1aeatac1
TieuNgaoGiangHo 016.wma => http://www.mediafire.com/file/54f9wzbtxdi
TieuNgaoGiangHo 017.mp3 => http://www.mediafire.com/file/aaaajaa2fak
TieuNgaoGiangHo 017.wma => http://www.mediafire.com/file/1m29i0io5bh
TieuNgaoGiangHo 018.mp3 => http://www.mediafire.com/file/h2ajn8acwut
TieuNgaoGiangHo 018.wma => http://www.mediafire.com/file/c14tx5gozmx
TieuNgaoGiangHo 019.mp3 => http://www.mediafire.com/file/yba6faaaahf
TieuNgaoGiangHo 019.wma => http://www.mediafire.com/file/dxcmyubc1mz
TieuNgaoGiangHo 020.mp3 => http://www.mediafire.com/file/r9n4apazqa0
TieuNgaoGiangHo 020.wma => http://www.mediafire.com/file/femjwvu5czn
TieuNgaoGiangHo 021.mp3 => http://www.mediafire.com/file/agmaamawava
TieuNgaoGiangHo 021.wma => http://www.mediafire.com/file/3c55gzno9zm
TieuNgaoGiangHo 022.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ayayaaaat8a
TieuNgaoGiangHo 022.wma => http://www.mediafire.com/file/elxjmtyi1sm
TieuNgaoGiangHo 023.mp3 => http://www.mediafire.com/file/iwacaahaojo
TieuNgaoGiangHo 024.mp3 => http://www.mediafire.com/file/aaatha3faha
TieuNgaoGiangHo 025.mp3 => http://www.mediafire.com/file/taaaia5aaiw
TieuNgaoGiangHo 026.mp3 => http://www.mediafire.com/file/yypaadfadam
TieuNgaoGiangHo 027.mp3 => http://www.mediafire.com/file/abbfmafma9c
TieuNgaoGiangHo 028.mp3 => http://www.mediafire.com/file/aothiahedwa
TieuNgaoGiangHo 029.mp3 => http://www.mediafire.com/file/auy3maaegla
TieuNgaoGiangHo 030.mp3 => http://www.mediafire.com/file/falidbaeaa3
TieuNgaoGiangHo 031.mp3 => http://www.mediafire.com/file/aaqmcjavbqa
TieuNgaoGiangHo 032.mp3 => http://www.mediafire.com/file/0adfaaafbua
TieuNgaoGiangHo 033.mp3 => http://www.mediafire.com/file/a2uazgzaaiz
TieuNgaoGiangHo 034.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ingfapdagwe
TieuNgaoGiangHo 035.mp3 => http://www.mediafire.com/file/apaajlaaa6v
TieuNgaoGiangHo 036.mp3 => http://www.mediafire.com/file/0ibaw5safam
TieuNgaoGiangHo 037.mp3 => http://www.mediafire.com/file/aaaitwaaua9
TieuNgaoGiangHo 038.mp3 => http://www.mediafire.com/file/naypagomaaj
TieuNgaoGiangHo 039.mp3 => http://www.mediafire.com/file/adyafua8ama
TieuNgaoGiangHo 040.mp3 => http://www.mediafire.com/file/aaaxpamgsja
TieuNgaoGiangHo 041.mp3 => http://www.mediafire.com/file/eaqnq9a31az
TieuNgaoGiangHo 042.mp3 => http://www.mediafire.com/file/maazaaahiio
TieuNgaoGiangHo 043.mp3 => http://www.mediafire.com/file/jimrdns7ler
TieuNgaoGiangHo 044.mp3 => http://www.mediafire.com/file/yguad5aakzh
TieuNgaoGiangHo 045.mp3 => http://www.mediafire.com/file/j0cganajv7h
TieuNgaoGiangHo 046.mp3 => http://www.mediafire.com/file/zy9ualaqawm
TieuNgaoGiangHo 047.mp3 => http://www.mediafire.com/file/qaagakaxacs
TieuNgaoGiangHo 048.mp3 => http://www.mediafire.com/file/bangxaxxlyv
TieuNgaoGiangHo 049.mp3 => http://www.mediafire.com/file/jgnetjaprhk
TieuNgaoGiangHo 050.mp3 => http://www.mediafire.com/file/hkyaparyesa
TieuNgaoGiangHo 051.mp3 => http://www.mediafire.com/file/nalvwaofpia
TieuNgaoGiangHo 052.mp3 => http://www.mediafire.com/file/0hxmrcu62ee
TieuNgaoGiangHo 053.mp3 => http://www.mediafire.com/file/jwaam2aazau
TieuNgaoGiangHo 054.mp3 => http://www.mediafire.com/file/a1lif3aagmz
TieuNgaoGiangHo 055.mp3 => http://www.mediafire.com/file/aaghznoajhi
TieuNgaoGiangHo 056.mp3 => http://www.mediafire.com/file/djaota8aaam
TieuNgaoGiangHo 057.mp3 => http://www.mediafire.com/file/aio8laumnao
TieuNgaoGiangHo 058.mp3 => http://www.mediafire.com/file/faanuw66ajt
TieuNgaoGiangHo 059.mp3 => http://www.mediafire.com/file/cgkc9spaaaa
TieuNgaoGiangHo 060.mp3 => http://www.mediafire.com/file/btaqeoyuvaa
TieuNgaoGiangHo 061.mp3 => http://www.mediafire.com/file/txayn23jayi
TieuNgaoGiangHo 062.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ggatiaahybm
TieuNgaoGiangHo 063.mp3 => http://www.mediafire.com/file/laaaaana4aa
TieuNgaoGiangHo 064.mp3 => http://www.mediafire.com/file/pc8azifaaab
TieuNgaoGiangHo 065.mp3 => http://www.mediafire.com/file/z8qoeoapoag
TieuNgaoGiangHo 066.mp3 => http://www.mediafire.com/file/7ajv9rgamos
TieuNgaoGiangHo 067.mp3 => http://www.mediafire.com/file/bycfu9a4llz
TieuNgaoGiangHo 068.mp3 => http://www.mediafire.com/file/czkg6gttmah
TieuNgaoGiangHo 069.mp3 => http://www.mediafire.com/file/at5vkaakaaa
TieuNgaoGiangHo 070.mp3 => http://www.mediafire.com/file/6d5jd9hdaya
TieuNgaoGiangHo 071.mp3 => http://www.mediafire.com/file/akgtajhsykl
TieuNgaoGiangHo 072.mp3 => http://www.mediafire.com/file/nyaaashvgki
TieuNgaoGiangHo 073.mp3 => http://www.mediafire.com/file/xyky7gcaika
TieuNgaoGiangHo 074.mp3 => http://www.mediafire.com/file/aa2aaz1zzms
TieuNgaoGiangHo 075.mp3 => http://www.mediafire.com/file/pmgqxdkayma
TieuNgaoGiangHo 076.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ailngmavyaz
TieuNgaoGiangHo 077.mp3 => http://www.mediafire.com/file/pe43fgu3frm
TieuNgaoGiangHo 078.mp3 => http://www.mediafire.com/file/agffxaktnha
TieuNgaoGiangHo 079.mp3 => http://www.mediafire.com/file/u0ybadpaipa
TieuNgaoGiangHo 080.mp3 => http://www.mediafire.com/file/jqaoacrlzy0

TieuNgaoGiangHo 081.wma => http://www.mediafire.com/file/4t3c1ojuow2
TieuNgaoGiangHo 082.wma => http://www.mediafire.com/file/3z2zor0cm1d
TieuNgaoGiangHo 083.wma => http://www.mediafire.com/file/m3jomhuauft
TieuNgaoGiangHo 084.wma => http://www.mediafire.com/file/lm0pm0bmjuu
TieuNgaoGiangHo 085.wma => http://www.mediafire.com/file/4gn1lmmbumm
TieuNgaoGiangHo 086.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ynnwceld3zy
TieuNgaoGiangHo 087.mp3 => http://www.mediafire.com/file/utnmn0iyd1z
TieuNgaoGiangHo 088.mp3 => http://www.mediafire.com/file/tummmztj1nt
TieuNgaoGiangHo 089.mp3 => http://www.mediafire.com/file/0vhmzgltnkj
TieuNgaoGiangHo 090.mp3 => http://www.mediafire.com/file/zxmnnyodjei
TieuNgaoGiangHo 091.mp3 => http://www.mediafire.com/file/lmtzewt4mzw
TieuNgaoGiangHo 092.mp3 => http://www.mediafire.com/file/yjn2tldzyjz
TieuNgaoGiangHo 093.mp3 => http://www.mediafire.com/file/nbmn2jtjydj
TieuNgaoGiangHo 094.wma =>http://www.mediafire.com/file/nm0toyyw2nm

TieuNgaoGiangHo 95.wma => http://www.mediafire.com/file/ttenmt4jt3c
TieuNgaoGiangHo 96.wma => http://www.mediafire.com/file/mmmmngemaz3
TieuNgaoGiangHo 97.wma => http://www.mediafire.com/file/4hknrohdtez
TieuNgaoGiangHo 98.wma => http://www.mediafire.com/file/om4knzgzm5m
TieuNgaoGiangHo 99.wma => http://www.mediafire.com/file/y2jyym334jn
TieuNgaoGiangHo 100.wma => http://www.mediafire.com/file/fmyynnywwwn
Noi day co chut sai, xin cac ban download ca hai ve so sanh

TieuNgaoGiangHo 095.mp3 =>
http://www.mediafire.com/file/zyomyg0134m
TieuNgaoGiangHo 096.wma => http://www.mediafire.com/file/zyydm4zdndm
TieuNgaoGiangHo 097.wma => http://www.mediafire.com/file/jdyol2bintz
TieuNgaoGiangHo 098.wma => http://www.mediafire.com/file/v2kybyutwuw
TieuNgaoGiangHo 099.wma => http://www.mediafire.com/file/jmk4jhottii
TieuNgaoGiangHo 100.wma => http://www.mediafire.com/file/znizhmktmou
TieuNgaoGiangHo 101.wma => http://www.mediafire.com/file/djkyufngzyf
TieuNgaoGiangHo 101.wma => http://www.mediafire.com/file/zmhttnrwoy3
TieuNgaoGiangHo 102.wma => http://www.mediafire.com/file/dizzntjvziq
TieuNgaoGiangHo 102.wma => http://www.mediafire.com/file/c2hmdtyhdzi
TieuNgaoGiangHo 103.wma => http://www.mediafire.com/file/yzynnjz2zjm
TieuNgaoGiangHo 103.wma => http://www.mediafire.com/file/ltnrm5z4yjo
TieuNgaoGiangHo 104.wma => http://www.mediafire.com/file/dy4mzjmy2cc
TieuNgaoGiangHo 104.wma => http://www.mediafire.com/file/kwjfnnzwwzm
TieuNgaoGiangHo 105.wma => http://www.mediafire.com/file/i2nqumbynoy
TieuNgaoGiangHo 105.wma => http://www.mediafire.com/file/1m0nogl5njk
TieuNgaoGiangHo 106.wma =>http://www.mediafire.com/file/ngtzuzonvnm
TieuNgaoGiangHo 107.wma => http://www.mediafire.com/file/tnyrzjk223d
TieuNgaoGiangHo 107.wma => http://www.mediafire.com/file/dqjn4zztmjz
TieuNgaoGiangHo 108.wma => http://www.mediafire.com/file/zkz33eumzmj
TieuNgaoGiangHo 108.wma => http://www.mediafire.com/file/r2inzejmodm
TieuNgaoGiangHo 109.wma => http://www.mediafire.com/file/yj51x0gtn3g
TieuNgaoGiangHo 109.wma => http://www.mediafire.com/file/umjyxmyjjfl
TieuNgaoGiangHo 110.wma => http://www.mediafire.com/file/gwtywqznndz
TieuNgaoGiangHo 111.wma => http://www.mediafire.com/file/mdm521i03mj
TieuNgaoGiangHo 112.wma => http://www.mediafire.com/file/zzwlmqiydzx
TieuNgaoGiangHo 113.wma => http://www.mediafire.com/file/wimklgoi3yt
TieuNgaoGiangHo 114.wma => http://www.mediafire.com/file/lezokzxmq4g
TieuNgaoGiangHo 115.wma => http://www.mediafire.com/file/zngimuqyv1i
TieuNgaoGiangHo 116.wma => http://www.mediafire.com/file/gjdywn31mnj
TieuNgaoGiangHo 117.wma => http://www.mediafire.com/file/emzntmtmzk3
TieuNgaoGiangHo 118.wma => http://www.mediafire.com/file/jmj5zjymy42
TieuNgaoGiangHo 119.wma => http://www.mediafire.com/file/ihdtdc2zlmz
TieuNgaoGiangHo 120.wma => http://www.mediafire.com/file/mugkmzodnjk
TieuNgaoGiangHo 121.wma => http://www.mediafire.com/file/n5hyno4oyxd
TieuNgaoGiangHo 122.wma => http://www.mediafire.com/file/ztz4yjnwbyz
TieuNgaoGiangHo110.wma => http://www.mediafire.com/file/wit3qm1tzdh
TieuNgaoGiangHo111.wma => http://www.mediafire.com/file/5wnyykynwmz
TieuNgaoGiangHo112.wma => http://www.mediafire.com/file/0woz21wg2mm
TieuNgaoGiangHo113.wma => http://www.mediafire.com/file/mkynwzzlomg
TieuNgaoGiangHo114.wma => http://www.mediafire.com/file/ziwhtmkdgyz
TieuNgaoGiangHo115.wma => http://www.mediafire.com/file/ozyt2n5ju5t

TieuNgaoGiangHo 116.mp3 => http://www.mediafire.com/file/zzltnixdtnj
TieuNgaoGiangHo 117.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mhmmj0zwz0y
TieuNgaoGiangHo 118.mp3 => http://www.mediafire.com/file/txudbf1m22j
TieuNgaoGiangHo 119.mp3 => http://www.mediafire.com/file/xthdzn3ddyc
TieuNgaoGiangHo 120.mp3 => http://www.mediafire.com/file/m2ziyljnlgz
TieuNgaoGiangHo 121.mp3 => http://www.mediafire.com/file/coiza4jwvjd
TieuNgaoGiangHo 122.mp3 => http://www.mediafire.com/file/oimcmynx1mu
TieuNgaoGiangHo 123.mp3 => http://www.mediafire.com/file/r0vzmozkimt
TieuNgaoGiangHo 124.mp3 => http://www.mediafire.com/file/znxyhn2yzmr
TieuNgaoGiangHo 125.mp3 => http://www.mediafire.com/file/jjyokimmxgf
TieuNgaoGiangHo 126.mp3 => http://www.mediafire.com/file/iznjyzmjbwo
TieuNgaoGiangHo 127.mp3 => http://www.mediafire.com/file/zmnng1t2zn2
TieuNgaoGiangHo 128.mp3 => http://www.mediafire.com/file/iqqy0oizmyw
TieuNgaoGiangHo 129.mp3 => http://www.mediafire.com/file/kjzwzatazja
TieuNgaoGiangHo 130.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mhyioeovzmz
TieuNgaoGiangHo 131.mp3 => http://www.mediafire.com/file/jymjijxotun
TieuNgaoGiangHo 132.mp3 (hết) => http://www.mediafire.com/file/zlvzlnyem1z


TieuNgaoGiangHoBinh luan.mp3 => http://www.mediafire.com/file/sdnacazwd0k
Tinh Yeu ngang Tieu Thuyet Kim Dung (phan 2)(KimDung Ca Ke).wma => http://www.mediafire.com/file/2zndfzljzbo
Tinh Yeu Trong Tieu Thuyet Kim Dung (phan 1 KimDung Ca Ke).wma => http://www.mediafire.com/file/z5mznimdkn3


4-Jan-10 
Am Thanh Va Ngon Tu_Y Lan_Pham Duy_Tu cong Phung va sex (0728200
4).mp3
Am Thanh Va Ngon Tu_ Ong_gia Noel va Chua Hai Dong (121908).mp3
Am Thanh Va Ngon Tu - 3 bai tho ve Buom va Hoa_08212002.mp3
Am Thanh Va Ngon Tu_Ly Thuong An_Kieu_Nguyen Du ( 04_02252004).mp3
Âm Thanh và Ngôn Từ của Đoàn Thế Ngữ trên đài VOVN năm 2004 nói về bài thơ Cẩm Sắt thật đẹp của Lý Thương Ẩn và một đoạn Thơ Kim Vân Kiều (đoạn Kiều đàn cho Kim Trọng nghe lần chót). Tôi muốn dùng bài nầy để kính tặng các bạn là Giáo Sư Việt Văn, tặng các bạn thích Đường Thi, và đồng thời tôi dùng câu chót (đoạn chót sau bản nhạc) để nói lên chút xíu tâm tình.

*23-11-09

Da Vinci code là gì mời các bạn nghe thử? Tại sao chúng ta dịch chữ Pope thành chữ Giáo Hoàng là không đúng?

Không có nước nào dùng chữ tương đương với chữ Giáo Hoàng như người Việt Nam ta dùng xưa nay.

Nếu quí bạn tò mò như tôi thì mời nghe 3 audio file link ngay dưới đây:
04_03102004_at&nt_Da Vinci code_1.mp3
<-- click để download
04_03312004_at&nt_Da Vinci code_2.mp3
<-- click để download
04_04072004_at&nt_Da Vinci code_3.mp3
<-- click để download

Tại sao bức hoạ Tiệc Ly nầy của Leonardo Da Vinci được cho là tuyệt tác. Mona Lisa (La Gioconda) by Leonardo Da Vinci tại sao được coi là đẹp nhất xưa nay. Tôi chẳng thấy đẹp hơn hình chụp, mà có nghe cắt nghĩa tường tận từng chi tiết rồi vẫn thấy chưa bị “thuyết phục” gì cho lắm. Và nàng Lisa nầy là ai? Nếu quí bạn tò mò như tôi thì mời nghe 3 audio file link bên trên.

 *25-Feb-09

Theo lời yêu cầu của thực khách, tôi post vào đây 32 buổi phát thanh nhan đề “Âm Thanh Và Ngôn Từ” do Vĩnh Lạc (tức Đoàn Thế Ngữ) thực hiện trên đài phát thanh VOVN, Houston Texas, (đã ngưng hoạt động gần năm nay). Tuy tôi chỉ nghe có năm ba bài mà thôi, theo tôi loạt bài nầy rất hay. Tôi thấy Vĩnh Lạc là người còn trẻ rất giỏi, tiếc rằng anh bất cần mọi chuyện nên để những điều hiểu biết của mình “mai một” đi thì thiệt là uổng. Tuy là rất hay, nhưng không phải ai cũng có thể “nghe” nỗi Vĩnh Lạc cho nên tôi không muốn và không dám post lên Quán Ven Đường. Nay vì có thực khách yêu cầu tôi mới bỏ lên.

Sau đây là nhận xét của một thân hữu ở Pháp qua email:

“Toi chi biet Vinh Lac nhac si duong cam gioi.  Nhung hom nay moi thay tai cua anh ta da lam research rat ky ve Van Hoc Su Trung Quoc va Greek Mythology. Anh ta con tre ma lam duoc nhu the, rat gioi.  Anh con so sanh  2 lich su giua DONG VA TAY thoi bay gio nua.  Anh ay con nhac toi vo kich noi tieng "Andromaque" cua thi si co dien Phap, Racine. Anh noi dung, khong de gi nghe chuyen cua anh ta :  thu nhat la co nhieu ten Hy Lap co the anh da phat am, khi minh muon hieu chuyen phai theo doi tung chi tiet voi nhung bien chuyen cua lich su cua xu Hy Lap thoi do.  Toi thay rat thich tim hieu ve chuyen nay. Hinh nhu anh nay con tre lam, nhu the la qua gioi, chac da bo nhieu thi gio de tim hieu, hon nua anh ay chi la mot nhac si, cho dau phai mot giao su day su hay day triet thi nghien cuu ve de tai nay moi co ly.  That la tuoi tre tai cao”.

Con số phía sau file name là ngày phát thanh:


04_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _06022004.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/zyzagztjzyz

04_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _06092004.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/j2dz3qjamuz

04_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _06162004.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/gtvmcm44n0n

04_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _06232004.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/nmwnennzjtz

04_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _06302004.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/l4gllzmyiz4

04_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _07072004.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/y5wtnelitwn

04_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _07142004.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/dzhwnmmocxt

04_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _07212004.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/x2eq2hdnwz2

04_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _08042004.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/jn5lmmjmmnq

04_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _08122004.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/rtnno1mhbzy

04_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _08182004.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/yjnynwm2mog

04_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _08252004.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/0y1jj10mtzd

04_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _09012004.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/ywjmut1my4g

05_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _10052005.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/twt2kk2hmcu

05_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _10122005.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/tmzuwwt0mvy

05_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _10192005.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/jd2wn4yzw3z

05_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _11022005.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/dzqy15jtqkj

05_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _11162005.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/b2mcmdmnmnj

06_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _06212006.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/zjryzontlix

06_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _06282006.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/lykjoo0nmly

06_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _07052006.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/oymywyattk0

06_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _07122006.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/n2mzeo2jenw

06_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _07192006.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/mh2ylmwminb

06_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _08022006.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/2kzdgdzm5nt

07_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _12122007.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/dtow2ngjiyi

07_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _12192007.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/uyyzl3zwinj

07_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _12262007.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/dyz2wn45yid

08_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _01022008.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/5xmndwxyxzm

08_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _01092008.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/lyyyjwzztni

08_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _01162008.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/twzlgyzminy

08_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _01232008.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/mqlyjwlkzef

08_Âm Thanh Và Ngôn Từ_Đoàn Thế Ngữ_VOVN _01302008.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/y2zddzaomzo

Con số phía sau file name là ngày phát thanh

 

 

*10-Nov-09
File name: AT&NT_My Nhan So Dau Ca_Ly Ha_Doan The Ngu.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/mmnzyomqnzj
File name: AT&NT_Nghe Thuat That Nghe Thuat Gia_06082005_Doan The Ngu.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/jfyynyjmzzn
File name: AT&NT_PhoBuon-PhamDuy-TranNhuVinhLac-DoanTheNgu.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/1juy4ytnjqw
File name: AT&NT_Man Dam Ve Ho Xuan Huong_08102005_Doan The Ngu.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/lyizymfnynd
File name: AT&NT_Hamlet - Shakespeare 01_05112005_Doan The Ngu.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/ezyjzgzhcov
File name: AT&NT_Ngu Cung_09012004_Doan The Ngu.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/0lmmynnyojw
 

* 23-Sep-09
Cay Dang Mui Doi_Ho Bieu Chanh 1923_ 1_2.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/mmb2zan0med
Cay Dang Mui Doi_Ho Bieu Chanh 1923_ 2_2.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/ijjzcr5zqvi
Cay Dang Mui Doi_Ho Bieu Chanh 1923_ 3_2.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/hii2mtoz0nd
Cay Dang Mui Doi_Ho Bieu Chanh 1923_ 4_2.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/3anmmkzjond
Loi The Truoc Mieu_Ho Bieu Chanh 1938_ 01.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/2ihywmxmzwv
Loi The Truoc Mieu_Ho Bieu Chanh 1938_ 02.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/dymqzkiwymg
Loi The Truoc Mieu_Ho Bieu Chanh 1938_ 03.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/ufmvwdyw0be
Loi The Truoc Mieu_Ho Bieu Chanh 1938_ 04.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/d0kdgn02ymn
Loi The Truoc Mieu_Ho Bieu Chanh 1938_ 05.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/mwu1y2njlmm
Loi The Truoc Mieu_Ho Bieu Chanh 1938_ 06.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/mmig4xkj0my
Loi The Truoc Mieu_Ho Bieu Chanh 1938_ 07.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/ynzbtnnbnyo
Loi The Truoc Mieu_Ho Bieu Chanh 1938_ 08.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/owdyy3q1mti

Ngon Co Gio Dua
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_01.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/mmktq2jw0md
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_02.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/dmnziwjtyzz
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_03.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/jtnyowgiezn
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_04.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/nmynydnymz2
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_05.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/5nyunzmxqek
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_06.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/hztw1idmtdv
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_07.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/irtmzkrtmrn
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_08.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/jzimgdjmnuj
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_09.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/yg2vmgdhyxm
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_10.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/in5ydymkvhm
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_11.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/cmcmmmq5mnm
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_12.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/monnm4ymnzn
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_13.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/3tznytg03wz
Ngon_Co_Gio_Dua_14.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/okzn3mtzzyv
Ngon_Co_Gio_Dua_15.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/hwjqqdotn2j
Ngon_Co_Gio_Dua_16.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/mwjgycmzx0m
Ngon_Co_Gio_Dua_17.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/kxjouzwvzyk
Ngon_Co_Gio_Dua_18.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/jmjjzz1wtnn
Ngon_Co_Gio_Dua_19.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/ddo1zmiujz2
Ngon_Co_Gio_Dua_20.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/hymmmrgyjvm
Ngon_Co_Gio_Dua_21.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/mywwl2htjz0
Ngon_Co_Gio_Dua_22.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/hitvtdtwtmy
Ngon_Co_Gio_Dua_23.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/nzdnyt4wfzu
Ngon_Co_Gio_Dua_24.wma (end)-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/ewtti4dmzyq
Mới thêm 24-Dec-08
Co Nhung Niem Rieng_ngay 12272007_Nguyen Nguyet Anh.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/w4j2jrwmhmz
Co Nhung Niem Rieng_ngay 12202007_Nguyen Nguyet Anh.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/nmfyhzgmtqm
Co Nhung Niem Rieng_ngay 12132007_Nguyen Nguyet Anh.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/tywymgynniy
Co Nhung Niem Rieng_ngay 01312008_Nguyen Nguyet Anh.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/nriyymy002o
Co Nhung Niem Rieng_ngay 01242008_Nguyen Nguyet Anh.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/jzggtnyz2my
Co Nhung Niem Rieng_ngay 01172008_Nguyen Nguyet Anh.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/nmg0neogmez
Co Nhung Niem Rieng_ngay 01102008_Nguyen Nguyet Anh.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/vjzwmjtjzm5
Co Nhung Niem Rieng_ngay 01032008_Nguyen Nguyet Anh.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/ijdz1q3aqcz
 
Day la 8 chương trình phát thanh “Có Những Niềm Riêng” dưới dạng audio file. Đây là chương trình giải đáp tâm tình không giống ai có khi “ngang ngang” như cua. Qua những thắc mắc có thật nầy chúng ta nhìn thấy một phần “mảnh đời”, một phần thắc mắc lo âu, một phần “giá trị đạo đức” hiện giờ của người Việt Nam sống tại Mỹ. Nhiều chuyện dính liếu tới tình nghĩa vợ chồng “ngày nay” có khi liên hệ đến bồ bịt, người yêu ở Việt Nam… Tôi không biết mô tả ra sao, nhưng rõ là có khi có những câu rất “bướng”. Tôi nghĩ là quí bà quí cô sẽ thích nghe chương trình nầy.
 
Người thực hiện chương trình “Có Những Niềm Riêng” của đài phát thanh VOVN (Houston Texas, nay đã ngưng hoạt động) là Nguyễn Nguyệt Ánh, là giáo sư trung học dạy môn Việt Hán trước 1975 tại Việt Nam. Dưới đây là 8 chương trình “Có Những Niềm Riêng” sau cùng. 
Mới thêm 11-Dec-08
Tài liệu về Cổ Nhạc Miền Nam rất giá trị của Vương Hồng Sển:
Hoi Ky 50 Nam Cai Luong (1)_Vuong Hong Sen.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/medm1qmjv4z
Hoi Ky 50 Nam Cai Luong (2)_Vuong Hong Sen.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/mty4tlwzkzw
 
Bài viết hay của Vũ bằng
Thang 9 Gao Moi Chim Ngoi (1)_Vu Bang.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/iinrmyxj1yr
Thang 9 Gao Moi Chim Ngoi (2)_Vu Bang.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/ltmjen21jdm
 
Lan Rung – Nhất Linh.wma ==> http://www.mediafire.com/file/kdtum2jy1yz
 
Mien Nam Mua Nang Hai Mua - Que Huong Men Yeu.wma ==> http://www.mediafire.com/file/0mtdgjrkugz
Mua Xuan Noi Chuyen Coc Ca Phe - Nguyen Phuc Vu Thach.wma ==> http://www.mediafire.com/file/ewk1vonitqi
 
DuongVaoQueHuongQuaCaDao - vnradionet.wma ==> http://www.mediafire.com/file/ydwdnumgmoz
Ho Dzenh Va Va Noi Sau Van Co - Van Hoc Nghe Thuat.wma ==> http://www.mediafire.com/file/mmnznnn0e5e
Anh, Toi Va May Tinh - Ha Van.wma ==> http://www.mediafire.com/file/mvvizonu2jg
Buy One Get One Free - Nguyen Nhung.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/gjmyigqao3l
Chuyen Tao Lao Ve An Uong - Nguyen Thuong Chanh.wma ==> http://www.mediafire.com/file/ginozmxnw1i
Kim Dung - Pham Tu Chau.wma ==> http://www.mediafire.com/file/yjnayzckjzz
Song Mekong_Tuyet Nga doc.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/jjxnidnemtz


 

 

                                                                                                                                                                                                                      


Mới thêm 15-Dec-08

ThieuLamTu2_SonLam.wma ==> http://www.mediafire.com/file/5n1mzzwzdmn

ThieuLamTu1_SonLam.wma ==> http://www.mediafire.com/file/yzomzlnzmyn

SoVoLoiHayHai_NguyenNhatAnh.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/fqmy0mzjdne

MauNgoaiTinh-ThaiQuocMuu.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/ghzztkmmyzm

CayMaiNgayTet-QueHuongMenYeu.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/un5nnn3tijm

 


Mua Xuan Noi Chuyen Coc Ca Phe - Nguyen Phuc Vu Thach.wma ==> http://www.mediafire.com/file/ewk1vonitqi

Mien Nam Mua Nang Hai Mua - Que Huong Men Yeu.wma ==> http://www.mediafire.com/file/0mtdgjrkugz

Lan Rung - Nhat Linh.wma ==> http://www.mediafire.com/file/kdtum2jy1yz

Kim Dung - Pham Tu Chau.wma ==> http://www.mediafire.com/file/yjnayzckjzz

Ho Dzenh Va Va Noi Sau Van Co - Van Hoc Nghe Thuat.wma ==> http://www.mediafire.com/file/mmnznnn0e5e

DuongVaoQueHuongQuaCaDao - vnradionet.wma ==> http://www.mediafire.com/file/ydwdnumgmoz

Chuyen Tao Lao Ve An Uong - Nguyen Thuong Chanh.wma ==> http://www.mediafire.com/file/ginozmxnw1i

Buy One Get One Free - Nguyen Nhung.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/gjmyigqao3l

Mi thêm 24-Nov-08

Khi Nang Lam Van Si- Nhat Nguyen_VOVN.wma ==> http://www.mediafire.com/file/nnoij3dqgqz

Binh Dinh_Mot Goc Que Huong_Chi Tam.wma ==> http://www.mediafire.com/file/rmmmxtknnmt

Mua Xuan Trong Thi Ca_Tho Nhac_Bich Huyen.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/ozktm4mwr04

Vinh Long_Mot Goc Que Huong_Chi Tam.wma ==> http://www.mediafire.com/file/hibrzggvzyy

Nga Bay Phung Hiep_Mot Goc Que Huong_Chi Tam.wma ==> http://www.mediafire.com/file/1z02bzmgzmk

Kien Giang_Mot Goc Que Huong_Chi Tam.wma ==> http://www.mediafire.com/file/h1jt3yryt5z

Nhung ca khuc noi ve buoi chieu_Mot Thoang Huong Xua_Bich Huyen.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/5myinovmum4

 Mi thêm 23-Nov-08

Xuanvatuoitre_Tho Nhac_Bich Huyen.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/wnzdqwtmzzz

Thoanghuongxua_Tho Nhac_Bich Huyen.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/jmfzyxed1oz

Phienchodauxuan_Tho Nhac_Bich Huyen.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/wcigg4d0fyt

Nhac sen 1_Tho Nhac_Bich Huyen.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/mqzijl2zw2d

MuaThuTrongNhacDoanChuan2_Tho Nhac_Bich Huyen.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/qz4zrmgv2kb

MuaThuTrongNhacDoanChuan1_Tho Nhac_Bich Huyen.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/nzwbm3m4omy

Dalat_Mot Goc Que Huong_Chi Tam.wma ==> http://www.mediafire.com/file/zzyk1ot1jt2

Bac Lieu Da Co Hoai Lang_Mot Goc Que Huong_Chi Tam.wma ==> http://www.mediafire.com/file/mtl2mmzyjjb

Anh Nang Anh Trang_Mot Goc Que Huong_Chi Tam.wma ==> http://www.mediafire.com/file/edj05gnynnm

 

Mi thêm 18-Nov-08 

File name: Mam Cong Gocong_qhmy_VOVN.wma
Download link: http://www.mediafire.com/file/mjrkijajwqy

File name: TueQuan-TranMongTu_Hong Van_VOA.wma
Download link: http://www.mediafire.com/file/u02utzknoe2

File name: KichBan-TranMongTu_Hong Van_VOA.wma
Download link: http://www.mediafire.com/file/tyntmzg2zy5

File name: HiuHiuGioBac-NguyenNgocTu-TuyetLeNgDinhKhanh_RadioUc .mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/xygzjy2zdyz

File name: DauTim_LyLan_HongVan_VOA.mp3
Download link: http://www.mediafire.com/file/xtzziiihodz

 


Mới thêm 13-Nov-08 

Huế (Quê Hương Mến Yêu_VOVN).MP3

Gạch Bát Tràng (Quê Hương Mến Yêu_VOVN).MP3

Đường Catina Saigon (Quê Hương Mến Yêu_VOVN).MP3

Đồng Tháp Mười (Quê Hương Mến Yêu_VOVN).MP3

Hoa Đào Mùa Xuân (Quê Hương Mến Yêu VNRadio.net).wma

Con Cá Ngát (CTDMTQH_Tran Van Chi_Hong Nga).wma

Bún Riêu (CTDMTQH_Tam Hoa_Hong Nga).wma

Câu Tôm (Quê Hương Mến Yêu_VOVN).mp3

Mới thêm 11-Nov-08 

Buồn Không Anh_Lam Phuong_Giao Linh.PPS 

Slide show với bản nhạc Buồn Không Anh của Lam Phuong, tiếng hát Giao Linh 

Mới thêm 10-Nov-08

May MP3 Player voi sleep timer.doc 

Một điều cần quan tâm là mua máy MP3 player cầm tay nào có sleep timer (thí dụ 15 phút) nếu ngủ quên không đụng tay tới thì nó tự động tắt đi. Khi thức giấc mở máy lên thì nó hát tiếp tục chớ không trở về hát từ đầy bản nhạc hay audiobook. Xin download de doc tiep...

Lai Rai Chén Rượu Giang Hồ 3 (Kim Dung_ VOVN).wma

Rượu trong tieu thuyết Kim Dung phần 3.

Phở (phần 2) (Món ăn Ba Miền VOVN Houston TX).wma

Audio file

Nghe Thuat Kho Ca (Que Huong Men Yeu Radio VOVN.wma

Audio file.

Mới thêm 09-Nov-08

Lai Rai Chén Rượu Giang Hồ 2 (Kim Dung_ VOVN).wma

Rượu trong tieu thuyết Kim Dung phần 2.

Tình Yêu Trong Tiểu Thuyết Kim Dung (phần 1).wma

Audi file

Phở (phần 1) (Món ăn Ba Miền VOVN Houston TX).wma

Audio file

Mới thêm 08-Nov-08

Lai Rai Chén Rượu Giang Hồ 1 (Kim Dung_ VOVN 0519).wma

Kính thưa quí bạn,
Hôm nay toi gởi đến các bạn hai audio file về nhà văn lớn, rất lớn. Nhà văn nầy có tới 2 tỉ người đọc và đã có tới 3 buổi hội thảo quốc tế về ông. Trường Đại Học Colorado cũng tổ chức một buổi hội thảo quốc tế 15 quốc gia về ông. Thưa quí bạn đó là nhà văn Kim Dung. Xưa nay cũng có bạn thấy chủ đề “Võ Hiệp Kỳ Tình” thì trong lòng có thành kiến không để mắt tới. Mười hai bộ tiểu thuyết Kim Dung có nội dung rất sâu về nhiều mặt như văn hoá, xã hội, con người... võ hiệp chỉ là cái cớ thôi. Mời các bạn nghe trước bài nói về “Lai Rai Chén Rượu Giang Hồ” để nhìn thấy một khía cạnh nhỏ hấp dẫn của tiều thuyết Kim Dung.

Tôi sẽ gởi dần đến các bạn loạt bài Kim Dung cà kê được đài phát thanh VOVN (Houston TX) phát đi từ nhiều năm trước. Vì là chương trình phát thanh nên càng nhiều người nghe càng hay, tôi tiếp tay gởi nó đến các bạn vô vụ lợi. Bản quyền vẫn là của VOVN, tiếc thay một đài phát thanh có nhiều chương trình rất hay ngày nay đã ngưng hoạt động. Sẽ tiếp tục gởi dần dần đến các bạn trong những ngày kế tiếp . Đoạn trên được  Duy Trác và Sơn Huy trình bày.

Nhà Văn Kim Dung 1 (Radio VOVN Fev 04).wma 

Duy Trác và Sơn Huy trình bày.


Mới thêm 07-Nov-08

Duong Vu Bang (Que Huong Men Yeu VOVN).mp3
Sơn Huy Thục Huyên đọc bài Đuông của Vu Bằng trong quyển Món Ngon Ba Miền (Chương trình Quê Hương Mến Yêu củ đài phát thanh VOVN Houston TX mà nay đã đóng cửa).

Ngay Tuu Truong (Tho Nhac VOVN Mar-04).mp3
Với nhiều nhà văn Thanh Tịnh, Anatole France, Vũ Đình Liên (Sơn Huy, Thục Huyên, đài radio VOVN).

Khi Vo Vang Nha (VOVN 01-Mar-04).mp3
Đọc truyện vui (Sơn Huy, Thục Huyên, đài radio VOVN).

Dong Thap Muoi (Que Huong Men Yeu VOVN 01-Jul-2005).mp3
Chương trình Quê Hương Mến Yêu “Đồng Tháp Mười” (Sơn Huy, Thục Huyên, đài radio VOVN).


Mới thêm 3-Aug-08

Kính thưa qúi bạn, Vì có nhiều bằng hữu muốn có audiobook "Tieu Ngạo Gang Hồ, nên toi lấy từ các đài phát thanh post vô đây dể bạn nào thích thì download (save audio files MP3) về nghe dần. Tôi sẽ post tất cả 105 buổi phát thanh dần dần. Dưới đây là 10 buổi đầu. 
Tiếu Ngạo Giang Hồ được hai đài phát thanh đọc. Đầu tiên cách nay vai năm, đài VOVN tại Houston Texas, đọc được có khoảng hơn 20 buổi rồi ngưng không biết tại sao. Và mới mấy tháng nay đài phát thanh VOVN đã đóng cửa. Sau đó đài phát thanh Úc Châu đọc lại từ đầu, cho tới bây giờ trên 105 buổi. Tôi hiện có 105. Cả hai đài đều đọc rất hay như diễn kịch, mỗi người một vẻ.  Nếu quí bạn không thích chuyện "chưởng" tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của Kim Dung thỉ mời nghe qua audio file đầu tiên có tiên Tieu Ngao giang Ho_ Binh Luan ngay bên dưới..


Tình Yêu Trong tiểu thuyết Kim Dung  (radio 06 12 01).wma 11-Nov-07 Tình yêu trong tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của nhà văn Kim Dung

Tình Yêu Ngang Trái trong tiểu thuyết KimDung (radio 07 10 01.wma 11-Nov-07 Tình yêu ngang trái trong tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của nhà văn Kim Dung

Tieu Ngao Giang Ho_Binh luan.mp3 --> Download http://www.mediafire.com/?sdnacazwd0k

TieuNgaoGiangHo_001.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?50w29yyfn5j

TieuNgaoGiangHo_002.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?ibhojrotvei

TieuNgaoGiangHo_003.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?ozdonxrn43n

TieuNgaoGiangHo_004.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?vdbm3c2um2v

TieuNgaoGiangHo_005.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?g3vhmwytxxe

TieuNgaoGiangHo_006.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?whqwm1y9itt

TieuNgaoGiangHo_007.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?gxtif2moydg

TieuNgaoGiangHo_008.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?nwvk2ucmt4w

TieuNgaoGiangHo_009.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?yysregndngj

TieuNgaoGiangHo_010.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?7bxcj8weqgn


TieuNgaoGiangHo_011.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?znmmtcxsjoj

TieuNgaoGiangHo_012.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?pzaacgaaab3

TieuNgaoGiangHo_013.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?tqzaidkq9ao

TieuNgaoGiangHo_014.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?rwawaggqmaq

TieuNgaoGiangHo_015.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?madadhaaxwa

TieuNgaoGiangHo_016.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?aja1aeatac1

TieuNgaoGiangHo_017.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?aaaajaa2fak

TieuNgaoGiangHo_018.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?h2ajn8acwut

TieuNgaoGiangHo_019.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?yba6faaaahf

TieuNgaoGiangHo_020.mp3 -> Download http://www.mediafire.com/?r9n4apazqa0


 

TieuNgaoGiangHo_021.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/?agmaamawava

TieuNgaoGiangHo_022.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/?ayayaaaat8a

TieuNgaoGiangHo_023.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/?iwacaahaojo

TieuNgaoGiangHo_024.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/?aaatha3faha

TieuNgaoGiangHo_025.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/?taaaia5aaiw

TieuNgaoGiangHo_026.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/?yypaadfadam

TieuNgaoGiangHo_027.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/?abbfmafma9c

TieuNgaoGiangHo_028.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/?aothiahedwa

TieuNgaoGiangHo_029.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/?auy3maaegla

TieuNgaoGiangHo_030.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/?falidbaeaa3

TieuNgaoGiangHo_031.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/aaqmcjavbqa

TieuNgaoGiangHo_032.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/0adfaaafbua

TieuNgaoGiangHo_033.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/a2uazgzaaiz

TieuNgaoGiangHo_034.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/ingfapdagwe

TieuNgaoGiangHo_035.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/apaajlaaa6v

TieuNgaoGiangHo_036.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/0ibaw5safam

TieuNgaoGiangHo_037.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/aaaitwaaua9

TieuNgaoGiangHo_038.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/naypagomaaj

TieuNgaoGiangHo_039.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/adyafua8ama

TieuNgaoGiangHo_040.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/aaaxpamgsja


TieuNgaoGiangHo_041.mp3-->Download link: http://www.mediafire.com/file/eaqnq9a31az

TieuNgaoGiangHo_042.mp3-->Download link: http://www.mediafire.com/file/maazaaahiio

TieuNgaoGiangHo_043.mp3-->Download link: http://www.mediafire.com/file/jimrdns7ler

TieuNgaoGiangHo_044.mp3-->Download link: http://www.mediafire.com/file/yguad5aakzh

TieuNgaoGiangHo_045.mp3-->Download link: http://www.mediafire.com/file/j0cganajv7h

TieuNgaoGiangHo_046.mp3-->Download link: http://www.mediafire.com/file/zy9ualaqawm

TieuNgaoGiangHo_047.mp3-->Download link: http://www.mediafire.com/file/qaagakaxacs

TieuNgaoGiangHo_048.mp3-->Download link: http://www.mediafire.com/file/bangxaxxlyv

TieuNgaoGiangHo_049.mp3-->Download link: http://www.mediafire.com/file/jgnetjaprhk

TieuNgaoGiangHo_050.mp3-->Download link: http://www.mediafire.com/file/hkyaparyesa


TieuNgaoGiangHo_051.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/nalvwaofpia

TieuNgaoGiangHo_052.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/0hxmrcu62ee

TieuNgaoGiangHo_053.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/jwaam2aazau

TieuNgaoGiangHo_054.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/a1lif3aagmz

TieuNgaoGiangHo_055.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/aaghznoajhi

TieuNgaoGiangHo_056.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/djaota8aaam

TieuNgaoGiangHo_057.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/aio8laumnao

TieuNgaoGiangHo_058.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/faanuw66ajt

TieuNgaoGiangHo_059.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/cgkc9spaaaa

TieuNgaoGiangHo_060.mp3 ==> Download link: http://www.mediafire.com/file/btaqeoyuvaa


 

TieuNgaoGiangHo_061.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/txayn23jayi

TieuNgaoGiangHo_062.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/ggatiaahybm

TieuNgaoGiangHo_063.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/laaaaana4aa

TieuNgaoGiangHo_064.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/pc8azifaaab

TieuNgaoGiangHo_065.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/z8qoeoapoag

TieuNgaoGiangHo_066.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/7ajv9rgamos

TieuNgaoGiangHo_067.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/bycfu9a4llz

TieuNgaoGiangHo_068.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/czkg6gttmah

TieuNgaoGiangHo_069.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/at5vkaakaaa

TieuNgaoGiangHo_070.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/6d5jd9hdaya

TieuNgaoGiangHo_071.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/akgtajhsykl

TieuNgaoGiangHo_072.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/nyaaashvgki

TieuNgaoGiangHo_073.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/xyky7gcaika

TieuNgaoGiangHo_074.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/aa2aaz1zzms

TieuNgaoGiangHo_075.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/pmgqxdkayma

TieuNgaoGiangHo_076.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/ailngmavyaz

TieuNgaoGiangHo_077.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/pe43fgu3frm

TieuNgaoGiangHo_078.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/agffxaktnha

TieuNgaoGiangHo_079.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/u0ybadpaipa

TieuNgaoGiangHo_080.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/jqaoacrlzy0

TieuNgaoGiangHo_081-KimDung_docYenUyen_NDK.wma  ==> http://www.mediafire.com/file/4t3c1ojuow2

TieuNgaoGiangHo_082-KimDung_docYenUyen_NDK.wma  ==> http://www.mediafire.com/file/3z2zor0cm1d

TieuNgaoGiangHo_083-KimDung_docYenUyen_NDK.wma  ==> http://www.mediafire.com/file/m3jomhuauft

TieuNgaoGiangHo_084-KimDung_docYenUyen_NDK.wma  ==> http://www.mediafire.com/file/lm0pm0bmjuu

TieuNgaoGiangHo_085-KimDung_docYenUyen_NDK.wma  ==> http://www.mediafire.com/file/4gn1lmmbumm

TieuNgaoGiangHo_086.mp3 ==>  http://www.mediafire.com/file/ynnwceld3zy

TieuNgaoGiangHo_087.mp3 ==>  http://www.mediafire.com/file/utnmn0iyd1z

TieuNgaoGiangHo_088.mp3 ==>  http://www.mediafire.com/file/tummmztj1nt

TieuNgaoGiangHo_089.mp3 ==>  http://www.mediafire.com/file/0vhmzgltnkj

TieuNgaoGiangHo_090.mp3 ==>  http://www.mediafire.com/file/zxmnnyodjei

TieuNgaoGiangHo_091.mp3 ==>  http://www.mediafire.com/file/lmtzewt4mzw

TieuNgaoGiangHo_092.mp3 ==>  http://www.mediafire.com/file/yjn2tldzyjz

TieuNgaoGiangHo_093.mp3 ==>  http://www.mediafire.com/file/nbmn2jtjydj

TieuNgaoGiangHo_094.mp3 bi chuot tha mat roi se tim sau.

TieuNgaoGiangHo_095.mp3 ==>  http://www.mediafire.com/file/zyomyg0134m

TieuNgaoGiangHo_096.wma ==>  http://www.mediafire.com/file/zyydm4zdndm

TieuNgaoGiangHo_097.wma ==>  http://www.mediafire.com/file/jdyol2bintz

TieuNgaoGiangHo_098.wma ==>  http://www.mediafire.com/file/v2kybyutwuw

TieuNgaoGiangHo_099.wma ==>  http://www.mediafire.com/file/jmk4jhottii

TieuNgaoGiangHo_100.wma ==>  http://www.mediafire.com/file/znizhmktmou


 
Mới thêm 20-Jul-08
Audiobook tieng Viet

De Tro Thanh Ty Phu 00 intro.wma ==> http://www.mediafire.com/?1ncj1yilho4

De Tro Thanh Ty Phu 01.wma ==> http://www.mediafire.com/?zxeomjrgjg1

De Tro Thanh Ty Phu 02.wma ==> http://www.mediafire.com/?y304jqypx3l

De Tro Thanh Ty Phu 03.wma ==> http://www.mediafire.com/?nqzxn4utxdd

De Tro Thanh Ty Phu 04.wma ==> http://www.mediafire.com/?nhjro2jigyh

De Tro Thanh Ty Phu 05.wma ==> http://www.mediafire.com/?dmeyspnqnwd

De Tro Thanh Ty Phu 06.wma ==> http://www.mediafire.com/?doxng1ltdig

De Tro Thanh Ty Phu 07.wma ==> http://www.mediafire.com/?aawbntw1lck

De Tro Thanh Ty Phu 08.wma ==> http://www.mediafire.com/?nzdmtbnbz5c

De Tro Thanh Ty Phu 09.wma ==> http://www.mediafire.com/?hmmo9mowj4i

De Tro Thanh Ty Phu 10.wma ==> http://www.mediafire.com/?pxbqn3gkhvc

De Tro Thanh Ty Phu 11.wma ==> http://www.mediafire.com/?2uanbmswtuc

De Tro Thanh Ty Phu 12.wma ==> http://www.mediafire.com/?nhd9y1ufccx

De Tro Thanh Ty Phu 13.wma ==> http://www.mediafire.com/?kytjmdzbe1h

De Tro Thanh Ty Phu 14.wma ==> http://www.mediafire.com/?kyh0hafvmvm

De Tro Thanh Ty Phu 15.wma ==> http://www.mediafire.com/?n0yjmnknjb1

De Tro Thanh Ty Phu 16.wma ==> http://www.mediafire.com/?dzadgzv1ejz

De Tro Thanh Ty Phu 17.wma ==> http://www.mediafire.com/?mvmd4mncezb

De Tro Thanh Ty Phu 18.wma ==> http://www.mediafire.com/?oncidydhnzx

De Tro Thanh Ty Phu 19.wma ==> http://www.mediafire.com/?4amyutxt0vx

De Tro Thanh Ty Phu 20.wma ==> http://www.mediafire.com/?nxx5gf2wdaz

De Tro Thanh Ty Phu 21.wma ==> http://www.mediafire.com/?l1etttgyync

De Tro Thanh Ty Phu 22.wma ==> http://www.mediafire.com/?kntu2nu1e3n

De Tro Thanh Ty Phu 23.wma ==> http://www.mediafire.com/?fb0z0z3zccw

De Tro Thanh Ty Phu 24.wma ==> http://www.mediafire.com/?yd1hhgfd5mb

De Tro Thanh Ty Phu 25.wma ==> http://www.mediafire.com/?md3cnjg1tcy

De Tro Thanh Ty Phu 26.wma ==> http://www.mediafire.com/?lb1mze2xxlb

De Tro Thanh Ty Phu 27.wma ==> http://www.mediafire.com/?ti3udu4djyw

De Tro Thanh Ty Phu 28 end.wma ==> http://www.mediafire.com/?lmwzomv0xze

Audiobook tieng Viet

Mới thêm 11-Jun-08

An Mam Tham Ve Lau_1 - HoTruongAn_docVanYen_ThanhTung.wma ==> http://www.mediafire.com/?mauckdeqlgm
An Mam Tham Ve Lau_2 - HoTruongAn_docVanYen_ThanhTung.wma ==> http://www.mediafire.com/?nl6jiytptmm
Bo Tung Linh - Lieu Trai Chi Di 01.wma ==> http://www.mediafire.com/?nbg2ovid1hf
Bo Tung Linh - Lieu Trai Chi Di 02.wma ==> http://www.mediafire.com/?yl0g9g3mdvf
Bo Tung Linh - Lieu Trai Chi Di 03.wma ==> http://www.mediafire.com/?9clyitlpmmm
Bo Tung Linh - Lieu Trai Chi Di 04.wma ==> http://www.mediafire.com/?meemz23zvzy
Bo Tung Linh - Lieu Trai Chi Di 05.wma ==> http://www.mediafire.com/?mt5nnghecmz
Bo Tung Linh - Lieu Trai Chi Di 06.wma ==> http://www.mediafire.com/?r4yt9chqxmi

boiyeuthuong0601.wma ==> http://www.mediafire.com/?2tm2my1tbvl
buoichieutruocgiangsinh.wma ==> http://www.mediafire.com/?mr741oqy4tb
Canh Hoa Roi 01- Quynh Dao.wma ==> http://www.mediafire.com/?m7hcbimrfmd
Canh Hoa Roi 02 - Quynh Dao.wma ==> http://www.mediafire.com/?h1jii0xtnyk
Canh Hoa Roi 03 - Quynh Dao.wma ==> http://www.mediafire.com/?njthmim6qxr
Canh Hoa Roi 04 - Quynh Dao.wma ==> http://www.mediafire.com/?nwjymqvxnhm
Canh Hoa Roi 05 - Quynh Dao.wma ==> http://www.mediafire.com/?uzjs7ommati
Canh Hoa Roi 06 - Quynh Dao.wma ==> http://www.mediafire.com/?wqr7hmpgjne
Canh Hoa Roi 07 - Quynh Dao.wma ==> http://www.mediafire.com/?4hwntw1mx22
Canh Hoa Roi 08 - Quynh Dao.wma ==> http://www.mediafire.com/?w094eqmtztg
Canh Hoa Roi 09 - Quynh Dao.wma ==> http://www.mediafire.com/?ydmn2gyjzzz

Co_Ba_Tra_01.wma ==> http://www.mediafire.com/?m9dyytav1y1
Co_Ba_Tra_02.wma ==> http://www.mediafire.com/?cymj7wwmk1i
Co_Ba_Tra_02.wma ==> http://www.mediafire.com/?cymj7wwmk1i
Co_Ba_Tra_03.wma ==> http://www.mediafire.com/?1dyynxxnk3z
Co_Ba_Tra_04.wma ==> http://www.mediafire.com/?2mzz9353nlv
Co_Ba_Tra_05.wma ==> http://www.mediafire.com/?x4zgmgg0cpm
Co_Ba_Tra_06.wma ==> http://www.mediafire.com/?yiksoomwgjz
Co_Ba_Tra_07.wma ==> http://www.mediafire.com/?mocdvzjy6gm
Co_Ba_Tra_08.wma ==> http://www.mediafire.com/?j4t7znl3wim

Co_Ba_Tra_09.wma ==> http://www.mediafire.com/?it7gsozt3xz
Co_Ba_Tra_10.wma ==> http://www.mediafire.com/?mvnfdz2wz7g
Co_Ba_Tra_11.wma ==> http://www.mediafire.com/?hn229yczmi2
Co_Ba_Tra_12.wma ==> http://www.mediafire.com/?yt1d4zmym3j
Co_Ba_Tra_13.wma ==> http://www.mediafire.com/?949gj2nyzjm
Co_Ba_Tra_14.wma ==> http://www.mediafire.com/?kxi7egf12mz
Co_Ba_Tra_15.wma ==> http://www.mediafire.com/?gge3fmngbym
Co_Ba_Tra_16.wma ==> http://www.mediafire.com/?ifdkzdjctjy
Co_Ba_Tra_17.wma ==> http://www.mediafire.com/?3g0dmwfcyu9
Co_Ba_Tra_18.wma ==> http://www.mediafire.com/?cyzqxbsn5du
Co_Ba_Tra_19.wma ==> http://www.mediafire.com/?y4hmy93n3wy
Co_Ba_Tra_20.wma ==> http://www.mediafire.com/?r4yj0utgb2z
Co_Ba_Tra_21.wma ==> http://www.mediafire.com/?zc3fu11mzmj
Co_Ba_Tra_22.wma ==> http://www.mediafire.com/?dzwc1h2x0ty
Co_Ba_Tra_23.wma ==> http://www.mediafire.com/?eminwrt9fei
Co_Ba_Tra_24.wma ==> http://www.mediafire.com/?mmqjintzdce
GianBongDienDien.wma ==> http://www.mediafire.com/?t9fy2towyzy
Huyen_thoai_sup_do.wma ==> http://www.mediafire.com/?dmpsbtz0d9z
LayChongMy.wma ==> http://www.mediafire.com/?jtuh7iydckm
mieng_an_quach_tan.wma ==> http://www.mediafire.com/?myyryg3mm1c
Mikhonganlien1.wma ==> http://www.mediafire.com/?ogjmwxxt2xk
nguoi_tre_nhat.wma ==> http://www.mediafire.com/?mpm5mbmcgzw
NhungMonQuaBuoiTrua02_HoTrinhAn.wma  ==> http://www.mediafire.com/?nyb4lsmjix1
NhungMonQuaBuoiTrua01_HoTrinhAn.wma ==> http://www.mediafire.com/?b1i72omuzd0

 

Mới thêm 11\2-Mar-08

Audiobook 

Nhung Tam Guong Xua- Nghieng Thanh Nghieng Nuoc.wma --> http://www.mediafire.com/?hzkfzeioy22

Nhung Tam Guong Xua - Tri Ky.wma --> http://www.mediafire.com/?415xx4oawdz

Nhung Tam Guong Xua - Thai Do Cua Nguoi Quan Tu.wma --> http://www.mediafire.com/?f25sbz5nmme

Nhung Tam Guong Xua - Phai Biet Lui.wma --> http://www.mediafire.com/?95zxnjgddnz

Nhung Tam Guong Xua - Long Quan Tu.wma --> http://www.mediafire.com/?wvgewgzmq1d

Nhung Tam Guong Xua - Long Nhan Duc.wma --> http://www.mediafire.com/?mydz2uw3zyd

Nhung Tam Guong Xua - Long Ham Dia Vi.wma --> http://www.mediafire.com/?xynfdjmzn1o

Nhung Tam Guong Xua - Lam Viec Nen Than Trong Tu Buoi Dau.wma --> http://www.mediafire.com/?b3elxgt4awd

Nhung Tam Guong Xua - Hay Dung Viec Nguoi Ma Xet Minh.wma --> http://www.mediafire.com/?zemehzjveqx

Nhung Tam Guong Xua - Dung Dung Nui Nay.wma --> http://www.mediafire.com/?im0nh5myg4v

Nhung Tam Guong Xua - Duc Nhin Nhuc Cua Nguoi Anh Hung.wma --> http://www.mediafire.com/?zvu1dxswbyb

Nhung Tam Guong Xua - Biet Nghe Loi Mang.wma --> http://www.mediafire.com/?2vmm8z1x4zm

Nhung Tam Guong Xua - Ac Lai Ac Bao.wma --> http://www.mediafire.com/?5uvwyhzgyle

Nhung Tam Guong Xua - Thien Luan Va.wma --> http://www.mediafire.com/?yezpbxqywzs

Nhung Tam Guong Xua - That Gia.wma --> http://www.mediafire.com/?mhlipyz1nwh

Nhung Tam Guong Xua - Tanh Kieu Ngao.wma --> http://www.mediafire.com/?i44by1jnkm4

Nhung Tam Guong Xua - Noi Ti Du.wma --> http://www.mediafire.com/?xkaswxm4mpx

Nhung Tam Guong Xua - Nhan Tinh.wma --> http://www.mediafire.com/?qzzl2yez41b

Nhung Tam Guong Xua - Le Do.wma --> http://www.mediafire.com/?gztzt2d8or0

Nhung Tam Guong Xua - Duc Dung.wma --> http://www.mediafire.com/?n1dxvtv9vky

 

Nhung Tam Guong Xua - Duc Dung.wma --> http://www.mediafire.com/?n1dxvtv9vky

Nhung Tam Guong Xua - Chu Tri.wma --> http://www.mediafire.com/?mlve2etg11x

Nhung Tam Guong Xua.wma --> http://www.mediafire.com/?iiarb5mhlzx

Mot Doi Tai Sac 7_Ho Bieu Chanh.wma --> http://www.mediafire.com/?ngzyvjnzng3

Mot Doi Tai Sac 6_Ho Bieu Chanh.wma --> http://www.mediafire.com/?nno9j1j9jzt

Mot Doi Tai Sac 5_Ho Bieu Chanh.wma --> http://www.mediafire.com/?legdjwjto1r

Mot Doi Tai Sac 4_Ho Bieu Chanh.wma --> http://www.mediafire.com/?h0mnzddiho3

Mot Doi Tai Sac 3_Ho Bieu Chanh.wma --> http://www.mediafire.com/?jqgefyldjng

Mot Doi Tai Sac 2_Ho Bieu Chanh.wma --> http://www.mediafire.com/?ffbt1zyoyj4

Mot Doi Tai Sac 1_Ho Bieu Chanh.wma --> http://www.mediafire.com/?debfmjyd4ad

Lac Duong 10-Ho Bieu Chanh.wma --> http://www.mediafire.com/?pstt3wednxm

Lac Duong 09-Ho Bieu Chanh.wma --> http://www.mediafire.com/?ax8awzjfmyn

Lac Duong 08-Ho Bieu Chanh.wma --> http://www.mediafire.com/?tweftqh9imd

Lac Duong 07-Ho Bieu Chanh.wma --> http://www.mediafire.com/?mgz1b2yhxgt

Lac Duong 06-Ho Bieu Chanh.wma --> http://www.mediafire.com/?1ddmmafnq1z

Lac Duong 05-Ho Bieu Chanh.wma --> http://www.mediafire.com/?t4wvmgymdzm

Lac Duong 04-Ho Bieu Chanh.wma --> http://www.mediafire.com/?sfxvpmjowmz

Lac Duong 03-Ho Bieu Chanh.wma --> http://www.mediafire.com/?yhzqz2nbbqy

Lac Duong 02-Ho Bieu Chanh.wma --> http://www.mediafire.com/?0ymxm9zboyo

Lac Duong 01-Ho Bieu Chanh.wma --> http://www.mediafire.com/?wzeiu2dlbxm

 

 

Moi them 27-Feb-08 

Audiobook tieu thuyet cua Khai Hung (Tu Luc Van Doan)

HonBuomMoTien1_KhaiHung.wma  --> http://www.mediafire.com/?lmimommdbcd

HonBuomMoTien2_KhaiHung.wma  --> http://www.mediafire.com/?mwwvty9yy0l

NuaChungXuan1_KhaiHung.wma  --> http://www.mediafire.com/?tmnmzehkztb

NuaChungXuan2_KhaiHung.wma  --> http://www.mediafire.com/?blbhx4z4jzn

NuaChungXuan3_KhaiHung.wma  --> http://www.mediafire.com/?jmnz2mngudf

 

Moi them 25-Feb-08

Sách đọc Thám tử Sherlock Holmes

Sherlock Holmes_1 Gioi Thieu va chuyen _Mot Vu Mat Tich Ky La_Ba Trung.wma -->  http://www.mediafire.com/?wk7kmmk5kcm

Sherlock Holmes_Chang Quy Toc Doc Than_Ba Trung.wma -->  http://www.mediafire.com/?zvwi5wn0pjm

Sherlock Holmes_Chiec Vuong Mien Bang Ngoc Be_Ba Trung.wma -->  http://www.mediafire.com/?tcevdjwdzld

Sherlock Holmes_Cong Viec Sau Cung Holmes_Ba Trung.wma -->  http://www.mediafire.com/?ppluxjdtoj7

Sherlock Holmes_Ke Di Dang_Ba Trung.wma -->  http://www.mediafire.com/?xmdoutyg1tz

Sherlock Holmes_Ngoi Nha Trong Khong_Ba Trung.wma -->  http://www.mediafire.com/?z4z2jxmrt2h

Sherlock Holmes_Nguoi Khach Tro Duoc Huong Bong Loc _Ba Trung.wma -->  http://www.mediafire.com/?cexyckmwmcg

Sherlock Holmes_Nha Thau Khoang O North Hut_Ba Trung.wma -->  http://www.mediafire.com/?mdgwxwmuywi

Sherlock Holmes_Sherlock Holmes Hap Hoi_Ba Trung.wma -->  http://www.mediafire.com/?m5ldnhny15r

Sherlock Holmes_Vu An Tai Thung Lung Boscom_Ba Trung.wma -->  http://www.mediafire.com/?nr2udn2u1kd

 

Moi them 12-Feb-08 

Tôi tình cờ gặp cái audiobook “Tế Điện Hoà Thượng” thấy nên chia cho các bạn. Nếu các bạn thích chuyện Tây Du Ký thì chuyện Tế Điên Hoà Thượng cũng tương tợ. Cái audiobook nầy dài tổng cộng 2 giờ 10 phút, nếu các bạn ban đêm trằn trọc thì nghe có khi hay. Có nhiều người đọc chuyen TDHT nầy y như diễn kịch khá hay.

 

Cả hai chuyện đều dựa trên đạo Phật nhưng chuyện Tế Điên Hoà Thượng tạm gần với đạo Phật, còn Tây Du Ký quả là trái với giáo lý nhà Phật, nó có cái nguy hại là làm cho người ít căn cơ tưởng rằng đó là chuyện nhà Phật. Sau đây là ý kiến của một vị thức giả mà trình độ am hiểu Phật Giáo rất xa. Xin trích:

 

Riêng về 2 cuốn sách anh đề cập thì cuốn Tây Du Ký rất là bôi bác đạo Phật. Nhưng cuốn Tế Điên hòa thượng thì có lẽ lại do 1 thiền sư nào đó muốn phá cái chấp chặt hình thức của tín đồ Phật giáo nên viết ra. Nó cũng như câu của Tuệ Trung Thượng Sỹ trả lời em là Khâm Từ hoàng hậu khi bị hỏi:
- Anh tu Phật mà sao ăn thịt lu bù
Thượng Sỹ trả lời:
- Phật là Phật, anh là anh, anh chẳng cần làm Phật, Phật chẳng cần làm anh.
Với cái ý là "không phải cứ ăn chay thì thành Phật", thí dụ thế anh ạ.
Anh có thể tóm gọn đại khái: "Chuyện này có nhiều ý kiến khác nhau, có quan điểm thì coi là tác giả muốn phá chấp, có quan điểm coi là  tác giả muốn viết truyện khôi hài. Người đọc sẽ có nhận xét riêng tùy cảm quan".

Te dien hoa thuong (1-5).wma
http://www.mediafire.com/?0jmh5jmttye

Te dien hoa thuong (6-7).wma
http://www.mediafire.com/?ayjnnm12w9x

File name: Te dien hoa thuong (8-HET).wma
http://www.mediafire.com/?9tzjxhwtdjz

 

 

Hoi Ky 50 Nam Me Hat   (Vuong Hong Sen) 24-Jan-08

Tinh Nghia Giao Khoa Thu Son Nam

Bat Sau Rung U Minh Ha Son Nam

Son Nam (audio book) tronglongbantay.mp3   --> http://www.mediafire.com/?5byaxm1dwwi

Son Nam (audio book) nguoididem.mp3   --> http://www.mediafire.com/?9iydyognlww

Son Nam (audio book) ngolensothuong.mp3   --> http://www.mediafire.com/?9edtlmd6cwm

Son Nam (audio book) motchuyenkhotin.mp3   --> http://www.mediafire.com/?cgzz9fi1amc

Son Nam (audio book) ngayxuathangchap.mp3   --> http://www.mediafire.com/?awl5dz10aea

Son Nam (audio book) maytroivarongbien.mp3   --> http://www.mediafire.com/?3mntd1rwbhd

Son Nam (audio book) lutrechantrau.mp3   --> http://www.mediafire.com/?8cz59znoxtg

Son Nam (audio book) haicoiuminh.mp3   --> http://www.mediafire.com/?4qn2uojne42

Son Nam (audio book) duongveque.mp3   --> http://www.mediafire.com/?3mlq9x2kovt

Son Nam (audio book) concachetdai.mp3   --> http://www.mediafire.com/?0vczzuyb9z1

Son Nam (audio book) conbatam.mp3   --> http://www.mediafire.com/?atlrtfemj2m

 

Truyền thống Nam Bộ Son Nam

Nói đến truyền thống là nhắc nhở nền nếp được noi theo liên tục, qua những biến cố lịch sử, lắm khi người noi theo lại không ngờ mình đã theo truyền thống. ... (Nam Bộ, xưa và nay, 4/97)


Hơn Nửa Đời Hư Vương Hồng Sển Kính mời các bạn đọc thích chuyện xưa tích cũ đọc lại quyển hồi ký của học giả Vương Hồng Sển. Theo tôi đây là quyển sách nên đọc nếu có thì giờ.  Đây không phải là một quyển tiểu thuyết cần phải đọc liện tục, quí bạn có thể chọn từng chương đúng sở thích. 25-Nov-07

Saigon Năm Xưa Vương Hồng Sển. Kính mời các bạn đọc lại chuyện đời xưa để mà bùi ngùi thương nhớ.


TieuNgaoGiangHo_01.mp3 18-Nov-07

TieuNgaoGiangHo_02.mp3 

TieuNgaoGiangHo_03.mp3 

TieuNgaoGiangHo_04.mp3 

TieuNgaoGiangHo_05.MP3 

TieuNgaoGiangHo_06.MP3 

TieuNgaoGiangHo_07.mp3 

TieuNgaoGiangHo_08.mp3 

TieuNgaoGiangHo_09.mp3 

TieuNgaoGiangHo_10.mp3

Moi them 19-Jan-08

Tieu Ngao Giang Ho 22.wma --> http://www.mediafire.com/?elxjmtyi1sm

Tieu Ngao Giang Ho 21.wma --> http://www.mediafire.com/?3c55gzno9zm

Tieu Ngao Giang Ho 20.wma --> http://www.mediafire.com/?femjwvu5czn

Tieu Ngao Giang Ho 19.wma --> http://www.mediafire.com/?dxcmyubc1mz

Tieu Ngao Giang Ho 18.wma --> http://www.mediafire.com/?c14tx5gozmx

Tieu Ngao Giang Ho 17.wma --> http://www.mediafire.com/?1m29i0io5bh

Tieu Ngao Giang Ho 16.wma --> http://www.mediafire.com/?54f9wzbtxdi

Tieu Ngao Giang Ho 15.wma --> http://www.mediafire.com/?fxuqn1yjnmz

Tieu Ngao Giang Ho 14.wma --> http://www.mediafire.com/?0yymu5julwx

Tieu Ngao Giang Ho 13.wma --> http://www.mediafire.com/?azlwwxj1hsi

Tieu Ngao Giang Ho 12.wma --> http://www.mediafire.com/?9wbvlmlbhtx

Tieu Ngao Giang Ho 11.wma --> http://www.mediafire.com/?b0iwtce9vwy


Tình Yêu Trong tiểu thuyết Kim Dung  (radio 06 12 01).wma 11-Nov-07 Tình yêu trong tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của nhà văn Kim Dung

Tình Yêu Ngang Trái trong tiểu thuyết KimDung (radio 07 10 01.wma 11-Nov-07 Tình yêu ngang trái trong tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của nhà văn Kim Dung

Trở Lại

 
Comments