Międzynarodowa wymiana młodzieży-Włochy 2013r.

Wymiana międzynarodowa we Włoszech z udziałem uczniów z SOSW we Włodawie.

 
 

W dniach 13-18 kwietnia 2013r. w Bolonii spotkały się delegacje ze szkół  Rumunii, Włoch i Polski, realizujące międzynarodowy projekt ekologiczny Educating to sustainable and responsible management of the forests in the world”. Uczniowie z SOSW im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie uczestniczyli w wymianie w nagrodę za zajęcia II miejsca w  ogólnopolskim konkursie „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” organizowanym przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Celem wyjazdu była promocja współpracy i integracji europejskiej wśród młodzieży realizującej projekty ekologiczne oraz wspólna edukacja w zakresie zrównoważonej konsumpcji i odpowiedzialnej gospodarki zasobami leśnymi. Podczas spotkań we włoskiej szkole Aldrovandi Rubiani w Bolonii delegacje z poszczególnych państw przedstawiły przeprowadzone przez nie eko-kampanie. Uczniowie z Ośrodka we Włodawie- Natalia Baranowska i Patrycja Iwaniuk pod opieką szkolnego koordynatora projektu Marty Uźniak mieli możliwość zaprezentowania kolegom i koleżankom z innych krajów swoich licznych działań i osiągnięć  ekologicznych oraz promowania okolic Włodawy. Celem wycieczki  było również przełamanie barier międzyludzkich, edukacja międzykulturowa, poprawienie znajomości języka obcego. Uczniowie nawiązywali przyjaźnie podczas wspólnych posiłków oraz wycieczek. Poznali  historię Bolonii i okolic. Uczestniczyli w zajęciach w gospodarstwie Bio-agriturismo Dulcamara  oraz w wędrówkach przyrodniczo-krajoznawczych po parkach krajobrazowych. Mieli przyjemność brać udział w prezentacji projektu Gaia realizowanego przez Urząd Miasta Bolonii. W uznaniu osiągnięć grupa z Polski została dodatkowo nagrodzona wycieczką do Wenecji. Tam uczniowie odbyli niezwykłą podróż tramwajem wodnym po Canal Grande. Wszyscy uczestnicy wymiany bardzo się zaprzyjaźnili, wymienili adresami, a żartom i zabawie nie było końca. Wyjazd okazał się niezapomnianą przygodą i smutno było się rozstawać.

Kierownikiem wycieczki polskiej grupy była pani Magdalena Noszczyk, członek Polskiej Zielonej Sieci, dzięki której wycieczka nabrała szczególnego kolorytu i ciepła. Organizatorami wymiany ze strony Włoch były CISV Italia oraz COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti. Wyjazd finansowany ze środków Unii Europejskiej.
„Zacznijmy od dzieci!” Przesłanie twórczyni CISV dr Doris Allen, że drogą do pokoju na świecie jest wychowanie dzieci w przyjaźni i porozumieniu.

 NA LOTNISKU:)

  
 
BOLONIA
 
  
 
 
 
 
 
W SZKOLE Aldrovandi Rubiani
 
 
GOSPODARSWO Bio-agriturismo Dulcamara  
  
 
 
WENECJA
 
 
 
 
 
 

Wycieczka do Włoch.

 
 Dziękujemy serdecznie dla Polskiej Zielonej Sieci!

Comments