Plan działań

Działamy lokalnie, myślimy globalnie!
Cel: Kampania edukacyjno-promocyjna(w tym medialna). Naszym zadaniem jest dotrzeć do jak największej ilości osób. Oto plan działań, który sprawi, że hasła i założenia europejskiej kampanii  "Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier" pozna wiele osób.
Zainspirowani projektem PZS opracowaliśmy własny plan działań.
 
 
Plan działań w Ośrodku w roku 2011/2012
(I edycja projektu)

Zakres prac 

Termin

Zajęcia merytoryczne oraz warsztaty z trenerem regionalnym.

 

                   1.03- 8.03. 2012 r.

Wdrożenie tematyki odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji wyrobów pochodzących z lasu,  na lekcjach chemii,  geografii, biologii, zajęciach rewalidacyjnych( wykorzystanie pakietów multimedialnych oraz filmów).

Zajęcia z wykorzystaniem scenariuszy lekcji zamieszczonych w Pakiecie edukacyjnym

 

marzec- czerwiec

Wykonanie tablicy informacyjnej dotycząca projektu , zamieszczone elementów graficznych  projektu.

 

marzec

 Kampania medialna.

Współpraca z mediami- dostarczanie informacji         z przeprowadzonych działań. ( Radio Włodawa, TV Włodawa, prasa Dziennik Wschodni, Nowy Tydzień, Super Tydzień, portale internetowe, strona internetowa ogólnopolskiego miesięcznika Biblioteka w szkole)

marzec - czerwiec

Założenie i uaktualnianie strony www. promującej działania w projekcie

https://sites.google.com/site/projektsoswwlodawa/

Wybranie spośród uczniów redaktorów szkolnych.

marzec- maj

Przeprowadzenie kampanii dla społeczności lokalnej „Odpowiedzialny konsument- zbieramy makulaturę chronimy las „ Akcja na rzecz podnoszenia świadomości społeczności miasta Włodawa w zakresie zrównoważonej gospodarki i konsumpcji zasobów leśnych.

29.03. 2012r.

 

Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Sobibór( w celu otrzymania sadzonek drzew na kampanię)

 

marzec

Współpraca ze Starostwem Powiatowym we Włodawie. Zaproszenie Starosty Miasta Włodawa na kampanię „Odpowiedzialny konsument- zbieramy makulaturę chronimy las „

Zasadzenie symbolicznego drzewka na placu szkolnym przez Starostę Miasta Włodawa

marzec

 

Starania o nadanie Honorowego Patronatu Starosty działaniom prowadzonym w ramach realizowanego w szkole międzynarodowego projektu.

marzec

Wycieczka do Komendy Powiatowej

PSP we Włodawie- pogadanka nt. zagrożeń przeciwpożarowych oraz zapoznanie z zasadami właściwego zachowania się w lesie

 

marzec

Wywiad z pracownikiem Urzędu Gminy Włodawa nt. zasad udzielania pozwoleń na wycinkę drzew, poznanie aktualnych informacji o środowisku oraz prowadzonej czynnej ochronie przyrody oraz informacji o obszarze Natura 2000

marzec

 

Projekcja filmów dokumentalnych z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego projektu na temat ludności tubylczej i ich gospodarowania zasobami

marzec

Wycieczka do księgarni w celu przeprowadzenia krótkiego wywiadu na temat drukowania na papierze z recyklingu.

marzec

 Szkolna akcja „Dzień bez mięsa” –zawieszenie w widocznym miejscu piramidy żywieniowa,

zawieszenie w stołówce szkolnej listy najsmaczniejszych zdaniem uczniów dań bezmięsnych, prezentacja potraw bezmięsnych podczas obchodów Dnia Wiosny

marzec

Akcja pod hasłem „Bookcrossing, uwalniamy książki- chronimy las „. Utworzenie w szkolnej bibliotece półki na „niepotrzebne” książki.

Wykonanie przez uczniów plakatu  informującego o idei bookcrossingu (plakat zawierający elementy graficzne projektu)

kwiecień

Nawiązanie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną we Włodawie. Włączenie biblioteki  do akcji „Bookcrossing, uwalniamy książki- chronimy las „.Stworzenie bookcrossingowej półki w miejskiej bibliotece.Zaprojektowanie i wykonanie plakatu potwierdzającego, że półka powstała z inicjatywy uczniów SOSW.

 

kwiecień

 
Włączenie do działań Szkolnego Koła PCK  nawiązanie współpracy z prezesem Rejonowego Koła PCK- Danielą Baj. Rozesłanie informacji o idei bookcrossingu do Szkolnych Kół PCK

 

kwiecień

 
Tworzenie prezentacji multimedialnych oraz wystaw prac plastycznych i fotograficznych dotyczących odpowiedzialnej konsumpcji zasobów leśnych.

Wykonanie stałej ekspozycji prac  w Internacie- stworzenie „Kącika ekologicznego”.

 

marzec/kwiecień

 

Udział w akcji „ Sprzątanie świata” z okazji Światowego Dnia Ziemi, zbiórka śmieci w pobliskich lasach.

kwiecień

Wykonanie kroniki projektu w celu upamiętnienia realizowanych działań.

marzec/czerwiec

Udział w ogólnopolskich, wojewódzkich oraz międzyszkolnych konkursach ekologicznych.

 

styczeń/maj

Zorganizowanie lekcji terenowych w pasie nadbużańskim w celu zapoznania z walorami przyrody i wykonania dokumentacji fotograficznej

 maj

Pedagogizacja rodziców na zebraniach szkolnych n/t ekologii.

 

marzec/czerwiec

 

 Nawiązanie współpracy z artyską ze Stowarzyszenia Kultury Nadbużańskiej- Władysławą Wójcik- wykonanie upominkowych rzeźb na uroczytośc nadania imienia szkole. Rzeźby z wizerunkiem ks. Jana Twardowskiego wykonane w gipsie a nie w tradycyjnym drewnie.

 

 
 
styczeń-/czerwiec 

 

 Warsztaty fotograficzne pod hasłem " Przytul drzewo i zrób zdjęcie". Ogłoszenie konkursu na wakacje.

 
czerwiec 

 

 

 

Działania w ramach międzynarodowego projektu "Edukacja ekologiczna konsumentów na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej”, koordynowanego w Polsce przez Polską Zieloną Sieć.

Szkolny koordynator projektu: Marta Uźniak.
 

 
 zachęcamy do odwiedzania strony www.ekonsument.pl
zawsze jest dobry czas, by zmienić swoje nawyki konsumenckie

 

Comments