Konkursy ekologiczne

   Ogólnopolski konkurs " Mój pomysł na energię odnawialną"

      Organizatorem konkursu była Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie.  Konkurs realizowany był  w ramach projektu edukacyjnego na temat Odnawialnych Źródeł Energii i dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównymi celami konkursu było zrozumienie czym jest energia odnawialna, zwrócenie uwagi  na problem zużycia energii oraz możliwości pozyskiwania jej ze źródeł odnawialnych w najbliższej okolicy ucznia/szkole.

Praca  uczennicy Joanny Tetery z klasy II ULO  została wyróżniona spośród 41 nadesłanych prac z całej Polski. Joanna Tetera wykonała pracę w kategorii prace indywidualne- prezentacja multimedialna nt. Odnawialnych źródeł energii pod kierunkiem p. Marty Uźniak
 
 
 
 

Wojewódzki konkurs ekologiczny „ Lubelskie segreguje odpady”, objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty. zorganizowanym przez Lubelską Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego

Celem Konkursu było pobudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami ochrony środowiska związanymi z nieprawidłową gospodarką odpadami opakowaniowymi  i poużytkowymi oraz wzmacnianie postaw pro środowiskowych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz rozbudzenie uczniowskiej kreatywności i pomysłowości.

Wyniki konkursu:

W kategorii plakat( zgłosiło się 30 placówek oświatowych z terenu województwa lubelskiego, w tym 25 uczestników ze Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych.

Szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce Joanna Tetera

Szkoły postawowe: II miejsce Marta Szmydka kl. VI SP, Angelika Remes- kl V SP

W kategorii prezentacja multimedialna- I miejsce - Iza Mikulska kl. I gimnazjum
Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Lublinie.

 
Wyróżnieni uczniowie(  od lewej): Iza Mikulska, Joanna Tetera, Angelika Remes, Marta Szmydka
uczniwoie swoje prace wykonali pod kierunkiem p. Marty Uźniak
 
 
praca Joanny Tetery- I miejsce                             praca Marty Szmydki i Angeliki Remes- II miejsce
 
 
praca Oli Skoczelas                                                                           praca Jowity Ochnio
 
Wojewódzki konkurs ekologiczny ”Pocztówka z wakacji i inne pamiątki”,zorganizowany przez  Lubelską Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej.

Celem konkursu było pobudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami ochrony przyrody, uwrażliwianie na piękno przyrody oraz rozbudzenie uczniowskiej kreatywności i pomysłowości.

      Przedmiotem konkursu było wykonanie przez uczniów ekologicznych przedmiotów użytkowych zachęcających do odwiedzania miejsc ciekawych przyrodniczo. Nasi uczniowie  wykonali z odpadów przedmioty codziennego użytku: dzbany oraz biżuterię. Prace zostały opatrzone odpowiednim napisem zachęcającym do odwiedzenia Włodawy oraz okolicznych miejsc o  wysokich walorach przyrodniczych.
Wyniki konkursu:
W kategorii szkoły ponadgimnazjalne:-I miejsce Joanna Tetera

W kategorii gimnazja - II miejsce – Angelika Zarczuk

W kategorii szkoły podstawowe-  III miejsce- Andżelika Remes

 

 Wyróżnieni uczniowie Andżelika Remes, Joanna Tetera, Angelika Zarczuk swoje prace wykonali pod kierunkiem p. Marty Uźniak. Uczennice otrzymały dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 
WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY" CZŁOWIEK I PTAKI"
LUBELSKIEJ FUNDACJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 Celem Konkursu było zainteresowanie uczniów  szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych życiem ptaków towarzyszących na co dzień człowiekowi oraz fotografiką przyrodniczą.

Nasze zdjęcia zostały nagrodzone i znalazły sie na plakatach:) sami zobaczcie!

 
 
 Pamiątkowe zdjęcie zwycięzców.

 

Organizacja Konkursu była finansowana przez LFOŚN i WFOŚiGW w Lublinie.

Comments