O projekcie

Polska zielona sieć
UE
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT   

Educating to sustainable and responsible management of the forests in the world”.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy   we Włodawie został zakwalifikowany przez Polską Zieloną Sieć do prestiżowego, europejskiego projektu „Edukacja ekologiczna konsumentów na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej”, dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz  Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Projekt ten jest odpowiedzią na ogłoszenie roku 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz wpisuje się w tematykę Dekady dla Bioróżnorodności( 2011-2020).

Celem projektu jest podniesienie świadomości, uwrażliwienie i zmobilizowanie młodzieży szkolnej, konsumentów i decydentów odpowiedzialnych za przemysł drzewno- papierniczy do działań na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w latach 2011/2012(wybranych zostanie 60 szkół w kraju) oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach 2012/2013.(60 szkół w kraju)

Projekt obejmuje działania edukacyjne w szkołach , kampanię medialną , festiwale filmowe , multimedialne wystawy edukacyjne oraz międzynarodowe konferencje we Włoszech , Rumunii i w Polsce ze specjalistami w dziedzinie edukacji globalnej, gospodarki zasobami leśnymi , przedstawicielami sektora publicznego , prywatnego i pozarządowego.

 W najbliższym czasie w naszym Ośrodku odbędą się zajęcia merytoryczne oraz warsztaty dla uczniów z trenerem regionalnym. Uczniowie podejmą również starania na zaprojektowanie jak najlepszej kampanii dla społeczności lokalnej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie zrównoważonej gospodarki i konsumpcji zasobów leśnych. Koordynatorem działań w szkole jest Marta Uźniak

Nagrodami  dla najaktywniejszych placówek są:

- Odtwarzacz DVD i zestaw płyt  edukacyjnych dla klasy - 1 miejsce

- Uczestnictwo uczniów w wymianie międzynarodowej ( w ramach projektu europejskiego ) - 1 i 2 miejsce

- Zestawów sadzonek drzew i krzewów dla każdej klasy oraz zestaw przyborów szkolnych z certyfikowanego drewna i papieru z recyklingu dla każdego ucznia- miejsce 1, 2, 3

Projekt jest częścią europejskiej kampanii, w której biorą udział  organizacje pozarządowe  z Włoch, Rumunii, Hiszpanii i Malty.

W Polsce regionalnymi partnerami projektu są organizacje członkowskie PZS, Stowarzyszenie
„Eko- Inicjatywa” z Kwidzyna i firma NEPCon z Krakowa.

http://www.ekonsument.pl/lasy  

www.forestintheworld.org/o projekcie

Spot kampanii Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier

 

Ponad to

Konsorcjum organizacji pozarządowych koordynujących projekt leśny w Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii i Malcie zorganizowało międzynarodowy konkurs „ Do the right thing, seve the forests!”. Konkurs był kolejnym elementem aktywizującym uczniów prowadzących kampanię „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” w pięciu państwach Unii Europejskiej. Zadaniem uczniów było wykonanie prac, które popularyzują działania na rzecz ochrony lasu w szkołach. Pięć najlepszych szkół, po jednej z każdego kraju otrzymało w dwóch edycjach 500 Euro, na realizację działań ekologicznych.
Poznaj zwycięzców: Wyniki międzynarodowego konkursu

www.www.forestintheworld.org- o projekcie 
Polska Zielona Sieć - kontakt