Strona główna


Witamy na stronie poświęconej projektowi z języka angielskiego przy

 Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

pt: "Śladami Wielkich Wypraw".
 
 
Koordynatorem projektu jest niezastąpiona p. Marta Hołowicka
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródła z których korzystaliśmy:
 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/history.html

http://www.usconsulate.org.hk/pas/kids/50states.htm

http://www.50states.com/

http://www.infoplease.com/states.html

Diniejko, A., English- Speaking Countries. Warszawa: WSiP S.A. 1999.

Falk, R., Spotlight on the USA. OUP 1993.

Fiedler, E., Jansen, R., Norma-Risch, M., America In Close Up. Longman 1990.

Garwood, Ch., Gardani, G., Peris,E., Aspects of Britain and the USA. OUP 1992

Sheerin, S., Seath, J., White, G., Spotlight on Britain. OUP 1985.

Ann Dennis, Spotlight on Australia - Oxford University Press.

A. Parsons, In and around London – Black Cat.

Gina D.B. Clemen, Laura Stagno, British History Seen Through Art -  Black Cat.

Michael Vaugham-Rees, In Britain – Chancerel.

A. Peltonen, L. Townsend, Cheryl and Daniel Davy, In the USA – Chancerel.

In the English-speaking World – Chancerel.

A. Drong, H. Iwaniuk, M. Setman, Kultura i cywilizacja angielskiego obszaru językowego, Tychy

2003.

A. Room, An A to Z of British Life - Oxford University Press.

Oxford Guide to British and American Culture.

Longman Active Study Dictionary.

Longman Słownik Współczesny.

Longman Dictionary of Contemporary English.