Welkom‎ > ‎Wensen‎ > ‎Ruimtelijke ordening nu‎ > ‎

N 207 dossier nu

Wat zijn de aangedragen oplossingen::

  1. Randweg om het hele dorp heen, verplaatsing N 207 tussen Vriezenweg tot aansluiting A4, oude tracé N207 wordt 2e ontsluitingsweg
  2. De huidige N 207 wordt vervangen door een tunneltracé en de kruising Burgemeester Bakhuizenlaan,   Stapensaestraat. met N 207 lokaal via een bovenliggende 'ronde' cirkel. 
  3. De thans voorgestelde Omrijvariant Plus (dwarstunnel) biedt nog geen oplossing voor de 2e ontsluitingsweg; dorp wordt definitief in twee delen geknipt.

Een stellingname:
Nu kiezen voor een dwarstunnel onder de N207 zou toekomstige ontwikkelingen op langere termijn blokkeren. Uit eindelijk is een vierbaansweg N207 voorzien van Hillegom tot Alphen aan den Rijn. Nu wordt gezocht naar een tussen oplossing om budgettaire redenen. Beter later een goede realisatie van een tunnel van voor de Drecht tot na de Haarlemmertrekvaart dan nu geld vragende lapmiddelen? In 2014 is een toename van het doorgaande verkeer over de N 207 te verwachten gezien de aanleg van de vierbaans weg Hillegom tot de Burgerveen kruising. Gevolgen op de verkeersstromen door het gereedkomen van de N 201 eind 2013 zijn onbekend.

Een verzoek om fasering realisatie.

Nu er geen inspraak meer geduld wordt verzoeken veel inwoners om eerst maar eens de Drechtbrug passage te realiseren en daarna waar te nemen wat de situatie dan is geworden op de kruising....  in 2015. Vermoed word dat de noodzaak van dwars-tunneling dan verdwenen is en een vierbaans-tunnel op termijn is te plannen!

Een jammerlijk genomen Besluit

Provincie en gemeente hebben elkaar in 2012 omarmt met de Omrij-variant Plus.


Voor en tegen over 1 Verleggen N 207 om Leimuiden heen

Kenmerken van de gedachten van het Meerewijcktunnel voorstel van Rob Roye
zie onder bijlagen N207 Meerewijcktunnel.pdf

  • Toekomst bestendige oplossing
  • Aangenaam voor dorpskern bewoners
  • Minimale last bij aanleg
  • voorzien van 2 gelijkwaardige ontsluitingen
  • minimale milieu overlast, geluid en luchtvervuiling


Voor en tegen over 2 Verdiepte ligging N207 bij Leimuiden
Kenmerken van de gedachten van de werkgroep 
4B Passage N 207

•  Past binnen huidige contour van N207 (geen onteigening)
•  Exploitatie Connexxion-terrein gehandhaafd
•  Geen splitsing van het dorp
•  Bushaltes op dorpsniveau (geen trappen)
•  In-/uitvoegend verkeer N207 op gelijk niveau
•  Geen doorgaand (vracht-)verkeer in het dorp
•  Veiliger voor voetgangers en fietsers
•  Minder overlast woningen
•  Geen problemen met het Dorpsplan
•  Breed draagvlak bewoners

Bekijk hun presentatie aan de Gemeente in de bijlage hieronder: De weg van de minste weerstand loopt dood...... , 030 - Presentatie gemeente fractie.pdf en tevens hun schrijven aan de VVD - fractie van de Provinciale Staten d.d. 29 augustus 2011, met als onderwerp: Passage N207 , 035 - Oproep provinciale fracties.doc Wat zij presenteerden op woensdag 23 november 2011 aan de burgers van Leimuiden vindt u in de bijlage onder Praethuys presentatie. Wilt u ook uw handtekening laten mee doen in de voorgestelde actie Nee, tegen de Omrijvariant N 207 dan vindt u dit formulier ook in de bijlage hieronder.: 

Voor en tegen 3 Omrij-variant Plus
•  Past binnen huidige contour van N207 (geen onteigening)
•  Gebruik van het verkregen Connexxion-terrein 
•  Splitsing van het dorp
•  Geen Bushaltes op dorpsniveau (geen trappen)
•  Toch doorgaand (vracht-)verkeer richting Kudelstaart door het dorp
•  Overlast woningen
•  Geen draagvlak bewoners

Verhoogde wegaanleg N 207 over de kruising heen

Dit idee komt van Fred Wegener, een viaduct boven de huidige N 207, geen tunnel maar ''omhoog"  dus ook met een kruising gelijkvloers 

Comments